BẢNG GIÁ TÊN MIỀN 2023

(Cập nhật bảng giá tên miền Việt Nam & Quốc tế đang có ưu đãi giá rẻ nhất hôm nay ngày 27/1)

Tên miền Việt NamPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .vn
.vn 300.000 đ 450.000 đ 750.000 đ
Đăng ký .vn
Miễn phí
Transfer domain .vn
Tên miền .com.vn
.com.vn 300.000 đ 350.000 đ 650.000 đ
Đăng ký .com.vn
Miễn phí
Transfer domain .com.vn
Tên miền .edu.vn, .info.vn, .org.vn, .gov.vn, .ac.vn, .health.vn
.edu.vn, .info.vn, .org.vn, .gov.vn, .ac.vn, .health.vn 220.000 đ 250.000 đ 470.000 đ
Đăng ký .edu.vn
Miễn phí
Transfer domain .edu.vn
Tên miền .net.vn
.net.vn 300.000 đ 350.000 đ 650.000 đ
Đăng ký .net.vn
Miễn phí
Transfer domain .net.vn
Tên miền .pro.vn, .info.vn, .org.vn, .gov.vn, .ac.vn, .health.vn
.pro.vn, .info.vn, .org.vn, .gov.vn, .ac.vn, .health.vn 220.000 đ 250.000 đ 470.000 đ
Đăng ký .pro.vn
Miễn phí
Transfer domain .pro.vn
Tên miền .biz.vn
.biz.vn 300.000 đ 350.000 đ 650.000 đ
Đăng ký .biz.vn
Miễn phí
Transfer domain .biz.vn
Tên miền .int.vn, .health.vn
.int.vn, .health.vn 220.000 đ 250.000 đ 470.000 đ
Đăng ký .int.vn
Miễn phí
Transfer domain .int.vn
Tên miền .name.vn
.name.vn 30.000 đ 50.000 đ 80.000 đ
Đăng ký .name.vn
Miễn phí
Transfer domain .name.vn
Tên miền .cyou, .pet, .promo, .kim, .shiksha, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote
.cyou, .pet, .promo, .kim, .shiksha, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 226.000 đ 226.000 đ
Đăng ký .cyou
Miễn phí
Transfer domain .cyou
Tên miền .one, .pet, .promo, .kim, .shiksha, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote
.one, .pet, .promo, .kim, .shiksha, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 235.000 đ 235.000 đ
Đăng ký .one
Miễn phí
Transfer domain .one
Tên miền .contact, .pet, .promo, .kim, .shiksha, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote
.contact, .pet, .promo, .kim, .shiksha, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 305.000 đ 305.000 đ
Đăng ký .contact
Miễn phí
Transfer domain .contact
Tên miền .bet, .pet, .promo, .kim, .shiksha, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote
.bet, .pet, .promo, .kim, .shiksha, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 446.000 đ 446.000 đ
Đăng ký .bet
Miễn phí
Transfer domain .bet
Tên miền .homes, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote
.homes, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 452.000 đ 452.000 đ
Đăng ký .homes
Miễn phí
Transfer domain .homes
Tên miền .dev, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote
.dev, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 475.000 đ 475.000 đ
Đăng ký .dev
Miễn phí
Transfer domain .dev
Tên miền .app, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote
.app, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 570.000 đ 570.000 đ
Đăng ký .app
Miễn phí
Transfer domain .app
Tên miền .uno, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote
.uno, .in, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 610.000 đ 610.000 đ
Đăng ký .uno
Miễn phí
Transfer domain .uno
Tên miền .qpon, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote
.qpon, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 678.000 đ 678.000 đ
Đăng ký .qpon
Miễn phí
Transfer domain .qpon
Tên miền .llc, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote
.llc, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 746.000 đ 746.000 đ
Đăng ký .llc
Miễn phí
Transfer domain .llc
Tên miền .fan, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote
.fan, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 838.000 đ 838.000 đ
Đăng ký .fan
Miễn phí
Transfer domain .fan
Tên miền .motorcycles, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote
.motorcycles, .boats, .yachts, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 848.000 đ 848.000 đ
Đăng ký .motorcycles
Miễn phí
Transfer domain .motorcycles
Tên miền .ca, .cfd, .autos, .bond, .vote
.ca, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 904.000 đ 904.000 đ
Đăng ký .ca
Miễn phí
Transfer domain .ca
Tên miền .tatoo, .cfd, .autos, .bond, .vote
.tatoo, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 915.000 đ 915.000 đ
Đăng ký .tatoo
Miễn phí
Transfer domain .tatoo
Tên miền .gay, .cfd, .autos, .bond, .vote
.gay, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 1.000.000 đ 1.000.000 đ
Đăng ký .gay
Miễn phí
Transfer domain .gay
Tên miền .luxury, .cfd, .autos, .bond, .vote
.luxury, .cfd, .autos, .bond, .vote 0 đ 1.017.000 đ 1.017.000 đ
Đăng ký .luxury
Miễn phí
Transfer domain .luxury
Tên miền .lgbt, .autos, .bond, .vote
.lgbt, .autos, .bond, .vote 0 đ 1.120.000 đ 1.120.000 đ
Đăng ký .lgbt
Miễn phí
Transfer domain .lgbt
Tên miền .ski, .autos, .bond, .vote
.ski, .autos, .bond, .vote 0 đ 1.168.000 đ 1.168.000 đ
Đăng ký .ski
Miễn phí
Transfer domain .ski
Tên miền .black, .autos, .bond, .vote
.black, .autos, .bond, .vote 0 đ 1.266.000 đ 1.266.000 đ
Đăng ký .black
Miễn phí
Transfer domain .black
Tên miền .ac, .autos, .bond, .vote
.ac, .autos, .bond, .vote 0 đ 1.627.000 đ 1.627.000 đ
Đăng ký .ac
Miễn phí
Transfer domain .ac
Tên miền .organic, .autos, .bond, .vote
.organic, .autos, .bond, .vote 0 đ 1.695.000 đ 1.695.000 đ
Đăng ký .organic
Miễn phí
Transfer domain .organic
Tên miền .voto, .vote
.voto, .vote 0 đ 1.808.000 đ 1.808.000 đ
Đăng ký .voto
Miễn phí
Transfer domain .voto
Tên miền .coop
.coop 0 đ 2.486.000 đ 2.486.000 đ
Đăng ký .coop
Miễn phí
Transfer domain .coop
Tên miền .forum
.forum 0 đ 30.510.000 đ 30.510.000 đ
Đăng ký .forum
Miễn phí
Transfer domain .forum
Tên miền .lotto
.lotto 0 đ 39.550.000 đ 39.550.000 đ
Đăng ký .lotto
Miễn phí
Transfer domain .lotto
Tên miền Quốc tếPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .com
.com Miễn phí 319.000 đ 319.000 đ
Đăng ký .com
239.000 đ
Transfer domain .com
Tên miền .net, .rocks, .group
.net, .rocks, .group Miễn phí 339.000 đ 339.000 đ
Đăng ký .net
276.000 đ
Transfer domain .net
Tên miền .org
.org Miễn phí 349.000 đ 349.000 đ
Đăng ký .org
307.000 đ
Transfer domain .org
Tên miền .top
.top Miễn phí 249.000 đ 249.000 đ
Đăng ký .top
219.000 đ
Transfer domain .top
Tên miền .xyz
.xyz Miễn phí 319.000 đ 319.000 đ
Đăng ký .xyz
281.000 đ
Transfer domain .xyz
Tên miền .site, .beer, .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .love, .blog
.site, .beer, .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .love, .blog Miễn phí 655.000 đ 655.000 đ
Đăng ký .site
576.000 đ
Transfer domain .site
Tên miền .website, .pw, .nagoya, .space, .cymru, .wales, .cloud, .fun, .games, .eu.com, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com
.website, .pw, .nagoya, .space, .cymru, .wales, .cloud, .fun, .games, .eu.com, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com Miễn phí 475.000 đ 475.000 đ
Đăng ký .website
418.000 đ
Transfer domain .website
Tên miền .link, .icu
.link, .icu Miễn phí 226.000 đ 226.000 đ
Đăng ký .link
199.000 đ
Transfer domain .link
Tên miền .cc, .net.co, .nom.co, .company, .business, .observer, .in.net
.cc, .net.co, .nom.co, .company, .business, .observer, .in.net Miễn phí 271.000 đ 271.000 đ
Đăng ký .cc
238.000 đ
Transfer domain .cc
Tên miền .co, .co.com, .ooo
.co, .co.com, .ooo Miễn phí 633.000 đ 633.000 đ
Đăng ký .co
557.000 đ
Transfer domain .co
Tên miền .us
.us Miễn phí 249.000 đ 249.000 đ
Đăng ký .us
219.000 đ
Transfer domain .us
Tên miền .name
.name Miễn phí 292.000 đ 292.000 đ
Đăng ký .name
257.000 đ
Transfer domain .name
Tên miền .info
.info Miễn phí 459.000 đ 459.000 đ
Đăng ký .info
404.000 đ
Transfer domain .info
Tên miền .ltd, .photography, .technology, .today, .tips, .systems, .support, .email, .solutions, .education, .international, .network
.ltd, .photography, .technology, .today, .tips, .systems, .support, .email, .solutions, .education, .international, .network Miễn phí 508.000 đ 508.000 đ
Đăng ký .ltd
447.000 đ
Transfer domain .ltd
Tên miền .tv
.tv Miễn phí 819.000 đ 819.000 đ
Đăng ký .tv
721.000 đ
Transfer domain .tv
Tên miền .ws
.ws Miễn phí 904.000 đ 904.000 đ
Đăng ký .ws
796.000 đ
Transfer domain .ws
Tên miền .coupons, .condos, .cruises, .holdings, .recipes, .fund, .furniture, .claims, .lease, .tech
.coupons, .condos, .cruises, .holdings, .recipes, .fund, .furniture, .claims, .lease, .tech Miễn phí 1.107.000 đ 1.107.000 đ
Đăng ký .coupons
974.000 đ
Transfer domain .coupons
Tên miền .xxx, .porn
.xxx, .porn Miễn phí 3.322.000 đ 3.322.000 đ
Đăng ký .xxx
2.923.000 đ
Transfer domain .xxx
Tên miền .net.tw, .de, .ltda, .co.nl
.net.tw, .de, .ltda, .co.nl Miễn phí 0 đ 0 đ
Đăng ký .net.tw
Miễn phí
Transfer domain .net.tw
Tên miền .com.de
.com.de Miễn phí 158.000 đ 158.000 đ
Đăng ký .com.de
139.000 đ
Transfer domain .com.de
Tên miền .rodeo
.rodeo Miễn phí 185.000 đ 185.000 đ
Đăng ký .rodeo
163.000 đ
Transfer domain .rodeo
Tên miền .work
.work Miễn phí 217.000 đ 217.000 đ
Đăng ký .work
191.000 đ
Transfer domain .work
Tên miền .click, .icu
.click, .icu Miễn phí 226.000 đ 226.000 đ
Đăng ký .click
199.000 đ
Transfer domain .click
Tên miền .jp.net
.jp.net Miễn phí 237.000 đ 237.000 đ
Đăng ký .jp.net
209.000 đ
Transfer domain .jp.net
Tên miền .gb.net
.gb.net Miễn phí 249.000 đ 249.000 đ
Đăng ký .gb.net
219.000 đ
Transfer domain .gb.net
Tên miền .pictures
.pictures Miễn phí 254.000 đ 254.000 đ
Đăng ký .pictures
224.000 đ
Transfer domain .pictures
Tên miền .casa
.casa Miễn phí 268.000 đ 268.000 đ
Đăng ký .casa
236.000 đ
Transfer domain .casa
Tên miền .com.co, .net.co, .nom.co, .company, .business, .observer, .in.net
.com.co, .net.co, .nom.co, .company, .business, .observer, .in.net Miễn phí 271.000 đ 271.000 đ
Đăng ký .com.co
238.000 đ
Transfer domain .com.co
Tên miền .art
.art Miễn phí 285.000 đ 285.000 đ
Đăng ký .art
251.000 đ
Transfer domain .art
Tên miền .futbol
.futbol Miễn phí 288.000 đ 288.000 đ
Đăng ký .futbol
253.000 đ
Transfer domain .futbol
Tên miền .monster
.monster Miễn phí 290.000 đ 290.000 đ
Đăng ký .monster
255.000 đ
Transfer domain .monster
Tên miền .club
.club Miễn phí 303.000 đ 303.000 đ
Đăng ký .club
267.000 đ
Transfer domain .club
Tên miền .co.uk
.co.uk Miễn phí 305.000 đ 305.000 đ
Đăng ký .co.uk
268.000 đ
Transfer domain .co.uk
Tên miền .webcam, .trade, .bid, .party, .science, .date, .faith, .review, .accountant, .download, .loan, .racing, .win, .cricket, .men, .stream, .mex.com
.webcam, .trade, .bid, .party, .science, .date, .faith, .review, .accountant, .download, .loan, .racing, .win, .cricket, .men, .stream, .mex.com Miễn phí 316.000 đ 316.000 đ
Đăng ký .webcam
278.000 đ
Transfer domain .webcam
Tên miền .irish
.irish Miễn phí 332.000 đ 332.000 đ
Đăng ký .irish
292.000 đ
Transfer domain .irish
Tên miền .place, .rocks, .group
.place, .rocks, .group Miễn phí 339.000 đ 339.000 đ
Đăng ký .place
298.000 đ
Transfer domain .place
Tên miền .fans
.fans Miễn phí 344.000 đ 344.000 đ
Đăng ký .fans
303.000 đ
Transfer domain .fans
Tên miền .asia
.asia Miễn phí 349.000 đ 349.000 đ
Đăng ký .asia
307.000 đ
Transfer domain .asia
Tên miền .eu
.eu Miễn phí 362.000 đ 362.000 đ
Đăng ký .eu
319.000 đ
Transfer domain .eu
Tên miền .vip
.vip Miễn phí 373.000 đ 373.000 đ
Đăng ký .vip
328.000 đ
Transfer domain .vip
Tên miền .radio.fm, .radio.am
.radio.fm, .radio.am Miễn phí 380.000 đ 380.000 đ
Đăng ký .radio.fm
334.000 đ
Transfer domain .radio.fm
Tên miền .desi
.desi Miễn phí 393.000 đ 393.000 đ
Đăng ký .desi
346.000 đ
Transfer domain .desi
Tên miền .gr.com
.gr.com Miễn phí 396.000 đ 396.000 đ
Đăng ký .gr.com
348.000 đ
Transfer domain .gr.com
Tên miền .biz
.biz Miễn phí 400.000 đ 400.000 đ
Đăng ký .biz
352.000 đ
Transfer domain .biz
Tên miền .gift, .miami
.gift, .miami Miễn phí 407.000 đ 407.000 đ
Đăng ký .gift
358.000 đ
Transfer domain .gift
Tên miền .rip
.rip Miễn phí 411.000 đ 411.000 đ
Đăng ký .rip
362.000 đ
Transfer domain .rip
Tên miền .tel
.tel Miễn phí 429.000 đ 429.000 đ
Đăng ký .tel
378.000 đ
Transfer domain .tel
Tên miền .report, .supply, .supplies, .exposed, .photos, .equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .directory, .management, .center, .institute, .schule, .gratis, .city, .reisen, .football, .run, .fyi, .jetzt, .soccer, .cam
.report, .supply, .supplies, .exposed, .photos, .equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .directory, .management, .center, .institute, .schule, .gratis, .city, .reisen, .football, .run, .fyi, .jetzt, .soccer, .cam Miễn phí 443.000 đ 443.000 đ
Đăng ký .report
390.000 đ
Transfer domain .report
Tên miền .pink, .blue, .red, .pro
.pink, .blue, .red, .pro Miễn phí 446.000 đ 446.000 đ
Đăng ký .pink
392.000 đ
Transfer domain .pink
Tên miền .boston
.boston Miễn phí 452.000 đ 452.000 đ
Đăng ký .boston
398.000 đ
Transfer domain .boston
Tên miền .ninja, .pw, .nagoya, .space, .cymru, .wales, .cloud, .fun, .games, .eu.com, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com
.ninja, .pw, .nagoya, .space, .cymru, .wales, .cloud, .fun, .games, .eu.com, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com Miễn phí 475.000 đ 475.000 đ
Đăng ký .ninja
418.000 đ
Transfer domain .ninja
Tên miền .tokyo, .yokohama
.tokyo, .yokohama Miễn phí 481.000 đ 481.000 đ
Đăng ký .tokyo
423.000 đ
Transfer domain .tokyo
Tên miền .mobi
.mobi Miễn phí 495.000 đ 495.000 đ
Đăng ký .mobi
436.000 đ
Transfer domain .mobi
Tên miền .reviews, .dance, .band
.reviews, .dance, .band Miễn phí 506.000 đ 506.000 đ
Đăng ký .reviews
445.000 đ
Transfer domain .reviews
Tên miền .agency, .photography, .technology, .today, .tips, .systems, .support, .email, .solutions, .education, .international, .network
.agency, .photography, .technology, .today, .tips, .systems, .support, .email, .solutions, .education, .international, .network Miễn phí 508.000 đ 508.000 đ
Đăng ký .agency
447.000 đ
Transfer domain .agency
Tên miền .best, .luxe
.best, .luxe Miễn phí 509.000 đ 509.000 đ
Đăng ký .best
448.000 đ
Transfer domain .best
Tên miền .com.au
.com.au Miễn phí 542.000 đ 542.000 đ
Đăng ký .com.au
477.000 đ
Transfer domain .com.au
Tên miền .video, .news, .live, .family, .studio
.video, .news, .live, .family, .studio Miễn phí 573.000 đ 573.000 đ
Đăng ký .video
504.000 đ
Transfer domain .video
Tên miền .ink, .wiki
.ink, .wiki Miễn phí 601.000 đ 601.000 đ
Đăng ký .ink
529.000 đ
Transfer domain .ink
Tên miền .photo, .pics, .help, .lol
.photo, .pics, .help, .lol Miễn phí 610.000 đ 610.000 đ
Đăng ký .photo
537.000 đ
Transfer domain .photo
Tên miền .country, .co.com, .ooo
.country, .co.com, .ooo Miễn phí 633.000 đ 633.000 đ
Đăng ký .country
557.000 đ
Transfer domain .country
Tên miền .me
.me Miễn phí 640.000 đ 640.000 đ
Đăng ký .me
563.000 đ
Transfer domain .me
Tên miền .surf, .beer, .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .love, .blog
.surf, .beer, .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .love, .blog Miễn phí 655.000 đ 655.000 đ
Đăng ký .surf
576.000 đ
Transfer domain .surf
Tên miền .bargains, .services, .singles, .world, .market
.bargains, .services, .singles, .world, .market Miễn phí 664.000 đ 664.000 đ
Đăng ký .bargains
584.000 đ
Transfer domain .bargains
Tên miền .saarland
.saarland Miễn phí 678.000 đ 678.000 đ
Đăng ký .saarland
597.000 đ
Transfer domain .saarland
Tên miền .cheap, .zone, .boutique, .farm, .vision, .fish, .tools, .parts, .industries, .pub, .community, .catering, .cards, .marketing, .events, .productions, .democrat, .foundation, .properties, .social, .rentals, .vacations, .immobilien, .works, .watch, .cool, .land, .bike, .clothing, .estate, .contractors, .construction, .enterprises, .domains, .academy, .computer, .training, .builders, .repair, .coffee, .florist, .house, .exchange, .gripe, .moda, .cash, .discount, .fitness, .life, .guide, .direct, .deals, .associates, .kaufen, .town, .fail, .limited, .wtf, .care, .republican, .vet, .haus, .gifts, .sarl, .engineer, .immo, .auction, .software, .rehab, .gives, .forsale, .money, .chat, .style, .school, .plus, .sale, .army, .navy, .airforce, .express, .cafe, .team, .show, .cab, .charity, .gmbh, .mba, .shopping
.cheap, .zone, .boutique, .farm, .vision, .fish, .tools, .parts, .industries, .pub, .community, .catering, .cards, .marketing, .events, .productions, .democrat, .foundation, .properties, .social, .rentals, .vacations, .immobilien, .works, .watch, .cool, .land, .bike, .clothing, .estate, .contractors, .construction, .enterprises, .domains, .academy, .computer, .training, .builders, .repair, .coffee, .florist, .house, .exchange, .gripe, .moda, .cash, .discount, .fitness, .life, .guide, .direct, .deals, .associates, .kaufen, .town, .fail, .limited, .wtf, .care, .republican, .vet, .haus, .gifts, .sarl, .engineer, .immo, .auction, .software, .rehab, .gives, .forsale, .money, .chat, .style, .school, .plus, .sale, .army, .navy, .airforce, .express, .cafe, .team, .show, .cab, .charity, .gmbh, .mba, .shopping Miễn phí 680.000 đ 680.000 đ
Đăng ký .cheap
598.000 đ
Transfer domain .cheap
Tên miền .uk.com, .uk.net
.uk.com, .uk.net Miễn phí 689.000 đ 689.000 đ
Đăng ký .uk.com
606.000 đ
Transfer domain .uk.com
Tên miền .guru, .digital, .church, .media, .consulting
.guru, .digital, .church, .media, .consulting Miễn phí 754.000 đ 754.000 đ
Đăng ký .guru
664.000 đ
Transfer domain .guru
Tên miền .soy
.soy Miễn phí 775.000 đ 775.000 đ
Đăng ký .soy
682.000 đ
Transfer domain .soy
Tên miền .bz, .rest, .sexy, .nyc, .how, .lawyer, .online, .mom
.bz, .rest, .sexy, .nyc, .how, .lawyer, .online, .mom Miễn phí 791.000 đ 791.000 đ
Đăng ký .bz
696.000 đ
Transfer domain .bz
Tên miền .actor
.actor Miễn phí 838.000 đ 838.000 đ
Đăng ký .actor
737.000 đ
Transfer domain .actor
Tên miền .bayern, .abogado, .gd, .vg
.bayern, .abogado, .gd, .vg Miễn phí 848.000 đ 848.000 đ
Đăng ký .bayern
746.000 đ
Transfer domain .bayern
Tên miền .se.net, .hu.net
.se.net, .hu.net Miễn phí 859.000 đ 859.000 đ
Đăng ký .se.net
756.000 đ
Transfer domain .se.net
Tên miền .tattoo
.tattoo Miễn phí 881.000 đ 881.000 đ
Đăng ký .tattoo
776.000 đ
Transfer domain .tattoo
Tên miền .com.tw, .org.tw
.com.tw, .org.tw Miễn phí 887.000 đ 887.000 đ
Đăng ký .com.tw
781.000 đ
Transfer domain .com.tw
Tên miền .christmas
.christmas Miễn phí 915.000 đ 915.000 đ
Đăng ký .christmas
805.000 đ
Transfer domain .christmas
Tên miền .kiwi, .menu, .london, .cn.com, .ru.com, .sa.com, .jpn.com
.kiwi, .menu, .london, .cn.com, .ru.com, .sa.com, .jpn.com Miễn phí 949.000 đ 949.000 đ
Đăng ký .kiwi
835.000 đ
Transfer domain .kiwi
Tên miền .quebec
.quebec Miễn phí 983.000 đ 983.000 đ
Đăng ký .quebec
865.000 đ
Transfer domain .quebec
Tên miền .mortgage, .degree
.mortgage, .degree Miễn phí 1.012.000 đ 1.012.000 đ
Đăng ký .mortgage
891.000 đ
Transfer domain .mortgage
Tên miền .design, .br.com, .za.com
.design, .br.com, .za.com Miễn phí 1.044.000 đ 1.044.000 đ
Đăng ký .design
919.000 đ
Transfer domain .design
Tên miền .tw
.tw Miễn phí 1.045.000 đ 1.045.000 đ
Đăng ký .tw
920.000 đ
Transfer domain .tw
Tên miền .viajes, .condos, .cruises, .holdings, .recipes, .fund, .furniture, .claims, .lease, .tech
.viajes, .condos, .cruises, .holdings, .recipes, .fund, .furniture, .claims, .lease, .tech Miễn phí 1.107.000 đ 1.107.000 đ
Đăng ký .viajes
974.000 đ
Transfer domain .viajes
Tên miền .glass
.glass Miễn phí 1.110.000 đ 1.110.000 đ
Đăng ký .glass
977.000 đ
Transfer domain .glass
Tên miền .codes, .partners, .cleaning, .holiday, .maison, .tienda, .flights, .villas, .expert, .plumbing, .ventures, .camera, .kitchen, .diamonds, .voyage, .careers, .shoes, .solar, .dating, .capital, .engineering, .tax, .finance, .insure, .university, .financial, .healthcare, .clinic, .dental, .surgery, .toys, .dog, .attorney, .dentist, .restaurant, .delivery, .coach, .memorial, .legal, .apartments, .bingo, .tennis, .golf, .tours, .jewelry, .theater, .taxi, .hockey, .wine, .vin, .hospital
.codes, .partners, .cleaning, .holiday, .maison, .tienda, .flights, .villas, .expert, .plumbing, .ventures, .camera, .kitchen, .diamonds, .voyage, .careers, .shoes, .solar, .dating, .capital, .engineering, .tax, .finance, .insure, .university, .financial, .healthcare, .clinic, .dental, .surgery, .toys, .dog, .attorney, .dentist, .restaurant, .delivery, .coach, .memorial, .legal, .apartments, .bingo, .tennis, .golf, .tours, .jewelry, .theater, .taxi, .hockey, .wine, .vin, .hospital Miễn phí 1.123.000 đ 1.123.000 đ
Đăng ký .codes
988.000 đ
Transfer domain .codes
Tên miền .buzz
.buzz Miễn phí 1.130.000 đ 1.130.000 đ
Đăng ký .buzz
994.000 đ
Transfer domain .buzz
Tên miền .limo, .camp, .pizza, .salon
.limo, .camp, .pizza, .salon Miễn phí 1.139.000 đ 1.139.000 đ
Đăng ký .limo
1.002.000 đ
Transfer domain .limo
Tên miền .store
.store Miễn phí 1.220.000 đ 1.220.000 đ
Đăng ký .store
1.074.000 đ
Transfer domain .store
Tên miền .poker
.poker Miễn phí 1.266.000 đ 1.266.000 đ
Đăng ký .poker
1.114.000 đ
Transfer domain .poker
Tên miền .college, .rent
.college, .rent Miễn phí 1.373.000 đ 1.373.000 đ
Đăng ký .college
1.208.000 đ
Transfer domain .college
Tên miền .fo
.fo Miễn phí 1.489.000 đ 1.489.000 đ
Đăng ký .fo
1.310.000 đ
Transfer domain .fo
Tên miền .press
.press Miễn phí 1.495.000 đ 1.495.000 đ
Đăng ký .press
1.316.000 đ
Transfer domain .press
Tên miền .scot
.scot Miễn phí 1.514.000 đ 1.514.000 đ
Đăng ký .scot
1.332.000 đ
Transfer domain .scot
Tên miền .bar
.bar Miễn phí 1.526.000 đ 1.526.000 đ
Đăng ký .bar
1.343.000 đ
Transfer domain .bar
Tên miền .archi, .baby
.archi, .baby Miễn phí 1.582.000 đ 1.582.000 đ
Đăng ký .archi
1.392.000 đ
Transfer domain .archi
Tên miền .io
.io Miễn phí 1.627.000 đ 1.627.000 đ
Đăng ký .io
1.432.000 đ
Transfer domain .io
Tên miền .global
.global Miễn phí 1.639.000 đ 1.639.000 đ
Đăng ký .global
1.442.000 đ
Transfer domain .global
Tên miền .paris
.paris Miễn phí 1.645.000 đ 1.645.000 đ
Đăng ký .paris
1.448.000 đ
Transfer domain .paris
Tên miền .green, .bio
.green, .bio Miễn phí 1.695.000 đ 1.695.000 đ
Đăng ký .green
1.492.000 đ
Transfer domain .green
Tên miền .vegas
.vegas Miễn phí 1.740.000 đ 1.740.000 đ
Đăng ký .vegas
1.531.000 đ
Transfer domain .vegas
Tên miền .build
.build Miễn phí 1.921.000 đ 1.921.000 đ
Đăng ký .build
1.690.000 đ
Transfer domain .build
Tên miền .host
.host Miễn phí 1.983.000 đ 1.983.000 đ
Đăng ký .host
1.745.000 đ
Transfer domain .host
Tên miền .investments, .credit, .accountants, .loans, .energy, .tires, .gold, .reise, .doctor
.investments, .credit, .accountants, .loans, .energy, .tires, .gold, .reise, .doctor Miễn phí 2.088.000 đ 2.088.000 đ
Đăng ký .investments
1.837.000 đ
Transfer domain .investments
Tên miền .law
.law Miễn phí 2.183.000 đ 2.183.000 đ
Đăng ký .law
1.921.000 đ
Transfer domain .law
Tên miền .ceo
.ceo Miễn phí 2.215.000 đ 2.215.000 đ
Đăng ký .ceo
1.949.000 đ
Transfer domain .ceo
Tên miền .physio
.physio Miễn phí 2.341.000 đ 2.341.000 đ
Đăng ký .physio
2.060.000 đ
Transfer domain .physio
Tên miền .travel
.travel Miễn phí 2.531.000 đ 2.531.000 đ
Đăng ký .travel
2.227.000 đ
Transfer domain .travel
Tên miền .fm
.fm Miễn phí 2.593.000 đ 2.593.000 đ
Đăng ký .fm
2.282.000 đ
Transfer domain .fm
Tên miền .blackfriday, .guitars, .hiphop, .audio, .diet, .property, .flowers
.blackfriday, .guitars, .hiphop, .audio, .diet, .property, .flowers Miễn phí 3.051.000 đ 3.051.000 đ
Đăng ký .blackfriday
2.685.000 đ
Transfer domain .blackfriday
Tên miền .creditcard, .casino
.creditcard, .casino Miễn phí 3.132.000 đ 3.132.000 đ
Đăng ký .creditcard
2.756.000 đ
Transfer domain .creditcard
Tên miền .adult, .porn
.adult, .porn Miễn phí 3.322.000 đ 3.322.000 đ
Đăng ký .adult
2.923.000 đ
Transfer domain .adult
Tên miền .hiv
.hiv Miễn phí 5.461.000 đ 5.461.000 đ
Đăng ký .hiv
4.806.000 đ
Transfer domain .hiv
Tên miền .movie
.movie Miễn phí 6.328.000 đ 6.328.000 đ
Đăng ký .movie
5.569.000 đ
Transfer domain .movie
Tên miền .sucks
.sucks Miễn phí 8.701.000 đ 8.701.000 đ
Đăng ký .sucks
7.657.000 đ
Transfer domain .sucks
Tên miền .juegos, .hosting, .feedback, .game
.juegos, .hosting, .feedback, .game Miễn phí 9.153.000 đ 9.153.000 đ
Đăng ký .juegos
8.055.000 đ
Transfer domain .juegos
Tên miền .realty
.realty Miễn phí 9.266.000 đ 9.266.000 đ
Đăng ký .realty
8.154.000 đ
Transfer domain .realty
Tên miền .tickets
.tickets Miễn phí 10.679.000 đ 10.679.000 đ
Đăng ký .tickets
9.398.000 đ
Transfer domain .tickets
Tên miền .storage
.storage Miễn phí 14.690.000 đ 14.690.000 đ
Đăng ký .storage
12.927.000 đ
Transfer domain .storage
Tên miền .theatre
.theatre Miễn phí 15.255.000 đ 15.255.000 đ
Đăng ký .theatre
13.424.000 đ
Transfer domain .theatre
Tên miền .reit
.reit Miễn phí 29.380.000 đ 29.380.000 đ
Đăng ký .reit
25.854.000 đ
Transfer domain .reit
Tên miền .car, .auto, .protection, .security, .cars
.car, .auto, .protection, .security, .cars Miễn phí 58.760.000 đ 58.760.000 đ
Đăng ký .car
51.709.000 đ
Transfer domain .car

TÊN MIỀN HÀNH CHÍNH

(Cập nhật tên miền đẹp theo địa giới hành chính nhiều người mua nhất tại Việt Nam)

Tên miền tỉnh/thànhPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .hanoi.vn, .danang.vn, .haiphong.vn, .cantho.vn, .bacninh.vn, .haiduong.vn, .hungyen.vn, .thanhphohochiminh.vn, .daknong.vn, .hatinh.vn, .langson.vn, .nghean.vn, .quangngai.vn, .tiengiang.vn, .vinhphuc.vn, .gialai.vn, .khanhhoa.vn, .laocai.vn, .quangbinh.vn, .quangnam.vn, .vinhlong.vn, .binhthuan.vn, .angiang.vn, .bacgiang.vn, .backan.vn, .baclieu.vn, .baria-vungtau.vn, .bentre.vn, .binhdinh.vn, .binhduong.vn, .binhphuoc.vn, .camau.vn, .caobang.vn, .daklak.vn, .dienbien.vn, .dongnai.vn, .dongthap.vn, .hagiang.vn, .hanam.vn, .haugiang.vn, .hoabinh.vn, .kiengiang.vn, .kontum.vn, .laichau.vn, .lamdong.vn, .longan.vn, .namdinh.vn, .ninhbinh.vn, .ninhthuan.vn, .phutho.vn, .phuyen.vn, .quangninh.vn, .quangtri.vn, .soctrang.vn, .sonla.vn, .tayninh.vn, .thaibinh.vn, .thainguyen.vn, .thanhhoa.vn, .thuathienhue.vn, .travinh.vn, .tuyenquang.vn, .yenbai.vn
.hanoi.vn, .danang.vn, .haiphong.vn, .cantho.vn, .bacninh.vn, .haiduong.vn, .hungyen.vn, .thanhphohochiminh.vn, .daknong.vn, .hatinh.vn, .langson.vn, .nghean.vn, .quangngai.vn, .tiengiang.vn, .vinhphuc.vn, .gialai.vn, .khanhhoa.vn, .laocai.vn, .quangbinh.vn, .quangnam.vn, .vinhlong.vn, .binhthuan.vn, .angiang.vn, .bacgiang.vn, .backan.vn, .baclieu.vn, .baria-vungtau.vn, .bentre.vn, .binhdinh.vn, .binhduong.vn, .binhphuoc.vn, .camau.vn, .caobang.vn, .daklak.vn, .dienbien.vn, .dongnai.vn, .dongthap.vn, .hagiang.vn, .hanam.vn, .haugiang.vn, .hoabinh.vn, .kiengiang.vn, .kontum.vn, .laichau.vn, .lamdong.vn, .longan.vn, .namdinh.vn, .ninhbinh.vn, .ninhthuan.vn, .phutho.vn, .phuyen.vn, .quangninh.vn, .quangtri.vn, .soctrang.vn, .sonla.vn, .tayninh.vn, .thaibinh.vn, .thainguyen.vn, .thanhhoa.vn, .thuathienhue.vn, .travinh.vn, .tuyenquang.vn, .yenbai.vn 220.000 đ 250.000 đ 470.000 đ Miễn phí

DỊCH VỤ BỔ SUNG

(Dịch vụ bổ sung dành cho khách khi sử dụng tên miền)

  • Trỏ tên miền miễn phí 0đ = 1 lần
  • Tạo 25 email tên miền Zoho 500.000đ = 1 lần
  • Cấu hình tên miền cho Blogger 250.000đ = 1 lần
  • Cấu hình tên miền cho Google Site 250.000đ = 1 lần
  • Tạo 1000 email tên miền Yandex 500.000đ = 1 lần
  • Bảo mật tên miền ID PROTECT 3.400đ x 12 tháng
  • Bảo vệ tên miền Việt Nam 37.500đ x 12 tháng
  • Bảo vệ tên miền Quốc Tế 500.000đ x 6 tháng

BẢNG GIÁ & ƯU ĐÃI

Khách hàng mới
Khách hàng mới lần đầu tiên đăng ký tên miền Quốc tếtên miền Việt Nam trên hệ thống BKASOFT sẽ được hưởng giá ưu đãi theo từng khung giờ, các chương trình sự kiện hoặc Combo sản phẩm/dịch vụ. Mỗi lần mua tên miền quý khách sẽ được tích điểm để có cơ hội đổi sang quà tặng bằng hiện vật hoặc điểm dưới dạng ví điện tử. Chính sách hỗ trợ sau bán hàng với các dịch vụ như: Hỗ trợ trỏ tên miền, Cấu hình cho web... được hỗ trợ nhanh chóng tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ lễ và Chủ Nhật. Quý khách có thể đặt mua tên miền bất kỳ thời gian nào và được xử lý nhanh chóng.

Khách hàng thân quen
Đã là khách hàng thân quen tại BKASOFT, quý khách được ưu đãi tốt nhất kèm theo các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới website mà không nơi nào có được. Giải pháp của BKASOFT ngoài chính sách giá tốt, chúng tôi chú trọng tới việc chăm sóc tổng thể cho khách hàng bao gồm website, tên miền, hosting, bảo mật... Khách hàng gặp khó khăn hãy liên hệ ngay với nhân viên hỗ trợ chăm sóc qua tổng đài hoặc gửi yêu cầu trên hệ thống để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đối tác Affiliates+
Chính sách ưu đãi giá cho đối tác Affiliates và hoa hồng rất mạnh mẽ nhờ vào sảm phẩm của BKASOFT rất đa dạng. Do đó nguồn thu của đối tác là cá nhân/doanh nghiệp luôn tăng trưởng theo cấp số nhân. Hãy tham gia đăng ký trở thành đối tác của chúng tôi để có thu nhập thụ động 7.000.000đ/1 tháng đến 20.000.000đ/1 tháng

Đối tác Đại lý
BKASOFT là đơn vị có hệ thống đại lý tên miền phủ khắp cả nước do có chính sách giá tốt nhất tại Việt Nam. Với hệ thống quản trị riêng, chính sách hỗ trợ đại lý, hỗ trợ đại lý tham gia cùng lúc 2 chương trình đại lý và Affiliates để có nguồn thu kép. Hãy tham gia ngay trở thành đại lý tên miền tại BKASOFT tại đây.