TÊN MIỀN QUỐC TẾ MỚI 2021

(Cập nhật bảng giá tên quốc tế mới đang có ưu đãi giá rẻ nhất hôm nay ngày 18/01)

Tên miền Quốc tếPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .com.de
.com.de Miễn phí 190.000 đ 158.000 đ
Đăng ký .com.de
133.000 đ
Transfer domain .com.de
Tên miền .icu
.icu Miễn phí 217.000 đ 181.000 đ
Đăng ký .icu
152.000 đ
Transfer domain .icu
Tên miền .rodeo
.rodeo Miễn phí 222.000 đ 185.000 đ
Đăng ký .rodeo
156.000 đ
Transfer domain .rodeo
Tên miền .company
.company Miễn phí 249.000 đ 199.000 đ
Đăng ký .company
167.000 đ
Transfer domain .company
Tên miền .business
.business Miễn phí 475.000 đ 199.000 đ
Đăng ký .business
167.000 đ
Transfer domain .business
Tên miền .in.net
.in.net Miễn phí 244.000 đ 203.000 đ
Đăng ký .in.net
171.000 đ
Transfer domain .in.net
Tên miền .work
.work Miễn phí 271.000 đ 217.000 đ
Đăng ký .work
182.000 đ
Transfer domain .work
Tên miền .click
.click Miễn phí 339.000 đ 226.000 đ
Đăng ký .click
190.000 đ
Transfer domain .click
Tên miền .co.nl
.co.nl Miễn phí 271.000 đ 226.000 đ
Đăng ký .co.nl
190.000 đ
Transfer domain .co.nl
Tên miền .jp.net
.jp.net Miễn phí 285.000 đ 237.000 đ
Đăng ký .jp.net
199.000 đ
Transfer domain .jp.net
Tên miền .gb.net
.gb.net Miễn phí 294.000 đ 249.000 đ
Đăng ký .gb.net
209.000 đ
Transfer domain .gb.net
Tên miền .pictures
.pictures Miễn phí 305.000 đ 254.000 đ
Đăng ký .pictures
214.000 đ
Transfer domain .pictures
Tên miền .casa
.casa Miễn phí 904.000 đ 268.000 đ
Đăng ký .casa
225.000 đ
Transfer domain .casa
Tên miền .com.co, .net.co, .nom.co, .observer
.com.co, .net.co, .nom.co, .observer Miễn phí 339.000 đ 271.000 đ
Đăng ký .com.co
228.000 đ
Transfer domain .com.co
Tên miền .realty
.realty Miễn phí 325.000 đ 271.000 đ
Đăng ký .realty
228.000 đ
Transfer domain .realty
Tên miền .co.uk
.co.uk Miễn phí 278.000 đ 278.000 đ
Đăng ký .co.uk
234.000 đ
Transfer domain .co.uk
Tên miền .club
.club Miễn phí 325.000 đ 280.000 đ
Đăng ký .club
235.000 đ
Transfer domain .club
Tên miền .art
.art Miễn phí 339.000 đ 285.000 đ
Đăng ký .art
239.000 đ
Transfer domain .art
Tên miền .futbol, .rocks
.futbol, .rocks Miễn phí 362.000 đ 288.000 đ
Đăng ký .futbol
242.000 đ
Transfer domain .futbol
Tên miền .group
.group Miễn phí 452.000 đ 288.000 đ
Đăng ký .group
242.000 đ
Transfer domain .group
Tên miền .monster
.monster Miễn phí 350.000 đ 290.000 đ
Đăng ký .monster
244.000 đ
Transfer domain .monster
Tên miền .eu
.eu Miễn phí 339.000 đ 298.000 đ
Đăng ký .eu
250.000 đ
Transfer domain .eu
Tên miền .webcam, .trade, .bid, .science, .date, .faith, .review, .accountant, .download, .loan, .racing, .win, .cricket, .men, .stream
.webcam, .trade, .bid, .science, .date, .faith, .review, .accountant, .download, .loan, .racing, .win, .cricket, .men, .stream Miễn phí 407.000 đ 316.000 đ
Đăng ký .webcam
266.000 đ
Transfer domain .webcam
Tên miền .asia, .science, .date, .faith, .review, .accountant, .download, .loan, .racing, .win, .cricket, .men, .stream
.asia, .science, .date, .faith, .review, .accountant, .download, .loan, .racing, .win, .cricket, .men, .stream Miễn phí 363.000 đ 316.000 đ
Đăng ký .asia
266.000 đ
Transfer domain .asia
Tên miền .party, .science, .date, .faith, .review, .accountant, .download, .loan, .racing, .win, .cricket, .men, .stream
.party, .science, .date, .faith, .review, .accountant, .download, .loan, .racing, .win, .cricket, .men, .stream Miễn phí 407.000 đ 316.000 đ
Đăng ký .party
266.000 đ
Transfer domain .party
Tên miền .mex.com
.mex.com Miễn phí 380.000 đ 316.000 đ
Đăng ký .mex.com
266.000 đ
Transfer domain .mex.com
Tên miền .irish
.irish Miễn phí 407.000 đ 332.000 đ
Đăng ký .irish
279.000 đ
Transfer domain .irish
Tên miền .place
.place Miễn phí 407.000 đ 339.000 đ
Đăng ký .place
285.000 đ
Transfer domain .place
Tên miền .tel
.tel Miễn phí 384.000 đ 353.000 đ
Đăng ký .tel
296.000 đ
Transfer domain .tel
Tên miền .biz
.biz Miễn phí 445.000 đ 371.000 đ
Đăng ký .biz
312.000 đ
Transfer domain .biz
Tên miền .vip
.vip Miễn phí 452.000 đ 373.000 đ
Đăng ký .vip
313.000 đ
Transfer domain .vip
Tên miền .pink, .blue
.pink, .blue Miễn phí 452.000 đ 379.000 đ
Đăng ký .pink
319.000 đ
Transfer domain .pink
Tên miền .radio.fm, .radio.am
.radio.fm, .radio.am Miễn phí 452.000 đ 380.000 đ
Đăng ký .radio.fm
319.000 đ
Transfer domain .radio.fm
Tên miền .pro
.pro Miễn phí 520.000 đ 383.000 đ
Đăng ký .pro
321.000 đ
Transfer domain .pro
Tên miền .desi
.desi Miễn phí 475.000 đ 393.000 đ
Đăng ký .desi
330.000 đ
Transfer domain .desi
Tên miền .gr.com
.gr.com Miễn phí 475.000 đ 396.000 đ
Đăng ký .gr.com
332.000 đ
Transfer domain .gr.com
Tên miền .gift, .tokyo, .yokohama, .cymru, .wales
.gift, .tokyo, .yokohama, .cymru, .wales Miễn phí 475.000 đ 407.000 đ
Đăng ký .gift
342.000 đ
Transfer domain .gift
Tên miền .nagoya, .tokyo, .yokohama, .cymru, .wales
.nagoya, .tokyo, .yokohama, .cymru, .wales Miễn phí 407.000 đ 407.000 đ
Đăng ký .nagoya
342.000 đ
Transfer domain .nagoya
Tên miền .miami
.miami Miễn phí 565.000 đ 407.000 đ
Đăng ký .miami
342.000 đ
Transfer domain .miami
Tên miền .ninja, .rip
.ninja, .rip Miễn phí 497.000 đ 411.000 đ
Đăng ký .ninja
346.000 đ
Transfer domain .ninja
Tên miền .games
.games Miễn phí 565.000 đ 411.000 đ
Đăng ký .games
346.000 đ
Transfer domain .games
Tên miền .red
.red Miễn phí 452.000 đ 412.000 đ
Đăng ký .red
346.000 đ
Transfer domain .red
Tên miền .de
.de Miễn phí 441.000 đ 441.000 đ
Đăng ký .de
353.000 đ
Transfer domain .de
Tên miền .agency, .report, .supply, .supplies, .exposed, .photography, .technology, .photos, .equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .directory, .today, .tips, .systems, .management, .center, .support, .email, .solutions, .education, .institute, .international, .schule, .gratis, .city, .reisen, .network, .football, .run, .fyi, .jetzt, .soccer, .cam
.agency, .report, .supply, .supplies, .exposed, .photography, .technology, .photos, .equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .directory, .today, .tips, .systems, .management, .center, .support, .email, .solutions, .education, .institute, .international, .schule, .gratis, .city, .reisen, .network, .football, .run, .fyi, .jetzt, .soccer, .cam Miễn phí 542.000 đ 443.000 đ
Đăng ký .agency
372.000 đ
Transfer domain .agency
Tên miền .mobi
.mobi Miễn phí 588.000 đ 444.000 đ
Đăng ký .mobi
373.000 đ
Transfer domain .mobi
Tên miền .boston
.boston Miễn phí 678.000 đ 452.000 đ
Đăng ký .boston
380.000 đ
Transfer domain .boston
Tên miền .pw, .space, .fun, .eu.com, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com
.pw, .space, .fun, .eu.com, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com Miễn phí 610.000 đ 475.000 đ
Đăng ký .pw
399.000 đ
Transfer domain .pw
Tên miền .cloud, .fun, .eu.com, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com
.cloud, .fun, .eu.com, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com Miễn phí 565.000 đ 475.000 đ
Đăng ký .cloud
399.000 đ
Transfer domain .cloud
Tên miền .reviews, .dance, .band, .live, .family
.reviews, .dance, .band, .live, .family Miễn phí 678.000 đ 506.000 đ
Đăng ký .reviews
425.000 đ
Transfer domain .reviews
Tên miền .video, .live, .family
.video, .live, .family Miễn phí 407.000 đ 506.000 đ
Đăng ký .video
425.000 đ
Transfer domain .video
Tên miền .news, .live, .family
.news, .live, .family Miễn phí 678.000 đ 506.000 đ
Đăng ký .news
425.000 đ
Transfer domain .news
Tên miền .studio
.studio Miễn phí 633.000 đ 506.000 đ
Đăng ký .studio
425.000 đ
Transfer domain .studio
Tên miền .best
.best Miễn phí 2.350.000 đ 509.000 đ
Đăng ký .best
427.000 đ
Transfer domain .best
Tên miền .luxe
.luxe Miễn phí 678.000 đ 509.000 đ
Đăng ký .luxe
427.000 đ
Transfer domain .luxe
Tên miền .com.au
.com.au Miễn phí 518.000 đ 518.000 đ
Đăng ký .com.au
435.000 đ
Transfer domain .com.au
Tên miền .saarland
.saarland Miễn phí 655.000 đ 542.000 đ
Đăng ký .saarland
456.000 đ
Transfer domain .saarland
Tên miền .co.no
.co.no Miễn phí 678.000 đ 565.000 đ
Đăng ký .co.no
475.000 đ
Transfer domain .co.no
Tên miền .wiki
.wiki Miễn phí 723.000 đ 588.000 đ
Đăng ký .wiki
494.000 đ
Transfer domain .wiki
Tên miền .love
.love Miễn phí 701.000 đ 588.000 đ
Đăng ký .love
494.000 đ
Transfer domain .love
Tên miền .ink
.ink Miễn phí 723.000 đ 601.000 đ
Đăng ký .ink
505.000 đ
Transfer domain .ink
Tên miền .photo, .pics, .help, .lol
.photo, .pics, .help, .lol Miễn phí 791.000 đ 610.000 đ
Đăng ký .photo
513.000 đ
Transfer domain .photo
Tên miền .me, .help, .lol
.me, .help, .lol Miễn phí 723.000 đ 610.000 đ
Đăng ký .me
513.000 đ
Transfer domain .me
Tên miền .country, .help, .lol
.country, .help, .lol Miễn phí 791.000 đ 610.000 đ
Đăng ký .country
513.000 đ
Transfer domain .country
Tên miền .co.com
.co.com Miễn phí 775.000 đ 633.000 đ
Đăng ký .co.com
532.000 đ
Transfer domain .co.com
Tên miền .ooo
.ooo Miễn phí 759.000 đ 633.000 đ
Đăng ký .ooo
532.000 đ
Transfer domain .ooo
Tên miền .surf, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog
.surf, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog Miễn phí 949.000 đ 655.000 đ
Đăng ký .surf
551.000 đ
Transfer domain .surf
Tên miền .beer, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog
.beer, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog Miễn phí 768.000 đ 655.000 đ
Đăng ký .beer
551.000 đ
Transfer domain .beer
Tên miền .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog
.cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog Miễn phí 949.000 đ 655.000 đ
Đăng ký .cooking
551.000 đ
Transfer domain .cooking
Tên miền .bargains, .singles, .world, .market
.bargains, .singles, .world, .market Miễn phí 791.000 đ 664.000 đ
Đăng ký .bargains
558.000 đ
Transfer domain .bargains
Tên miền .services, .singles, .world, .market
.services, .singles, .world, .market Miễn phí 814.000 đ 664.000 đ
Đăng ký .services
558.000 đ
Transfer domain .services
Tên miền .cheap, .zone, .boutique, .farm, .vision, .fish, .tools, .parts, .industries, .pub, .community, .catering, .cards, .marketing, .events, .productions, .democrat, .foundation, .properties, .social, .rentals, .vacations, .immobilien, .works, .watch, .cool, .guru, .land, .bike, .clothing, .estate, .contractors, .construction, .enterprises, .domains, .academy, .computer, .training, .builders, .repair, .coffee, .florist, .house, .exchange, .gripe, .moda, .cash, .discount, .fitness, .digital, .church, .life, .guide, .direct, .deals, .associates, .media, .kaufen, .consulting, .town, .fail, .limited, .wtf, .care, .republican, .vet, .haus, .gifts, .sarl, .engineer, .immo, .auction, .software, .rehab, .gives, .forsale, .money, .chat, .style, .school, .plus, .sale, .army, .navy, .airforce, .express, .cafe, .team, .show, .cab, .charity, .gmbh, .mba, .shopping
.cheap, .zone, .boutique, .farm, .vision, .fish, .tools, .parts, .industries, .pub, .community, .catering, .cards, .marketing, .events, .productions, .democrat, .foundation, .properties, .social, .rentals, .vacations, .immobilien, .works, .watch, .cool, .guru, .land, .bike, .clothing, .estate, .contractors, .construction, .enterprises, .domains, .academy, .computer, .training, .builders, .repair, .coffee, .florist, .house, .exchange, .gripe, .moda, .cash, .discount, .fitness, .digital, .church, .life, .guide, .direct, .deals, .associates, .media, .kaufen, .consulting, .town, .fail, .limited, .wtf, .care, .republican, .vet, .haus, .gifts, .sarl, .engineer, .immo, .auction, .software, .rehab, .gives, .forsale, .money, .chat, .style, .school, .plus, .sale, .army, .navy, .airforce, .express, .cafe, .team, .show, .cab, .charity, .gmbh, .mba, .shopping Miễn phí 814.000 đ 680.000 đ
Đăng ký .cheap
571.000 đ
Transfer domain .cheap
Tên miền .uk.com, .uk.net
.uk.com, .uk.net Miễn phí 814.000 đ 689.000 đ
Đăng ký .uk.com
579.000 đ
Transfer domain .uk.com
Tên miền .bz
.bz Miễn phí 700.000 đ 700.000 đ
Đăng ký .bz
588.000 đ
Transfer domain .bz
Tên miền .online
.online Miễn phí 881.000 đ 735.000 đ
Đăng ký .online
617.000 đ
Transfer domain .online
Tên miền .sexy, .mom
.sexy, .mom Miễn phí 881.000 đ 746.000 đ
Đăng ký .sexy
626.000 đ
Transfer domain .sexy
Tên miền .nyc, .soy, .how
.nyc, .soy, .how Miễn phí 775.000 đ 775.000 đ
Đăng ký .nyc
651.000 đ
Transfer domain .nyc
Tên miền .rest
.rest Miễn phí 949.000 đ 791.000 đ
Đăng ký .rest
664.000 đ
Transfer domain .rest
Tên miền .lawyer
.lawyer Miễn phí 983.000 đ 791.000 đ
Đăng ký .lawyer
664.000 đ
Transfer domain .lawyer
Tên miền .buzz
.buzz Miễn phí 870.000 đ 838.000 đ
Đăng ký .buzz
704.000 đ
Transfer domain .buzz
Tên miền .actor
.actor Miễn phí 994.000 đ 838.000 đ
Đăng ký .actor
704.000 đ
Transfer domain .actor
Tên miền .bayern, .vg
.bayern, .vg Miễn phí 1.220.000 đ 848.000 đ
Đăng ký .bayern
712.000 đ
Transfer domain .bayern
Tên miền .abogado, .vg
.abogado, .vg Miễn phí 1.175.000 đ 848.000 đ
Đăng ký .abogado
712.000 đ
Transfer domain .abogado
Tên miền .gd, .vg
.gd, .vg Miễn phí 1.102.000 đ 848.000 đ
Đăng ký .gd
712.000 đ
Transfer domain .gd
Tên miền .se.net, .hu.net
.se.net, .hu.net Miễn phí 1.031.000 đ 859.000 đ
Đăng ký .se.net
721.000 đ
Transfer domain .se.net
Tên miền .kiwi
.kiwi Miễn phí 870.000 đ 870.000 đ
Đăng ký .kiwi
731.000 đ
Transfer domain .kiwi
Tên miền .tattoo
.tattoo Miễn phí 1.085.000 đ 881.000 đ
Đăng ký .tattoo
740.000 đ
Transfer domain .tattoo
Tên miền .com.tw, .org.tw
.com.tw, .org.tw Miễn phí 1.175.000 đ 887.000 đ
Đăng ký .com.tw
745.000 đ
Transfer domain .com.tw
Tên miền .christmas
.christmas Miễn phí 1.085.000 đ 904.000 đ
Đăng ký .christmas
759.000 đ
Transfer domain .christmas
Tên miền .menu
.menu Miễn phí 945.000 đ 945.000 đ
Đăng ký .menu
794.000 đ
Transfer domain .menu
Tên miền .london, .ru.com, .sa.com, .jpn.com
.london, .ru.com, .sa.com, .jpn.com Miễn phí 1.672.000 đ 949.000 đ
Đăng ký .london
797.000 đ
Transfer domain .london
Tên miền .cn.com, .ru.com, .sa.com, .jpn.com
.cn.com, .ru.com, .sa.com, .jpn.com Miễn phí 1.139.000 đ 949.000 đ
Đăng ký .cn.com
797.000 đ
Transfer domain .cn.com
Tên miền .design
.design Miễn phí 1.153.000 đ 972.000 đ
Đăng ký .design
816.000 đ
Transfer domain .design
Tên miền .quebec
.quebec Miễn phí 983.000 đ 983.000 đ
Đăng ký .quebec
826.000 đ
Transfer domain .quebec
Tên miền .mortgage, .degree
.mortgage, .degree Miễn phí 1.220.000 đ 1.012.000 đ
Đăng ký .mortgage
850.000 đ
Transfer domain .mortgage
Tên miền .tech
.tech Miễn phí 1.243.000 đ 1.040.000 đ
Đăng ký .tech
873.000 đ
Transfer domain .tech
Tên miền .br.com, .za.com
.br.com, .za.com Miễn phí 1.253.000 đ 1.044.000 đ
Đăng ký .br.com
877.000 đ
Transfer domain .br.com
Tên miền .tw
.tw Miễn phí 1.175.000 đ 1.045.000 đ
Đăng ký .tw
878.000 đ
Transfer domain .tw
Tên miền .viajes, .condos, .cruises, .holdings, .recipes, .fund, .furniture, .claims, .lease
.viajes, .condos, .cruises, .holdings, .recipes, .fund, .furniture, .claims, .lease Miễn phí 1.356.000 đ 1.107.000 đ
Đăng ký .viajes
930.000 đ
Transfer domain .viajes
Tên miền .glass
.glass Miễn phí 1.356.000 đ 1.110.000 đ
Đăng ký .glass
932.000 đ
Transfer domain .glass
Tên miền .poker
.poker Miễn phí 1.469.000 đ 1.121.000 đ
Đăng ký .poker
942.000 đ
Transfer domain .poker
Tên miền .codes, .partners, .cleaning, .holiday, .maison, .tienda, .flights, .villas, .expert, .plumbing, .ventures, .camera, .kitchen, .diamonds, .voyage, .careers, .shoes, .solar, .dating, .capital, .engineering, .tax, .finance, .insure, .university, .financial, .healthcare, .clinic, .dental, .surgery, .toys, .dog, .attorney, .dentist, .restaurant, .delivery, .coach, .memorial, .legal, .apartments, .bingo, .tennis, .golf, .tours, .jewelry, .theater, .taxi, .hockey, .wine, .vin, .hospital
.codes, .partners, .cleaning, .holiday, .maison, .tienda, .flights, .villas, .expert, .plumbing, .ventures, .camera, .kitchen, .diamonds, .voyage, .careers, .shoes, .solar, .dating, .capital, .engineering, .tax, .finance, .insure, .university, .financial, .healthcare, .clinic, .dental, .surgery, .toys, .dog, .attorney, .dentist, .restaurant, .delivery, .coach, .memorial, .legal, .apartments, .bingo, .tennis, .golf, .tours, .jewelry, .theater, .taxi, .hockey, .wine, .vin, .hospital Miễn phí 1.356.000 đ 1.123.000 đ
Đăng ký .codes
944.000 đ
Transfer domain .codes
Tên miền .limo, .camp, .pizza, .salon
.limo, .camp, .pizza, .salon Miễn phí 1.356.000 đ 1.139.000 đ
Đăng ký .limo
957.000 đ
Transfer domain .limo
Tên miền .net.tw
.net.tw Miễn phí 1.175.000 đ 1.175.000 đ
Đăng ký .net.tw
987.000 đ
Transfer domain .net.tw
Tên miền .store
.store Miễn phí 1.410.000 đ 1.175.000 đ
Đăng ký .store
987.000 đ
Transfer domain .store
Tên miền .ltda
.ltda Miễn phí 1.198.000 đ 1.198.000 đ
Đăng ký .ltda
958.000 đ
Transfer domain .ltda
Tên miền .college, .rent
.college, .rent Miễn phí 1.582.000 đ 1.322.000 đ
Đăng ký .college
1.111.000 đ
Transfer domain .college
Tên miền .fo
.fo Miễn phí 1.681.000 đ 1.401.000 đ
Đăng ký .fo
1.177.000 đ
Transfer domain .fo
Tên miền .press
.press Miễn phí 1.740.000 đ 1.440.000 đ
Đăng ký .press
1.209.000 đ
Transfer domain .press
Tên miền .bar, .fans
.bar, .fans Miễn phí 1.763.000 đ 1.469.000 đ
Đăng ký .bar
1.234.000 đ
Transfer domain .bar
Tên miền .bio
.bio Miễn phí 1.932.000 đ 1.484.000 đ
Đăng ký .bio
1.247.000 đ
Transfer domain .bio
Tên miền .archi
.archi Miễn phí 1.808.000 đ 1.484.000 đ
Đăng ký .archi
1.247.000 đ
Transfer domain .archi
Tên miền .scot, .vegas
.scot, .vegas Miễn phí 1.514.000 đ 1.514.000 đ
Đăng ký .scot
1.272.000 đ
Transfer domain .scot
Tên miền .io
.io Miễn phí 1.582.000 đ 1.582.000 đ
Đăng ký .io
1.329.000 đ
Transfer domain .io
Tên miền .baby
.baby Miễn phí 1.898.000 đ 1.582.000 đ
Đăng ký .baby
1.329.000 đ
Transfer domain .baby
Tên miền .build
.build Miễn phí 1.616.000 đ 1.616.000 đ
Đăng ký .build
1.357.000 đ
Transfer domain .build
Tên miền .global
.global Miễn phí 1.966.000 đ 1.639.000 đ
Đăng ký .global
1.376.000 đ
Transfer domain .global
Tên miền .green
.green Miễn phí 1.944.000 đ 1.639.000 đ
Đăng ký .green
1.376.000 đ
Transfer domain .green
Tên miền .paris
.paris Miễn phí 1.695.000 đ 1.695.000 đ
Đăng ký .paris
1.424.000 đ
Transfer domain .paris
Tên miền .host
.host Miễn phí 2.260.000 đ 1.921.000 đ
Đăng ký .host
1.614.000 đ
Transfer domain .host
Tên miền .investments, .credit, .accountants, .loans, .energy, .tires, .gold, .reise, .doctor
.investments, .credit, .accountants, .loans, .energy, .tires, .gold, .reise, .doctor Miễn phí 2.486.000 đ 2.088.000 đ
Đăng ký .investments
1.754.000 đ
Transfer domain .investments
Tên miền .physio
.physio Miễn phí 2.339.000 đ 2.115.000 đ
Đăng ký .physio
1.777.000 đ
Transfer domain .physio
Tên miền .law
.law Miễn phí 3.277.000 đ 2.183.000 đ
Đăng ký .law
1.834.000 đ
Transfer domain .law
Tên miền .ceo
.ceo Miễn phí 2.486.000 đ 2.215.000 đ
Đăng ký .ceo
1.860.000 đ
Transfer domain .ceo
Tên miền .adult, .porn
.adult, .porn Miễn phí 2.486.000 đ 2.486.000 đ
Đăng ký .adult
2.088.000 đ
Transfer domain .adult
Tên miền .fm
.fm Miễn phí 2.870.000 đ 2.497.000 đ
Đăng ký .fm
2.098.000 đ
Transfer domain .fm
Tên miền .travel
.travel Miễn phí 2.983.000 đ 2.531.000 đ
Đăng ký .travel
2.126.000 đ
Transfer domain .travel
Tên miền .blackfriday, .guitars, .hiphop, .audio, .diet, .property, .flowers
.blackfriday, .guitars, .hiphop, .audio, .diet, .property, .flowers Miễn phí 3.526.000 đ 2.938.000 đ
Đăng ký .blackfriday
2.468.000 đ
Transfer domain .blackfriday
Tên miền .creditcard
.creditcard Miễn phí 3.774.000 đ 3.132.000 đ
Đăng ký .creditcard
2.631.000 đ
Transfer domain .creditcard
Tên miền .casino
.casino Miễn phí 3.842.000 đ 3.132.000 đ
Đăng ký .casino
2.631.000 đ
Transfer domain .casino
Tên miền .hiv
.hiv Miễn phí 6.057.000 đ 5.062.000 đ
Đăng ký .hiv
4.252.000 đ
Transfer domain .hiv
Tên miền .movie
.movie Miễn phí 7.594.000 đ 6.328.000 đ
Đăng ký .movie
5.316.000 đ
Transfer domain .movie
Tên miền .juegos, .hosting
.juegos, .hosting Miễn phí 10.396.000 đ 8.475.000 đ
Đăng ký .juegos
7.119.000 đ
Transfer domain .juegos
Tên miền .sucks
.sucks Miễn phí 8.475.000 đ 8.475.000 đ
Đăng ký .sucks
7.119.000 đ
Transfer domain .sucks
Tên miền .game
.game Miễn phí 10.396.000 đ 8.475.000 đ
Đăng ký .game
7.119.000 đ
Transfer domain .game
Tên miền .feedback
.feedback Miễn phí 8.814.000 đ 8.814.000 đ
Đăng ký .feedback
7.404.000 đ
Transfer domain .feedback
Tên miền .tickets
.tickets Miễn phí 12.340.000 đ 10.283.000 đ
Đăng ký .tickets
8.638.000 đ
Transfer domain .tickets
Tên miền .theatre
.theatre Miễn phí 16.950.000 đ 14.125.000 đ
Đăng ký .theatre
11.865.000 đ
Transfer domain .theatre
Tên miền .storage
.storage Miễn phí 17.628.000 đ 14.690.000 đ
Đăng ký .storage
12.340.000 đ
Transfer domain .storage
Tên miền .reit
.reit Miễn phí 35.256.000 đ 29.380.000 đ
Đăng ký .reit
24.679.000 đ
Transfer domain .reit
Tên miền .car, .auto, .security
.car, .auto, .security Miễn phí 58.760.000 đ 56.500.000 đ
Đăng ký .car
47.460.000 đ
Transfer domain .car
Tên miền .protection, .security
.protection, .security Miễn phí 65.540.000 đ 56.500.000 đ
Đăng ký .protection
47.460.000 đ
Transfer domain .protection
Tên miền .cars
.cars Miễn phí 58.760.000 đ 56.500.000 đ
Đăng ký .cars
47.460.000 đ
Transfer domain .cars

DỊCH VỤ BỔ SUNG

(Dịch vụ bổ sung dành cho khách khi sử dụng tên miền)

  • Trỏ tên miền miễn phí 0đ = 1 lần
  • Tạo 25 email tên miền Zoho 500.000đ = 1 lần
  • Cấu hình tên miền cho Blogger 250.000đ = 1 lần
  • Cấu hình tên miền cho Google Site 250.000đ = 1 lần
  • Tạo 1000 email tên miền Yandex 500.000đ = 1 lần
  • Bảo mật tên miền ID PROTECT 3.400đ x 12 tháng
  • Bảo vệ tên miền Việt Nam 37.500đ x 12 tháng
  • Bảo vệ tên miền Quốc Tế 500.000đ x 6 tháng

GIỚI THIỆU TÊN MIỀN MỚI

BKASOFT hiện đang phân phối 374 tên miền quốc tế bao gồm các tên miền quốc tế phổ biến và tên miền mới. Hiện nay các tên miền quốc tế mới đã phục vụ hầu hết các lĩnh vực trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng như: Bất động sản, Du lịch, Thời trang, Ẩm thực... Tuy nhiên quý khách cũng có thể lựa chọn các tên miền có đuôi ngắn như: *.cc, *.us, *.tel, *.work, *.me,... để làm tên miền kinh doanh, công ty hoặc cá nhân. Đăng ký tên miền quốc tế mới rất đơn giản, quý khách chỉ cần chọn 1 đuôi tên miền ngắn và phù hợp với lĩnh vực, click vào link tra cứu tên miền và đặt mua. Hoặc gọi điện ngay cho nhân viên BKASOFT để được hỗ trợ nhanh nhất.

BKASOFT là đại lý bán tên miền quốc tế mới hàng đầu tại Việt Nam với chính sách giá cực tốt và chính sách sau bán hàng không ở đâu tốt hơn. Ngoài việc cung cấp tên miền chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau bán hàng với nhiều dịch vụ miễn phí 100% với mong muốn hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Có nhiều khách nói vui với chúng tôi rằng BKASOFT phục vụ tới tận chân răng. Hãy đăng ký ngay tên miền đẹp nhất, ngắn nhất cho hoạt động kinh doanh và quảng bá doanh nghiệp hôm nay đừng để đến ngày mai. Mỗi ngày có hàng vạn người tìm và tra cứu tên miền vì vậy bạn phải mua ngay để tránh bị người khác đăng ký mất tên miền.