Chủ đề: Cùng một bài viết đăng lên cả hai website, làm sao để google hiểu?✩ Hôm nay, mình lại nhận được một câu hỏi rất hay của một bạn trên Diễn đàn Thiết kế Web và SEO