OBJECT STORAGE

(Cập nhật bảng giá OBJECT STORAGE 2024 - Giải pháp lưu trữ đối tượng, hướng đối tượng mã hóa bảo mật cao, lưu trữ không giới hạn)

 • Object Storage #1

  Dung lượng2TB
  Tải (vào)Không giới hạn
  Tải (ra)Không giới hạn
  Truy vấnKhông giới hạn
  1.900.000đ
  12 tháng
  Tặng Ram + Giảm 5% đăng ký hôm nay
  Chỉ còn: 1.900.000đ x 12 tháng
 • Object Storage #2

  Dung lượng5TB
  Tải (vào)Không giới hạn
  Tải (ra)Không giới hạn
  Truy vấnKhông giới hạn
  4.750.000đ
  1 tháng
  Tặng Ram + Giảm 5% đăng ký hôm nay
  Chỉ còn: 4.750.000đ x 12 tháng
 • Object Storage #3

  Dung lượng10TB
  Tải (vào)Không giới hạn
  Tải (ra)Không giới hạn
  Truy vấnKhông giới hạn
  9.500.000đ
  12 tháng
  Tặng Ram + Giảm 5% đăng ký hôm nay
  Chỉ còn: 9.500.000đ x 12 tháng

DỊCH VỤ BỔ SUNG

(Dịch vụ bổ sung dành cho khách khi sử dụng server - máy chủ tại Bkasoft)

 • Server Manager - Cao Cấp 1.198.800đ x 12 tháng
 • Server Manager - Thông thường 250.000đ x 12 tháng
 • Reload OS VPS 1h 300.000đ = 1 lần
 • Reload OS VPS 4h 0đ = 1 lần
 • Restore data for VPS Server 500.000đ = 1 lần
 • VPS/Dedicated/Colo IPv6 50.000đ x 1 tháng
 • VPS/Dedicated/Colo IPv4 100.000đ x 12 tháng
 • 100G HDD VPS 760.000đ x 12 tháng
 • 50G HDD VPS 470.000đ x 12 tháng
 • 10G HDD VPS 190.000đ x 12 tháng
 • 1G RAM VPS 200.000đ x 12 tháng
 • Backup For Server Pro #1 360.000đ x 3 tháng
 • VPS IP Block #1(4 IP IPV4) 240.000đ x 1 tháng
 • VPS IP Block #3(8 IP IPV4) 480.000đ x 1 tháng
 • VPS IP Block #4(12 IP IPV4) 660.000đ x 12 tháng
 • VPS IP Block #5(16 IP IPV4) 880.000đ x 12 tháng
 • SSL 16.667đ x 12 tháng
 • DMCA 83.334đ x 12 tháng
 • Whois Protect 3.000đ x 12 tháng