BẢNG GIÁ TÊN MIỀN 2023

(Cập nhật bảng giá tên miền Việt Nam & Quốc tế đang có ưu đãi giá rẻ nhất hôm nay ngày 8/6)

Tên miền Việt NamPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .vn
.vn 300.000 đ 450.000 đ 600.000 đ / 750.000 đ
Đăng ký .vn
Miễn phí
Transfer domain .vn
Tên miền .com.vn
.com.vn 300.000 đ 350.000 đ 520.000 đ / 650.000 đ
Đăng ký .com.vn
Miễn phí
Transfer domain .com.vn
Tên miền .edu.vn, .info.vn, .org.vn, .gov.vn, .ac.vn
.edu.vn, .info.vn, .org.vn, .gov.vn, .ac.vn 220.000 đ 250.000 đ 376.000 đ / 470.000 đ
Đăng ký .edu.vn
Miễn phí
Transfer domain .edu.vn
Tên miền .net.vn
.net.vn 300.000 đ 350.000 đ 520.000 đ / 650.000 đ
Đăng ký .net.vn
Miễn phí
Transfer domain .net.vn
Tên miền .pro.vn, .info.vn, .org.vn, .gov.vn, .ac.vn
.pro.vn, .info.vn, .org.vn, .gov.vn, .ac.vn 220.000 đ 250.000 đ 376.000 đ / 470.000 đ
Đăng ký .pro.vn
Miễn phí
Transfer domain .pro.vn
Tên miền .biz.vn
.biz.vn 300.000 đ 350.000 đ 520.000 đ / 650.000 đ
Đăng ký .biz.vn
Miễn phí
Transfer domain .biz.vn
Tên miền .int.vn
.int.vn 220.000 đ 250.000 đ 376.000 đ / 470.000 đ
Đăng ký .int.vn
Miễn phí
Transfer domain .int.vn
Tên miền .name.vn
.name.vn 30.000 đ 50.000 đ 64.000 đ / 80.000 đ
Đăng ký .name.vn
Miễn phí
Transfer domain .name.vn
Tên miền Quốc tếPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .com
.com Miễn phí 340.000 đ 272.000 đ / 340.000 đ
Đăng ký .com
255.000 đ
Transfer domain .com
Tên miền .net
.net Miễn phí 350.000 đ 280.000 đ / 350.000 đ
Đăng ký .net
285.000 đ
Transfer domain .net
Tên miền .org
.org Miễn phí 349.000 đ 279.200 đ / 349.000 đ
Đăng ký .org
307.000 đ
Transfer domain .org
Tên miền .top
.top Miễn phí 249.000 đ 199.200 đ / 249.000 đ
Đăng ký .top
219.000 đ
Transfer domain .top
Tên miền .xyz
.xyz Miễn phí 345.000 đ 276.000 đ / 345.000 đ
Đăng ký .xyz
304.000 đ
Transfer domain .xyz
Tên miền .site, .beer, .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog
.site, .beer, .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog Miễn phí 655.000 đ 524.000 đ / 655.000 đ
Đăng ký .site
576.000 đ
Transfer domain .site
Tên miền .website, .blue, .red, .pw, .schule, .reisen, .nagoya, .space, .cymru, .wales, .football, .cloud, .fun, .eu.com, .jetzt, .soccer, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com, .pet, .promo, .kim, .cfd, .dev
.website, .blue, .red, .pw, .schule, .reisen, .nagoya, .space, .cymru, .wales, .football, .cloud, .fun, .eu.com, .jetzt, .soccer, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com, .pet, .promo, .kim, .cfd, .dev Miễn phí 475.000 đ 380.000 đ / 475.000 đ
Đăng ký .website
418.000 đ
Transfer domain .website
Tên miền .link
.link Miễn phí 285.000 đ 228.000 đ / 285.000 đ
Đăng ký .link
251.000 đ
Transfer domain .link
Tên miền .cc, .net.co, .nom.co, .in.net, .sbs
.cc, .net.co, .nom.co, .in.net, .sbs Miễn phí 271.000 đ 216.800 đ / 271.000 đ
Đăng ký .cc
238.000 đ
Transfer domain .cc
Tên miền .co
.co Miễn phí 700.000 đ 560.000 đ / 700.000 đ
Đăng ký .co
616.000 đ
Transfer domain .co
Tên miền .us
.us Miễn phí 249.000 đ 199.200 đ / 249.000 đ
Đăng ký .us
219.000 đ
Transfer domain .us
Tên miền .name
.name Miễn phí 292.000 đ 233.600 đ / 292.000 đ
Đăng ký .name
257.000 đ
Transfer domain .name
Tên miền .info
.info Miễn phí 559.000 đ 447.200 đ / 559.000 đ
Đăng ký .info
492.000 đ
Transfer domain .info
Tên miền .ltd, .reviews, .dance, .photography, .technology, .today, .support, .solutions, .education, .international, .network, .band, .games
.ltd, .reviews, .dance, .photography, .technology, .today, .support, .solutions, .education, .international, .network, .band, .games Miễn phí 576.000 đ 460.800 đ / 576.000 đ
Đăng ký .ltd
507.000 đ
Transfer domain .ltd
Tên miền .tv
.tv Miễn phí 819.000 đ 655.200 đ / 819.000 đ
Đăng ký .tv
721.000 đ
Transfer domain .tv
Tên miền .ws
.ws Miễn phí 904.000 đ 723.200 đ / 904.000 đ
Đăng ký .ws
796.000 đ
Transfer domain .ws
Tên miền .coupons, .partners, .holiday, .expert, .ventures, .kitchen, .recipes, .careers, .shoes, .camp, .dating, .capital, .engineering, .tax, .fund, .furniture, .claims, .finance, .insure, .university, .financial, .clinic, .toys, .dog, .restaurant, .delivery, .pizza, .coach, .apartments, .golf, .tours, .jewelry, .taxi, .wine, .vin, .salon, .ski
.coupons, .partners, .holiday, .expert, .ventures, .kitchen, .recipes, .careers, .shoes, .camp, .dating, .capital, .engineering, .tax, .fund, .furniture, .claims, .finance, .insure, .university, .financial, .clinic, .toys, .dog, .restaurant, .delivery, .pizza, .coach, .apartments, .golf, .tours, .jewelry, .taxi, .wine, .vin, .salon, .ski Miễn phí 1.288.000 đ 1.030.400 đ / 1.288.000 đ
Đăng ký .coupons
1.133.000 đ
Transfer domain .coupons
Tên miền .xxx, .porn
.xxx, .porn Miễn phí 3.322.000 đ 2.657.600 đ / 3.322.000 đ
Đăng ký .xxx
2.923.000 đ
Transfer domain .xxx
Tên miền .health.vn
.health.vn Miễn phí 250.000 đ 376.000 đ / 470.000 đ
Đăng ký .health.vn
250.000 đ
Transfer domain .health.vn
Tên miền .net.tw, .de, .ltda, .co.nl
.net.tw, .de, .ltda, .co.nl Miễn phí 0 đ 0 đ / 0 đ
Đăng ký .net.tw
Miễn phí
Transfer domain .net.tw
Tên miền .com.de
.com.de Miễn phí 158.000 đ 126.400 đ / 158.000 đ
Đăng ký .com.de
139.000 đ
Transfer domain .com.de
Tên miền .rodeo
.rodeo Miễn phí 185.000 đ 148.000 đ / 185.000 đ
Đăng ký .rodeo
163.000 đ
Transfer domain .rodeo
Tên miền .work
.work Miễn phí 217.000 đ 173.600 đ / 217.000 đ
Đăng ký .work
191.000 đ
Transfer domain .work
Tên miền .jp.net
.jp.net Miễn phí 237.000 đ 189.600 đ / 237.000 đ
Đăng ký .jp.net
209.000 đ
Transfer domain .jp.net
Tên miền .gb.net
.gb.net Miễn phí 249.000 đ 199.200 đ / 249.000 đ
Đăng ký .gb.net
219.000 đ
Transfer domain .gb.net
Tên miền .casa
.casa Miễn phí 268.000 đ 214.400 đ / 268.000 đ
Đăng ký .casa
236.000 đ
Transfer domain .casa
Tên miền .com.co, .net.co, .nom.co, .in.net, .sbs
.com.co, .net.co, .nom.co, .in.net, .sbs Miễn phí 271.000 đ 216.800 đ / 271.000 đ
Đăng ký .com.co
238.000 đ
Transfer domain .com.co
Tên miền .click
.click Miễn phí 285.000 đ 228.000 đ / 285.000 đ
Đăng ký .click
251.000 đ
Transfer domain .click
Tên miền .futbol
.futbol Miễn phí 288.000 đ 230.400 đ / 288.000 đ
Đăng ký .futbol
253.000 đ
Transfer domain .futbol
Tên miền .art
.art Miễn phí 295.000 đ 236.000 đ / 295.000 đ
Đăng ký .art
260.000 đ
Transfer domain .art
Tên miền .co.uk, .contact
.co.uk, .contact Miễn phí 305.000 đ 244.000 đ / 305.000 đ
Đăng ký .co.uk
268.000 đ
Transfer domain .co.uk
Tên miền .company
.company Miễn phí 309.000 đ 247.200 đ / 309.000 đ
Đăng ký .company
272.000 đ
Transfer domain .company
Tên miền .trade, .bid, .party, .science, .date, .faith, .review, .download, .loan, .racing, .win, .men, .stream, .mex.com
.trade, .bid, .party, .science, .date, .faith, .review, .download, .loan, .racing, .win, .men, .stream, .mex.com Miễn phí 316.000 đ 252.800 đ / 316.000 đ
Đăng ký .trade
278.000 đ
Transfer domain .trade
Tên miền .place, .pictures
.place, .pictures Miễn phí 339.000 đ 271.200 đ / 339.000 đ
Đăng ký .place
298.000 đ
Transfer domain .place
Tên miền .fans
.fans Miễn phí 344.000 đ 275.200 đ / 344.000 đ
Đăng ký .fans
303.000 đ
Transfer domain .fans
Tên miền .monster
.monster Miễn phí 345.000 đ 276.000 đ / 345.000 đ
Đăng ký .monster
304.000 đ
Transfer domain .monster
Tên miền .asia
.asia Miễn phí 349.000 đ 279.200 đ / 349.000 đ
Đăng ký .asia
307.000 đ
Transfer domain .asia
Tên miền .irish
.irish Miễn phí 356.000 đ 284.800 đ / 356.000 đ
Đăng ký .irish
313.000 đ
Transfer domain .irish
Tên miền .eu, .business, .observer, .icu, .cyou, .bond
.eu, .business, .observer, .icu, .cyou, .bond Miễn phí 362.000 đ 289.600 đ / 362.000 đ
Đăng ký .eu
319.000 đ
Transfer domain .eu
Tên miền .club
.club Miễn phí 370.000 đ 296.000 đ / 370.000 đ
Đăng ký .club
326.000 đ
Transfer domain .club
Tên miền .vip
.vip Miễn phí 373.000 đ 298.400 đ / 373.000 đ
Đăng ký .vip
328.000 đ
Transfer domain .vip
Tên miền .radio.fm, .radio.am
.radio.fm, .radio.am Miễn phí 380.000 đ 304.000 đ / 380.000 đ
Đăng ký .radio.fm
334.000 đ
Transfer domain .radio.fm
Tên miền .desi
.desi Miễn phí 393.000 đ 314.400 đ / 393.000 đ
Đăng ký .desi
346.000 đ
Transfer domain .desi
Tên miền .gr.com
.gr.com Miễn phí 396.000 đ 316.800 đ / 396.000 đ
Đăng ký .gr.com
348.000 đ
Transfer domain .gr.com
Tên miền .gift, .rocks, .group, .miami, .trading
.gift, .rocks, .group, .miami, .trading Miễn phí 407.000 đ 325.600 đ / 407.000 đ
Đăng ký .gift
358.000 đ
Transfer domain .gift
Tên miền .tel
.tel Miễn phí 429.000 đ 343.200 đ / 429.000 đ
Đăng ký .tel
378.000 đ
Transfer domain .tel
Tên miền .biz
.biz Miễn phí 435.000 đ 348.000 đ / 435.000 đ
Đăng ký .biz
383.000 đ
Transfer domain .biz
Tên miền .rip
.rip Miễn phí 441.000 đ 352.800 đ / 441.000 đ
Đăng ký .rip
388.000 đ
Transfer domain .rip
Tên miền .supply, .supplies, .exposed, .gallery, .graphics, .gratis, .cam
.supply, .supplies, .exposed, .gallery, .graphics, .gratis, .cam Miễn phí 443.000 đ 354.400 đ / 443.000 đ
Đăng ký .supply
390.000 đ
Transfer domain .supply
Tên miền .shiksha
.shiksha Miễn phí 446.000 đ 356.800 đ / 446.000 đ
Đăng ký .shiksha
392.000 đ
Transfer domain .shiksha
Tên miền .boston, .homes, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin
.boston, .homes, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin Miễn phí 452.000 đ 361.600 đ / 452.000 đ
Đăng ký .boston
398.000 đ
Transfer domain .boston
Tên miền .one
.one Miễn phí 455.000 đ 364.000 đ / 455.000 đ
Đăng ký .one
400.000 đ
Transfer domain .one
Tên miền .pink, .blue, .red, .pw, .schule, .reisen, .nagoya, .space, .cymru, .wales, .football, .cloud, .fun, .eu.com, .jetzt, .soccer, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com, .pet, .promo, .kim, .cfd, .dev
.pink, .blue, .red, .pw, .schule, .reisen, .nagoya, .space, .cymru, .wales, .football, .cloud, .fun, .eu.com, .jetzt, .soccer, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com, .pet, .promo, .kim, .cfd, .dev Miễn phí 475.000 đ 380.000 đ / 475.000 đ
Đăng ký .pink
418.000 đ
Transfer domain .pink
Tên miền .tokyo, .yokohama
.tokyo, .yokohama Miễn phí 481.000 đ 384.800 đ / 481.000 đ
Đăng ký .tokyo
423.000 đ
Transfer domain .tokyo
Tên miền .report, .photos, .lighting, .directory, .management, .center, .city, .run, .best, .fyi, .luxe, .bet
.report, .photos, .lighting, .directory, .management, .center, .city, .run, .best, .fyi, .luxe, .bet Miễn phí 509.000 đ 407.200 đ / 509.000 đ
Đăng ký .report
448.000 đ
Transfer domain .report
Tên miền .ninja, .equipment, .institute, .com.au
.ninja, .equipment, .institute, .com.au Miễn phí 542.000 đ 433.600 đ / 542.000 đ
Đăng ký .ninja
477.000 đ
Transfer domain .ninja
Tên miền .pro
.pro Miễn phí 559.000 đ 447.200 đ / 559.000 đ
Đăng ký .pro
492.000 đ
Transfer domain .pro
Tên miền .app
.app Miễn phí 570.000 đ 456.000 đ / 570.000 đ
Đăng ký .app
502.000 đ
Transfer domain .app
Tên miền .agency, .reviews, .dance, .photography, .technology, .today, .support, .solutions, .education, .international, .network, .band, .games
.agency, .reviews, .dance, .photography, .technology, .today, .support, .solutions, .education, .international, .network, .band, .games Miễn phí 576.000 đ 460.800 đ / 576.000 đ
Đăng ký .agency
507.000 đ
Transfer domain .agency
Tên miền .ink, .wiki
.ink, .wiki Miễn phí 601.000 đ 480.800 đ / 601.000 đ
Đăng ký .ink
529.000 đ
Transfer domain .ink
Tên miền .tips, .systems, .email, .uno, .in
.tips, .systems, .email, .uno, .in Miễn phí 610.000 đ 488.000 đ / 610.000 đ
Đăng ký .tips
537.000 đ
Transfer domain .tips
Tên miền .webcam, .accountant, .cricket, .co.com, .ooo
.webcam, .accountant, .cricket, .co.com, .ooo Miễn phí 633.000 đ 506.400 đ / 633.000 đ
Đăng ký .webcam
557.000 đ
Transfer domain .webcam
Tên miền .me
.me Miễn phí 640.000 đ 512.000 đ / 640.000 đ
Đăng ký .me
563.000 đ
Transfer domain .me
Tên miền .kids
.kids Miễn phí 651.000 đ 520.800 đ / 651.000 đ
Đăng ký .kids
573.000 đ
Transfer domain .kids
Tên miền .surf, .beer, .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog
.surf, .beer, .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog Miễn phí 655.000 đ 524.000 đ / 655.000 đ
Đăng ký .surf
576.000 đ
Transfer domain .surf
Tên miền .mobi, .photo, .pics, .country, .video, .news, .love, .lol, .live, .family, .studio, .saarland, .qpon, .spa, .lat, .broker
.mobi, .photo, .pics, .country, .video, .news, .love, .lol, .live, .family, .studio, .saarland, .qpon, .spa, .lat, .broker Miễn phí 678.000 đ 542.400 đ / 678.000 đ
Đăng ký .mobi
597.000 đ
Transfer domain .mobi
Tên miền .pub, .catering, .gripe, .vet, .sarl, .navy, .airforce, .gmbh
.pub, .catering, .gripe, .vet, .sarl, .navy, .airforce, .gmbh Miễn phí 680.000 đ 544.000 đ / 680.000 đ
Đăng ký .pub
598.000 đ
Transfer domain .pub
Tên miền .uk.com, .uk.net
.uk.com, .uk.net Miễn phí 689.000 đ 551.200 đ / 689.000 đ
Đăng ký .uk.com
606.000 đ
Transfer domain .uk.com
Tên miền .bargains, .cheap, .singles
.bargains, .cheap, .singles Miễn phí 712.000 đ 569.600 đ / 712.000 đ
Đăng ký .bargains
627.000 đ
Transfer domain .bargains
Tên miền .foundation, .gives, .charity, .giving
.foundation, .gives, .charity, .giving Miễn phí 724.000 đ 579.200 đ / 724.000 đ
Đăng ký .foundation
637.000 đ
Transfer domain .foundation
Tên miền .democrat, .immobilien, .florist, .moda, .discount, .kaufen, .fail, .republican, .haus, .immo, .rehab, .army, .cab, .mba
.democrat, .immobilien, .florist, .moda, .discount, .kaufen, .fail, .republican, .haus, .immo, .rehab, .army, .cab, .mba Miễn phí 729.000 đ 583.200 đ / 729.000 đ
Đăng ký .democrat
642.000 đ
Transfer domain .democrat
Tên miền .help
.help Miễn phí 746.000 đ 596.800 đ / 746.000 đ
Đăng ký .help
656.000 đ
Transfer domain .help
Tên miền .soy
.soy Miễn phí 775.000 đ 620.000 đ / 775.000 đ
Đăng ký .soy
682.000 đ
Transfer domain .soy
Tên miền .zone, .boutique, .farm, .services, .vision, .tools, .parts, .industries, .community, .cards, .marketing, .events, .productions, .properties, .social, .rentals, .vacations, .works, .watch, .cool, .land, .bike, .clothing, .estate, .contractors, .construction, .enterprises, .computer, .training, .builders, .repair, .coffee, .house, .exchange, .cash, .fitness, .life, .guide, .direct, .deals, .associates, .town, .limited, .wtf, .care, .world, .gifts, .market, .engineer, .auction, .software, .forsale, .money, .chat, .style, .school, .plus, .sale, .express, .team, .show, .shopping
.zone, .boutique, .farm, .services, .vision, .tools, .parts, .industries, .community, .cards, .marketing, .events, .productions, .properties, .social, .rentals, .vacations, .works, .watch, .cool, .land, .bike, .clothing, .estate, .contractors, .construction, .enterprises, .computer, .training, .builders, .repair, .coffee, .house, .exchange, .cash, .fitness, .life, .guide, .direct, .deals, .associates, .town, .limited, .wtf, .care, .world, .gifts, .market, .engineer, .auction, .software, .forsale, .money, .chat, .style, .school, .plus, .sale, .express, .team, .show, .shopping Miễn phí 780.000 đ 624.000 đ / 780.000 đ
Đăng ký .zone
686.000 đ
Transfer domain .zone
Tên miền .bz, .rest, .nyc, .how, .lawyer, .online
.bz, .rest, .nyc, .how, .lawyer, .online Miễn phí 791.000 đ 632.800 đ / 791.000 đ
Đăng ký .bz
696.000 đ
Transfer domain .bz
Tên miền .mom
.mom Miễn phí 819.000 đ 655.200 đ / 819.000 đ
Đăng ký .mom
721.000 đ
Transfer domain .mom
Tên miền .fish, .guru, .sexy, .domains, .academy, .bayern, .digital, .church, .media, .consulting, .cafe, .abogado, .gd, .vg, .llc, .motorcycles, .boats, .yachts
.fish, .guru, .sexy, .domains, .academy, .bayern, .digital, .church, .media, .consulting, .cafe, .abogado, .gd, .vg, .llc, .motorcycles, .boats, .yachts Miễn phí 848.000 đ 678.400 đ / 848.000 đ
Đăng ký .fish
746.000 đ
Transfer domain .fish
Tên miền .se.net, .hu.net
.se.net, .hu.net Miễn phí 859.000 đ 687.200 đ / 859.000 đ
Đăng ký .se.net
756.000 đ
Transfer domain .se.net
Tên miền .com.tw, .org.tw
.com.tw, .org.tw Miễn phí 887.000 đ 709.600 đ / 887.000 đ
Đăng ký .com.tw
781.000 đ
Transfer domain .com.tw
Tên miền .actor
.actor Miễn phí 898.000 đ 718.400 đ / 898.000 đ
Đăng ký .actor
790.000 đ
Transfer domain .actor
Tên miền .ca
.ca Miễn phí 904.000 đ 723.200 đ / 904.000 đ
Đăng ký .ca
796.000 đ
Transfer domain .ca
Tên miền .tatoo
.tatoo Miễn phí 915.000 đ 732.000 đ / 915.000 đ
Đăng ký .tatoo
805.000 đ
Transfer domain .tatoo
Tên miền .kiwi, .menu, .london, .cn.com, .ru.com, .sa.com, .jpn.com
.kiwi, .menu, .london, .cn.com, .ru.com, .sa.com, .jpn.com Miễn phí 949.000 đ 759.200 đ / 949.000 đ
Đăng ký .kiwi
835.000 đ
Transfer domain .kiwi
Tên miền .christmas, .quebec
.christmas, .quebec Miễn phí 983.000 đ 786.400 đ / 983.000 đ
Đăng ký .christmas
865.000 đ
Transfer domain .christmas
Tên miền .gay
.gay Miễn phí 1.000.000 đ 800.000 đ / 1.000.000 đ
Đăng ký .gay
880.000 đ
Transfer domain .gay
Tên miền .tattoo, .fan, .luxury, .forex
.tattoo, .fan, .luxury, .forex Miễn phí 1.017.000 đ 813.600 đ / 1.017.000 đ
Đăng ký .tattoo
895.000 đ
Transfer domain .tattoo
Tên miền .br.com, .za.com
.br.com, .za.com Miễn phí 1.044.000 đ 835.200 đ / 1.044.000 đ
Đăng ký .br.com
919.000 đ
Transfer domain .br.com
Tên miền .tw
.tw Miễn phí 1.045.000 đ 836.000 đ / 1.045.000 đ
Đăng ký .tw
920.000 đ
Transfer domain .tw
Tên miền .degree
.degree Miễn phí 1.085.000 đ 868.000 đ / 1.085.000 đ
Đăng ký .degree
955.000 đ
Transfer domain .degree
Tên miền .viajes, .condos, .holdings, .design, .tech
.viajes, .condos, .holdings, .design, .tech Miễn phí 1.107.000 đ 885.600 đ / 1.107.000 đ
Đăng ký .viajes
974.000 đ
Transfer domain .viajes
Tên miền .glass
.glass Miễn phí 1.110.000 đ 888.000 đ / 1.110.000 đ
Đăng ký .glass
977.000 đ
Transfer domain .glass
Tên miền .cleaning, .diamonds, .healthcare, .dental, .surgery, .attorney, .dentist, .memorial, .tennis
.cleaning, .diamonds, .healthcare, .dental, .surgery, .attorney, .dentist, .memorial, .tennis Miễn phí 1.123.000 đ 898.400 đ / 1.123.000 đ
Đăng ký .cleaning
988.000 đ
Transfer domain .cleaning
Tên miền .buzz
.buzz Miễn phí 1.130.000 đ 904.000 đ / 1.130.000 đ
Đăng ký .buzz
994.000 đ
Transfer domain .buzz
Tên miền .cruises, .lease, .mortgage, .hospital, .lgbt
.cruises, .lease, .mortgage, .hospital, .lgbt Miễn phí 1.187.000 đ 949.600 đ / 1.187.000 đ
Đăng ký .cruises
1.045.000 đ
Transfer domain .cruises
Tên miền .maison, .tienda, .flights, .villas, .plumbing, .voyage, .bingo, .theater, .hockey
.maison, .tienda, .flights, .villas, .plumbing, .voyage, .bingo, .theater, .hockey Miễn phí 1.203.000 đ 962.400 đ / 1.203.000 đ
Đăng ký .maison
1.059.000 đ
Transfer domain .maison
Tên miền .limo
.limo Miễn phí 1.220.000 đ 976.000 đ / 1.220.000 đ
Đăng ký .limo
1.074.000 đ
Transfer domain .limo
Tên miền .store
.store Miễn phí 1.266.000 đ 1.012.800 đ / 1.266.000 đ
Đăng ký .store
1.114.000 đ
Transfer domain .store
Tên miền .codes, .partners, .holiday, .expert, .ventures, .kitchen, .recipes, .careers, .shoes, .camp, .dating, .capital, .engineering, .tax, .fund, .furniture, .claims, .finance, .insure, .university, .financial, .clinic, .toys, .dog, .restaurant, .delivery, .pizza, .coach, .apartments, .golf, .tours, .jewelry, .taxi, .wine, .vin, .salon, .ski
.codes, .partners, .holiday, .expert, .ventures, .kitchen, .recipes, .careers, .shoes, .camp, .dating, .capital, .engineering, .tax, .fund, .furniture, .claims, .finance, .insure, .university, .financial, .clinic, .toys, .dog, .restaurant, .delivery, .pizza, .coach, .apartments, .golf, .tours, .jewelry, .taxi, .wine, .vin, .salon, .ski Miễn phí 1.288.000 đ 1.030.400 đ / 1.288.000 đ
Đăng ký .codes
1.133.000 đ
Transfer domain .codes
Tên miền .camera, .solar, .legal
.camera, .solar, .legal Miễn phí 1.356.000 đ 1.084.800 đ / 1.356.000 đ
Đăng ký .camera
1.193.000 đ
Transfer domain .camera
Tên miền .college, .rent
.college, .rent Miễn phí 1.424.000 đ 1.139.200 đ / 1.424.000 đ
Đăng ký .college
1.253.000 đ
Transfer domain .college
Tên miền .poker, .black
.poker, .black Miễn phí 1.441.000 đ 1.152.800 đ / 1.441.000 đ
Đăng ký .poker
1.268.000 đ
Transfer domain .poker
Tên miền .fo
.fo Miễn phí 1.489.000 đ 1.191.200 đ / 1.489.000 đ
Đăng ký .fo
1.310.000 đ
Transfer domain .fo
Tên miền .scot
.scot Miễn phí 1.514.000 đ 1.211.200 đ / 1.514.000 đ
Đăng ký .scot
1.332.000 đ
Transfer domain .scot
Tên miền .press
.press Miễn phí 1.550.000 đ 1.240.000 đ / 1.550.000 đ
Đăng ký .press
1.364.000 đ
Transfer domain .press
Tên miền .bar, .baby
.bar, .baby Miễn phí 1.582.000 đ 1.265.600 đ / 1.582.000 đ
Đăng ký .bar
1.392.000 đ
Transfer domain .bar
Tên miền .io, .ac, .sh
.io, .ac, .sh Miễn phí 1.627.000 đ 1.301.600 đ / 1.627.000 đ
Đăng ký .io
1.432.000 đ
Transfer domain .io
Tên miền .paris
.paris Miễn phí 1.645.000 đ 1.316.000 đ / 1.645.000 đ
Đăng ký .paris
1.448.000 đ
Transfer domain .paris
Tên miền .autos
.autos Miễn phí 1.695.000 đ 1.356.000 đ / 1.695.000 đ
Đăng ký .autos
1.492.000 đ
Transfer domain .autos
Tên miền .vegas
.vegas Miễn phí 1.740.000 đ 1.392.000 đ / 1.740.000 đ
Đăng ký .vegas
1.531.000 đ
Transfer domain .vegas
Tên miền .global, .green, .bio, .archi
.global, .green, .bio, .archi Miễn phí 1.780.000 đ 1.424.000 đ / 1.780.000 đ
Đăng ký .global
1.566.000 đ
Transfer domain .global
Tên miền .voto
.voto Miễn phí 1.808.000 đ 1.446.400 đ / 1.808.000 đ
Đăng ký .voto
1.591.000 đ
Transfer domain .voto
Tên miền .organic
.organic Miễn phí 1.865.000 đ 1.492.000 đ / 1.865.000 đ
Đăng ký .organic
1.641.000 đ
Transfer domain .organic
Tên miền .vote
.vote Miễn phí 1.898.000 đ 1.518.400 đ / 1.898.000 đ
Đăng ký .vote
1.670.000 đ
Transfer domain .vote
Tên miền .build
.build Miễn phí 1.921.000 đ 1.536.800 đ / 1.921.000 đ
Đăng ký .build
1.690.000 đ
Transfer domain .build
Tên miền .host
.host Miễn phí 2.057.000 đ 1.645.600 đ / 2.057.000 đ
Đăng ký .host
1.810.000 đ
Transfer domain .host
Tên miền .law
.law Miễn phí 2.183.000 đ 1.746.400 đ / 2.183.000 đ
Đăng ký .law
1.921.000 đ
Transfer domain .law
Tên miền .ceo
.ceo Miễn phí 2.215.000 đ 1.772.000 đ / 2.215.000 đ
Đăng ký .ceo
1.949.000 đ
Transfer domain .ceo
Tên miền .tires, .reise
.tires, .reise Miễn phí 2.237.000 đ 1.789.600 đ / 2.237.000 đ
Đăng ký .tires
1.969.000 đ
Transfer domain .tires
Tên miền .physio
.physio Miễn phí 2.341.000 đ 1.872.800 đ / 2.341.000 đ
Đăng ký .physio
2.060.000 đ
Transfer domain .physio
Tên miền .credit, .accountants, .loans, .energy, .gold, .doctor
.credit, .accountants, .loans, .energy, .gold, .doctor Miễn phí 2.373.000 đ 1.898.400 đ / 2.373.000 đ
Đăng ký .credit
2.088.000 đ
Transfer domain .credit
Tên miền .coop
.coop Miễn phí 2.486.000 đ 1.988.800 đ / 2.486.000 đ
Đăng ký .coop
2.188.000 đ
Transfer domain .coop
Tên miền .investments
.investments Miễn phí 2.543.000 đ 2.034.400 đ / 2.543.000 đ
Đăng ký .investments
2.238.000 đ
Transfer domain .investments
Tên miền .fm
.fm Miễn phí 2.689.000 đ 2.151.200 đ / 2.689.000 đ
Đăng ký .fm
2.366.000 đ
Transfer domain .fm
Tên miền .travel
.travel Miễn phí 2.882.000 đ 2.305.600 đ / 2.882.000 đ
Đăng ký .travel
2.536.000 đ
Transfer domain .travel
Tên miền .blackfriday, .guitars, .hiphop, .audio, .diet, .property, .flowers
.blackfriday, .guitars, .hiphop, .audio, .diet, .property, .flowers Miễn phí 3.164.000 đ 2.531.200 đ / 3.164.000 đ
Đăng ký .blackfriday
2.784.000 đ
Transfer domain .blackfriday
Tên miền .adult, .porn
.adult, .porn Miễn phí 3.322.000 đ 2.657.600 đ / 3.322.000 đ
Đăng ký .adult
2.923.000 đ
Transfer domain .adult
Tên miền .creditcard, .casino
.creditcard, .casino Miễn phí 3.560.000 đ 2.848.000 đ / 3.560.000 đ
Đăng ký .creditcard
3.133.000 đ
Transfer domain .creditcard
Tên miền .hiv
.hiv Miễn phí 5.664.000 đ 4.531.200 đ / 5.664.000 đ
Đăng ký .hiv
4.984.000 đ
Transfer domain .hiv
Tên miền .movie
.movie Miễn phí 7.289.000 đ 5.831.200 đ / 7.289.000 đ
Đăng ký .movie
6.414.000 đ
Transfer domain .movie
Tên miền .sucks
.sucks Miễn phí 8.701.000 đ 6.960.800 đ / 8.701.000 đ
Đăng ký .sucks
7.657.000 đ
Transfer domain .sucks
Tên miền .feedback
.feedback Miễn phí 9.153.000 đ 7.322.400 đ / 9.153.000 đ
Đăng ký .feedback
8.055.000 đ
Transfer domain .feedback
Tên miền .realty
.realty Miễn phí 9.266.000 đ 7.412.800 đ / 9.266.000 đ
Đăng ký .realty
8.154.000 đ
Transfer domain .realty
Tên miền .juegos, .hosting, .game
.juegos, .hosting, .game Miễn phí 9.492.000 đ 7.593.600 đ / 9.492.000 đ
Đăng ký .juegos
8.353.000 đ
Transfer domain .juegos
Tên miền .tickets
.tickets Miễn phí 10.679.000 đ 8.543.200 đ / 10.679.000 đ
Đăng ký .tickets
9.398.000 đ
Transfer domain .tickets
Tên miền .theatre, .storage
.theatre, .storage Miễn phí 15.820.000 đ 12.656.000 đ / 15.820.000 đ
Đăng ký .theatre
13.922.000 đ
Transfer domain .theatre
Tên miền .reit, .forum
.reit, .forum Miễn phí 30.510.000 đ 24.408.000 đ / 30.510.000 đ
Đăng ký .reit
26.849.000 đ
Transfer domain .reit
Tên miền .lotto
.lotto Miễn phí 39.550.000 đ 31.640.000 đ / 39.550.000 đ
Đăng ký .lotto
34.804.000 đ
Transfer domain .lotto
Tên miền .car, .auto, .protection, .security, .cars, .dealer, .inc
.car, .auto, .protection, .security, .cars, .dealer, .inc Miễn phí 61.020.000 đ 48.816.000 đ / 61.020.000 đ
Đăng ký .car
53.698.000 đ
Transfer domain .car

TÊN MIỀN HÀNH CHÍNH

(Cập nhật tên miền đẹp theo địa giới hành chính nhiều người mua nhất tại Việt Nam)

Tên miền tỉnh/thànhPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .hanoi.vn, .danang.vn, .haiphong.vn, .cantho.vn, .bacninh.vn, .haiduong.vn, .hungyen.vn, .thanhphohochiminh.vn, .daknong.vn, .hatinh.vn, .langson.vn, .nghean.vn, .quangngai.vn, .tiengiang.vn, .vinhphuc.vn, .gialai.vn, .khanhhoa.vn, .laocai.vn, .quangbinh.vn, .quangnam.vn, .vinhlong.vn, .binhthuan.vn, .angiang.vn, .bacgiang.vn, .backan.vn, .baclieu.vn, .baria-vungtau.vn, .bentre.vn, .binhdinh.vn, .binhduong.vn, .binhphuoc.vn, .camau.vn, .caobang.vn, .daklak.vn, .dienbien.vn, .dongnai.vn, .dongthap.vn, .hagiang.vn, .hanam.vn, .haugiang.vn, .hoabinh.vn, .kiengiang.vn, .kontum.vn, .laichau.vn, .lamdong.vn, .longan.vn, .namdinh.vn, .ninhbinh.vn, .ninhthuan.vn, .phutho.vn, .phuyen.vn, .quangninh.vn, .quangtri.vn, .soctrang.vn, .sonla.vn, .tayninh.vn, .thaibinh.vn, .thainguyen.vn, .thanhhoa.vn, .thuathienhue.vn, .travinh.vn, .tuyenquang.vn, .yenbai.vn
.hanoi.vn, .danang.vn, .haiphong.vn, .cantho.vn, .bacninh.vn, .haiduong.vn, .hungyen.vn, .thanhphohochiminh.vn, .daknong.vn, .hatinh.vn, .langson.vn, .nghean.vn, .quangngai.vn, .tiengiang.vn, .vinhphuc.vn, .gialai.vn, .khanhhoa.vn, .laocai.vn, .quangbinh.vn, .quangnam.vn, .vinhlong.vn, .binhthuan.vn, .angiang.vn, .bacgiang.vn, .backan.vn, .baclieu.vn, .baria-vungtau.vn, .bentre.vn, .binhdinh.vn, .binhduong.vn, .binhphuoc.vn, .camau.vn, .caobang.vn, .daklak.vn, .dienbien.vn, .dongnai.vn, .dongthap.vn, .hagiang.vn, .hanam.vn, .haugiang.vn, .hoabinh.vn, .kiengiang.vn, .kontum.vn, .laichau.vn, .lamdong.vn, .longan.vn, .namdinh.vn, .ninhbinh.vn, .ninhthuan.vn, .phutho.vn, .phuyen.vn, .quangninh.vn, .quangtri.vn, .soctrang.vn, .sonla.vn, .tayninh.vn, .thaibinh.vn, .thainguyen.vn, .thanhhoa.vn, .thuathienhue.vn, .travinh.vn, .tuyenquang.vn, .yenbai.vn 220.000 đ 250.000 đ 376.000 đ / 470.000 đ Miễn phí

DỊCH VỤ BỔ SUNG

(Dịch vụ bổ sung dành cho khách khi sử dụng tên miền)

  • Trỏ tên miền miễn phí 0đ = 1 lần
  • Tạo 25 email tên miền Zoho 500.000đ = 1 lần
  • Cấu hình tên miền cho Blogger 250.000đ = 1 lần
  • Cấu hình tên miền cho Google Site 250.000đ = 1 lần
  • Tạo 1000 email tên miền Yandex 500.000đ = 1 lần
  • Bảo mật tên miền ID PROTECT 3.400đ x 12 tháng
  • Bảo vệ tên miền Việt Nam 37.500đ x 12 tháng
  • Bảo vệ tên miền Quốc Tế 500.000đ x 6 tháng

BẢNG GIÁ & ƯU ĐÃI

Khách hàng mới
Khách hàng mới lần đầu tiên đăng ký tên miền Quốc tếtên miền Việt Nam trên hệ thống BKASOFT sẽ được hưởng giá ưu đãi theo từng khung giờ, các chương trình sự kiện hoặc Combo sản phẩm/dịch vụ. Mỗi lần mua tên miền quý khách sẽ được tích điểm để có cơ hội đổi sang quà tặng bằng hiện vật hoặc điểm dưới dạng ví điện tử. Chính sách hỗ trợ sau bán hàng với các dịch vụ như: Hỗ trợ trỏ tên miền, Cấu hình cho web... được hỗ trợ nhanh chóng tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ lễ và Chủ Nhật. Quý khách có thể đặt mua tên miền bất kỳ thời gian nào và được xử lý nhanh chóng.

Khách hàng thân quen
Đã là khách hàng thân quen tại BKASOFT, quý khách được ưu đãi tốt nhất kèm theo các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới website mà không nơi nào có được. Giải pháp của BKASOFT ngoài chính sách giá tốt, chúng tôi chú trọng tới việc chăm sóc tổng thể cho khách hàng bao gồm website, tên miền, hosting, bảo mật... Khách hàng gặp khó khăn hãy liên hệ ngay với nhân viên hỗ trợ chăm sóc qua tổng đài hoặc gửi yêu cầu trên hệ thống để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đối tác Affiliates+
Chính sách ưu đãi giá cho đối tác Affiliates và hoa hồng rất mạnh mẽ nhờ vào sảm phẩm của BKASOFT rất đa dạng. Do đó nguồn thu của đối tác là cá nhân/doanh nghiệp luôn tăng trưởng theo cấp số nhân. Hãy tham gia đăng ký trở thành đối tác của chúng tôi để có thu nhập thụ động 7.000.000đ/1 tháng đến 20.000.000đ/1 tháng

Đối tác Đại lý
BKASOFT là đơn vị có hệ thống đại lý tên miền phủ khắp cả nước do có chính sách giá tốt nhất tại Việt Nam. Với hệ thống quản trị riêng, chính sách hỗ trợ đại lý, hỗ trợ đại lý tham gia cùng lúc 2 chương trình đại lý và Affiliates để có nguồn thu kép. Hãy tham gia ngay trở thành đại lý tên miền tại BKASOFT tại đây.