BẢNG GIÁ TÊN MIỀN 2021

(Cập nhật bảng giá tên miền Việt Nam & Quốc tế đang có ưu đãi giá rẻ nhất hôm nay ngày 12/04)

Tên miền Việt NamPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .vn
.vn 300.000 đ 450.000 đ 750.000 đ
Đăng ký .vn
Miễn phí
Transfer domain .vn
Tên miền .com.vn
.com.vn 300.000 đ 350.000 đ 650.000 đ
Đăng ký .com.vn
Miễn phí
Transfer domain .com.vn
Tên miền .edu.vn, .info.vn, .org.vn, .gov.vn, .ac.vn, .health.vn
.edu.vn, .info.vn, .org.vn, .gov.vn, .ac.vn, .health.vn 220.000 đ 250.000 đ 470.000 đ
Đăng ký .edu.vn
Miễn phí
Transfer domain .edu.vn
Tên miền .net.vn
.net.vn 300.000 đ 350.000 đ 650.000 đ
Đăng ký .net.vn
Miễn phí
Transfer domain .net.vn
Tên miền .pro.vn, .info.vn, .org.vn, .gov.vn, .ac.vn, .health.vn
.pro.vn, .info.vn, .org.vn, .gov.vn, .ac.vn, .health.vn 220.000 đ 250.000 đ 470.000 đ
Đăng ký .pro.vn
Miễn phí
Transfer domain .pro.vn
Tên miền .biz.vn
.biz.vn 300.000 đ 350.000 đ 650.000 đ
Đăng ký .biz.vn
Miễn phí
Transfer domain .biz.vn
Tên miền .int.vn, .health.vn
.int.vn, .health.vn 220.000 đ 250.000 đ 470.000 đ
Đăng ký .int.vn
Miễn phí
Transfer domain .int.vn
Tên miền .name.vn
.name.vn 30.000 đ 50.000 đ 80.000 đ
Đăng ký .name.vn
Miễn phí
Transfer domain .name.vn
Tên miền .cyou
.cyou 226.000 đ 0 đ 226.000 đ
Đăng ký .cyou
Miễn phí
Transfer domain .cyou
Tên miền .contact
.contact 305.000 đ 0 đ 305.000 đ
Đăng ký .contact
Miễn phí
Transfer domain .contact
Tên miền .bet, .pet, .promo, .kim, .shiksha
.bet, .pet, .promo, .kim, .shiksha 446.000 đ 0 đ 446.000 đ
Đăng ký .bet
Miễn phí
Transfer domain .bet
Tên miền .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin
.beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin 452.000 đ 0 đ 452.000 đ
Đăng ký .beauty
Miễn phí
Transfer domain .beauty
Tên miền .app
.app 509.000 đ 0 đ 509.000 đ
Đăng ký .app
Miễn phí
Transfer domain .app
Tên miền .llc
.llc 746.000 đ 0 đ 746.000 đ
Đăng ký .llc
Miễn phí
Transfer domain .llc
Tên miền .fan
.fan 838.000 đ 0 đ 838.000 đ
Đăng ký .fan
Miễn phí
Transfer domain .fan
Tên miền .motorcycles, .boats, .yachts, .homes
.motorcycles, .boats, .yachts, .homes 848.000 đ 0 đ 848.000 đ
Đăng ký .motorcycles
Miễn phí
Transfer domain .motorcycles
Tên miền .gay
.gay 1.000.000 đ 0 đ 1.000.000 đ
Đăng ký .gay
Miễn phí
Transfer domain .gay
Tên miền .luxury
.luxury 1.017.000 đ 0 đ 1.017.000 đ
Đăng ký .luxury
Miễn phí
Transfer domain .luxury
Tên miền .lgbt
.lgbt 1.120.000 đ 0 đ 1.120.000 đ
Đăng ký .lgbt
Miễn phí
Transfer domain .lgbt
Tên miền .ski
.ski 1.168.000 đ 0 đ 1.168.000 đ
Đăng ký .ski
Miễn phí
Transfer domain .ski
Tên miền .black
.black 1.266.000 đ 0 đ 1.266.000 đ
Đăng ký .black
Miễn phí
Transfer domain .black
Tên miền .ac
.ac 1.627.000 đ 0 đ 1.627.000 đ
Đăng ký .ac
Miễn phí
Transfer domain .ac
Tên miền .organic, .autos
.organic, .autos 1.695.000 đ 0 đ 1.695.000 đ
Đăng ký .organic
Miễn phí
Transfer domain .organic
Tên miền .voto, .vote
.voto, .vote 1.808.000 đ 0 đ 1.808.000 đ
Đăng ký .voto
Miễn phí
Transfer domain .voto
Tên miền .coop
.coop 2.486.000 đ 0 đ 2.486.000 đ
Đăng ký .coop
Miễn phí
Transfer domain .coop
Tên miền .bond
.bond 21.357.000 đ 0 đ 21.357.000 đ
Đăng ký .bond
Miễn phí
Transfer domain .bond
Tên miền .forum
.forum 30.510.000 đ 0 đ 30.510.000 đ
Đăng ký .forum
Miễn phí
Transfer domain .forum
Tên miền .lotto
.lotto 39.550.000 đ 0 đ 39.550.000 đ
Đăng ký .lotto
Miễn phí
Transfer domain .lotto
Tên miền Quốc tếPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .com
.com Miễn phí 0 đ 299.000 đ
Đăng ký .com
219.000 đ
Transfer domain .com
Tên miền .net
.net Miễn phí 0 đ 319.000 đ
Đăng ký .net
239.000 đ
Transfer domain .net
Tên miền .org
.org Miễn phí 0 đ 339.000 đ
Đăng ký .org
298.000 đ
Transfer domain .org
Tên miền .top
.top Miễn phí 0 đ 249.000 đ
Đăng ký .top
219.000 đ
Transfer domain .top
Tên miền .xyz, .net.co, .nom.co, .observer, .realty
.xyz, .net.co, .nom.co, .observer, .realty Miễn phí 0 đ 271.000 đ
Đăng ký .xyz
239.000 đ
Transfer domain .xyz
Tên miền .site, .love
.site, .love Miễn phí 0 đ 588.000 đ
Đăng ký .site
517.000 đ
Transfer domain .site
Tên miền .website, .space, .cloud, .fun, .eu.com, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com
.website, .space, .cloud, .fun, .eu.com, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com Miễn phí 0 đ 475.000 đ
Đăng ký .website
418.000 đ
Transfer domain .website
Tên miền .link
.link Miễn phí 0 đ 226.000 đ
Đăng ký .link
199.000 đ
Transfer domain .link
Tên miền .cc, .net.co, .nom.co, .observer, .realty
.cc, .net.co, .nom.co, .observer, .realty Miễn phí 0 đ 271.000 đ
Đăng ký .cc
239.000 đ
Transfer domain .cc
Tên miền .co, .love
.co, .love Miễn phí 0 đ 588.000 đ
Đăng ký .co
517.000 đ
Transfer domain .co
Tên miền .us
.us Miễn phí 0 đ 249.000 đ
Đăng ký .us
219.000 đ
Transfer domain .us
Tên miền .name
.name Miễn phí 0 đ 441.000 đ
Đăng ký .name
388.000 đ
Transfer domain .name
Tên miền .ltd, .report, .supply, .supplies, .exposed, .photography, .technology, .photos, .equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .directory, .today, .tips, .systems, .management, .center, .support, .email, .solutions, .education, .institute, .international, .schule, .gratis, .city, .reisen, .network, .football, .run, .fyi, .jetzt, .soccer, .cam
.ltd, .report, .supply, .supplies, .exposed, .photography, .technology, .photos, .equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .directory, .today, .tips, .systems, .management, .center, .support, .email, .solutions, .education, .institute, .international, .schule, .gratis, .city, .reisen, .network, .football, .run, .fyi, .jetzt, .soccer, .cam Miễn phí 0 đ 443.000 đ
Đăng ký .ltd
390.000 đ
Transfer domain .ltd
Tên miền .info, .blue, .red, .pro
.info, .blue, .red, .pro Miễn phí 0 đ 446.000 đ
Đăng ký .info
392.000 đ
Transfer domain .info
Tên miền .ws, .lawyer
.ws, .lawyer Miễn phí 0 đ 791.000 đ
Đăng ký .ws
696.000 đ
Transfer domain .ws
Tên miền .tv
.tv Miễn phí 0 đ 819.000 đ
Đăng ký .tv
721.000 đ
Transfer domain .tv
Tên miền .coupons, .condos, .cruises, .holdings, .recipes, .fund, .furniture, .claims, .lease
.coupons, .condos, .cruises, .holdings, .recipes, .fund, .furniture, .claims, .lease Miễn phí 0 đ 1.107.000 đ
Đăng ký .coupons
975.000 đ
Transfer domain .coupons
Tên miền .xxx
.xxx Miễn phí 2.622.000 đ 2.622.000 đ
Đăng ký .xxx
2.202.000 đ
Transfer domain .xxx
Tên miền .com.de
.com.de Miễn phí 0 đ 158.000 đ
Đăng ký .com.de
139.000 đ
Transfer domain .com.de
Tên miền .rodeo
.rodeo Miễn phí 0 đ 185.000 đ
Đăng ký .rodeo
163.000 đ
Transfer domain .rodeo
Tên miền .company, .business
.company, .business Miễn phí 0 đ 199.000 đ
Đăng ký .company
175.000 đ
Transfer domain .company
Tên miền .in.net
.in.net Miễn phí 0 đ 203.000 đ
Đăng ký .in.net
179.000 đ
Transfer domain .in.net
Tên miền .work
.work Miễn phí 0 đ 217.000 đ
Đăng ký .work
191.000 đ
Transfer domain .work
Tên miền .click
.click Miễn phí 0 đ 226.000 đ
Đăng ký .click
199.000 đ
Transfer domain .click
Tên miền .co.nl
.co.nl Miễn phí 271.000 đ 226.000 đ
Đăng ký .co.nl
190.000 đ
Transfer domain .co.nl
Tên miền .icu
.icu Miễn phí 0 đ 226.000 đ
Đăng ký .icu
199.000 đ
Transfer domain .icu
Tên miền .jp.net
.jp.net Miễn phí 0 đ 237.000 đ
Đăng ký .jp.net
209.000 đ
Transfer domain .jp.net
Tên miền .gb.net
.gb.net Miễn phí 0 đ 249.000 đ
Đăng ký .gb.net
219.000 đ
Transfer domain .gb.net
Tên miền .pictures
.pictures Miễn phí 0 đ 254.000 đ
Đăng ký .pictures
224.000 đ
Transfer domain .pictures
Tên miền .casa
.casa Miễn phí 0 đ 268.000 đ
Đăng ký .casa
236.000 đ
Transfer domain .casa
Tên miền .com.co, .net.co, .nom.co, .observer, .realty
.com.co, .net.co, .nom.co, .observer, .realty Miễn phí 0 đ 271.000 đ
Đăng ký .com.co
239.000 đ
Transfer domain .com.co
Tên miền .co.uk
.co.uk Miễn phí 0 đ 278.000 đ
Đăng ký .co.uk
245.000 đ
Transfer domain .co.uk
Tên miền .art
.art Miễn phí 0 đ 285.000 đ
Đăng ký .art
251.000 đ
Transfer domain .art
Tên miền .futbol, .rocks, .group
.futbol, .rocks, .group Miễn phí 0 đ 288.000 đ
Đăng ký .futbol
254.000 đ
Transfer domain .futbol
Tên miền .monster
.monster Miễn phí 0 đ 290.000 đ
Đăng ký .monster
255.000 đ
Transfer domain .monster
Tên miền .eu
.eu Miễn phí 0 đ 298.000 đ
Đăng ký .eu
262.000 đ
Transfer domain .eu
Tên miền .club
.club Miễn phí 0 đ 303.000 đ
Đăng ký .club
267.000 đ
Transfer domain .club
Tên miền .webcam, .trade, .bid, .asia, .party, .science, .date, .faith, .review, .accountant, .download, .loan, .racing, .win, .cricket, .men, .stream, .mex.com
.webcam, .trade, .bid, .asia, .party, .science, .date, .faith, .review, .accountant, .download, .loan, .racing, .win, .cricket, .men, .stream, .mex.com Miễn phí 0 đ 316.000 đ
Đăng ký .webcam
278.000 đ
Transfer domain .webcam
Tên miền .irish
.irish Miễn phí 0 đ 332.000 đ
Đăng ký .irish
292.000 đ
Transfer domain .irish
Tên miền .place
.place Miễn phí 0 đ 339.000 đ
Đăng ký .place
298.000 đ
Transfer domain .place
Tên miền .fans
.fans Miễn phí 0 đ 344.000 đ
Đăng ký .fans
302.000 đ
Transfer domain .fans
Tên miền .tel
.tel Miễn phí 0 đ 353.000 đ
Đăng ký .tel
310.000 đ
Transfer domain .tel
Tên miền .biz
.biz Miễn phí 0 đ 371.000 đ
Đăng ký .biz
327.000 đ
Transfer domain .biz
Tên miền .vip
.vip Miễn phí 0 đ 373.000 đ
Đăng ký .vip
328.000 đ
Transfer domain .vip
Tên miền .radio.fm, .radio.am
.radio.fm, .radio.am Miễn phí 0 đ 380.000 đ
Đăng ký .radio.fm
334.000 đ
Transfer domain .radio.fm
Tên miền .desi
.desi Miễn phí 0 đ 393.000 đ
Đăng ký .desi
346.000 đ
Transfer domain .desi
Tên miền .gr.com
.gr.com Miễn phí 0 đ 396.000 đ
Đăng ký .gr.com
348.000 đ
Transfer domain .gr.com
Tên miền .gift, .nagoya, .tokyo, .yokohama, .cymru, .wales, .miami
.gift, .nagoya, .tokyo, .yokohama, .cymru, .wales, .miami Miễn phí 0 đ 407.000 đ
Đăng ký .gift
358.000 đ
Transfer domain .gift
Tên miền .ninja, .rip, .games
.ninja, .rip, .games Miễn phí 0 đ 411.000 đ
Đăng ký .ninja
362.000 đ
Transfer domain .ninja
Tên miền .de
.de Miễn phí 441.000 đ 441.000 đ
Đăng ký .de
353.000 đ
Transfer domain .de
Tên miền .agency, .report, .supply, .supplies, .exposed, .photography, .technology, .photos, .equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .directory, .today, .tips, .systems, .management, .center, .support, .email, .solutions, .education, .institute, .international, .schule, .gratis, .city, .reisen, .network, .football, .run, .fyi, .jetzt, .soccer, .cam
.agency, .report, .supply, .supplies, .exposed, .photography, .technology, .photos, .equipment, .gallery, .graphics, .lighting, .directory, .today, .tips, .systems, .management, .center, .support, .email, .solutions, .education, .institute, .international, .schule, .gratis, .city, .reisen, .network, .football, .run, .fyi, .jetzt, .soccer, .cam Miễn phí 0 đ 443.000 đ
Đăng ký .agency
390.000 đ
Transfer domain .agency
Tên miền .pink, .blue, .red, .pro
.pink, .blue, .red, .pro Miễn phí 0 đ 446.000 đ
Đăng ký .pink
392.000 đ
Transfer domain .pink
Tên miền .boston
.boston Miễn phí 0 đ 452.000 đ
Đăng ký .boston
398.000 đ
Transfer domain .boston
Tên miền .pw, .space, .cloud, .fun, .eu.com, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com
.pw, .space, .cloud, .fun, .eu.com, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com Miễn phí 0 đ 475.000 đ
Đăng ký .pw
418.000 đ
Transfer domain .pw
Tên miền .mobi
.mobi Miễn phí 0 đ 495.000 đ
Đăng ký .mobi
436.000 đ
Transfer domain .mobi
Tên miền .reviews, .dance, .band, .video, .news, .live, .family, .studio
.reviews, .dance, .band, .video, .news, .live, .family, .studio Miễn phí 0 đ 506.000 đ
Đăng ký .reviews
445.000 đ
Transfer domain .reviews
Tên miền .best, .luxe
.best, .luxe Miễn phí 0 đ 509.000 đ
Đăng ký .best
447.000 đ
Transfer domain .best
Tên miền .com.au
.com.au Miễn phí 0 đ 518.000 đ
Đăng ký .com.au
456.000 đ
Transfer domain .com.au
Tên miền .saarland
.saarland Miễn phí 0 đ 542.000 đ
Đăng ký .saarland
477.000 đ
Transfer domain .saarland
Tên miền .co.no
.co.no Miễn phí 678.000 đ 565.000 đ
Đăng ký .co.no
475.000 đ
Transfer domain .co.no
Tên miền .wiki, .love
.wiki, .love Miễn phí 0 đ 588.000 đ
Đăng ký .wiki
517.000 đ
Transfer domain .wiki
Tên miền .ink
.ink Miễn phí 0 đ 601.000 đ
Đăng ký .ink
529.000 đ
Transfer domain .ink
Tên miền .photo, .pics, .country, .help, .lol
.photo, .pics, .country, .help, .lol Miễn phí 0 đ 610.000 đ
Đăng ký .photo
537.000 đ
Transfer domain .photo
Tên miền .co.com, .ooo
.co.com, .ooo Miễn phí 0 đ 633.000 đ
Đăng ký .co.com
557.000 đ
Transfer domain .co.com
Tên miền .me
.me Miễn phí 0 đ 640.000 đ
Đăng ký .me
563.000 đ
Transfer domain .me
Tên miền .surf, .beer, .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog
.surf, .beer, .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog Miễn phí 0 đ 655.000 đ
Đăng ký .surf
577.000 đ
Transfer domain .surf
Tên miền .bargains, .services, .singles, .world, .market
.bargains, .services, .singles, .world, .market Miễn phí 0 đ 664.000 đ
Đăng ký .bargains
585.000 đ
Transfer domain .bargains
Tên miền .cheap, .zone, .boutique, .farm, .vision, .fish, .tools, .parts, .industries, .pub, .community, .catering, .cards, .marketing, .events, .productions, .democrat, .foundation, .properties, .social, .rentals, .vacations, .immobilien, .works, .watch, .cool, .guru, .land, .bike, .clothing, .estate, .contractors, .construction, .enterprises, .domains, .academy, .computer, .training, .builders, .repair, .coffee, .florist, .house, .exchange, .gripe, .moda, .cash, .discount, .fitness, .digital, .church, .life, .guide, .direct, .deals, .associates, .media, .kaufen, .consulting, .town, .fail, .limited, .wtf, .care, .republican, .vet, .haus, .gifts, .sarl, .engineer, .immo, .auction, .software, .rehab, .gives, .forsale, .money, .chat, .style, .school, .plus, .sale, .army, .navy, .airforce, .express, .cafe, .team, .show, .cab, .charity, .gmbh, .mba, .shopping
.cheap, .zone, .boutique, .farm, .vision, .fish, .tools, .parts, .industries, .pub, .community, .catering, .cards, .marketing, .events, .productions, .democrat, .foundation, .properties, .social, .rentals, .vacations, .immobilien, .works, .watch, .cool, .guru, .land, .bike, .clothing, .estate, .contractors, .construction, .enterprises, .domains, .academy, .computer, .training, .builders, .repair, .coffee, .florist, .house, .exchange, .gripe, .moda, .cash, .discount, .fitness, .digital, .church, .life, .guide, .direct, .deals, .associates, .media, .kaufen, .consulting, .town, .fail, .limited, .wtf, .care, .republican, .vet, .haus, .gifts, .sarl, .engineer, .immo, .auction, .software, .rehab, .gives, .forsale, .money, .chat, .style, .school, .plus, .sale, .army, .navy, .airforce, .express, .cafe, .team, .show, .cab, .charity, .gmbh, .mba, .shopping Miễn phí 0 đ 680.000 đ
Đăng ký .cheap
599.000 đ
Transfer domain .cheap
Tên miền .uk.com, .uk.net
.uk.com, .uk.net Miễn phí 0 đ 689.000 đ
Đăng ký .uk.com
607.000 đ
Transfer domain .uk.com
Tên miền .bz
.bz Miễn phí 0 đ 700.000 đ
Đăng ký .bz
616.000 đ
Transfer domain .bz
Tên miền .online
.online Miễn phí 0 đ 735.000 đ
Đăng ký .online
646.000 đ
Transfer domain .online
Tên miền .sexy, .mom
.sexy, .mom Miễn phí 0 đ 746.000 đ
Đăng ký .sexy
656.000 đ
Transfer domain .sexy
Tên miền .nyc, .soy, .how
.nyc, .soy, .how Miễn phí 0 đ 775.000 đ
Đăng ký .nyc
682.000 đ
Transfer domain .nyc
Tên miền .rest, .lawyer
.rest, .lawyer Miễn phí 0 đ 791.000 đ
Đăng ký .rest
696.000 đ
Transfer domain .rest
Tên miền .buzz, .actor
.buzz, .actor Miễn phí 0 đ 838.000 đ
Đăng ký .buzz
738.000 đ
Transfer domain .buzz
Tên miền .bayern, .abogado, .gd, .vg
.bayern, .abogado, .gd, .vg Miễn phí 0 đ 848.000 đ
Đăng ký .bayern
746.000 đ
Transfer domain .bayern
Tên miền .se.net, .hu.net
.se.net, .hu.net Miễn phí 0 đ 859.000 đ
Đăng ký .se.net
756.000 đ
Transfer domain .se.net
Tên miền .kiwi
.kiwi Miễn phí 0 đ 870.000 đ
Đăng ký .kiwi
766.000 đ
Transfer domain .kiwi
Tên miền .tattoo
.tattoo Miễn phí 0 đ 881.000 đ
Đăng ký .tattoo
776.000 đ
Transfer domain .tattoo
Tên miền .com.tw, .org.tw
.com.tw, .org.tw Miễn phí 0 đ 887.000 đ
Đăng ký .com.tw
781.000 đ
Transfer domain .com.tw
Tên miền .christmas
.christmas Miễn phí 0 đ 904.000 đ
Đăng ký .christmas
796.000 đ
Transfer domain .christmas
Tên miền .menu
.menu Miễn phí 0 đ 945.000 đ
Đăng ký .menu
831.000 đ
Transfer domain .menu
Tên miền .london, .cn.com, .ru.com, .sa.com, .jpn.com
.london, .cn.com, .ru.com, .sa.com, .jpn.com Miễn phí 0 đ 949.000 đ
Đăng ký .london
835.000 đ
Transfer domain .london
Tên miền .design
.design Miễn phí 0 đ 972.000 đ
Đăng ký .design
855.000 đ
Transfer domain .design
Tên miền .quebec
.quebec Miễn phí 0 đ 983.000 đ
Đăng ký .quebec
865.000 đ
Transfer domain .quebec
Tên miền .mortgage, .degree
.mortgage, .degree Miễn phí 0 đ 1.012.000 đ
Đăng ký .mortgage
891.000 đ
Transfer domain .mortgage
Tên miền .tech
.tech Miễn phí 0 đ 1.040.000 đ
Đăng ký .tech
915.000 đ
Transfer domain .tech
Tên miền .br.com, .za.com
.br.com, .za.com Miễn phí 0 đ 1.044.000 đ
Đăng ký .br.com
919.000 đ
Transfer domain .br.com
Tên miền .tw
.tw Miễn phí 0 đ 1.045.000 đ
Đăng ký .tw
920.000 đ
Transfer domain .tw
Tên miền .viajes, .condos, .cruises, .holdings, .recipes, .fund, .furniture, .claims, .lease
.viajes, .condos, .cruises, .holdings, .recipes, .fund, .furniture, .claims, .lease Miễn phí 0 đ 1.107.000 đ
Đăng ký .viajes
975.000 đ
Transfer domain .viajes
Tên miền .glass
.glass Miễn phí 0 đ 1.110.000 đ
Đăng ký .glass
977.000 đ
Transfer domain .glass
Tên miền .codes, .partners, .cleaning, .holiday, .maison, .tienda, .flights, .villas, .expert, .plumbing, .ventures, .camera, .kitchen, .diamonds, .voyage, .careers, .shoes, .solar, .dating, .capital, .engineering, .tax, .finance, .insure, .university, .financial, .healthcare, .clinic, .dental, .surgery, .toys, .dog, .attorney, .dentist, .restaurant, .delivery, .coach, .memorial, .legal, .apartments, .bingo, .tennis, .golf, .tours, .jewelry, .theater, .taxi, .hockey, .wine, .vin, .hospital
.codes, .partners, .cleaning, .holiday, .maison, .tienda, .flights, .villas, .expert, .plumbing, .ventures, .camera, .kitchen, .diamonds, .voyage, .careers, .shoes, .solar, .dating, .capital, .engineering, .tax, .finance, .insure, .university, .financial, .healthcare, .clinic, .dental, .surgery, .toys, .dog, .attorney, .dentist, .restaurant, .delivery, .coach, .memorial, .legal, .apartments, .bingo, .tennis, .golf, .tours, .jewelry, .theater, .taxi, .hockey, .wine, .vin, .hospital Miễn phí 0 đ 1.123.000 đ
Đăng ký .codes
988.000 đ
Transfer domain .codes
Tên miền .limo, .camp, .pizza, .salon
.limo, .camp, .pizza, .salon Miễn phí 0 đ 1.139.000 đ
Đăng ký .limo
1.002.000 đ
Transfer domain .limo
Tên miền .net.tw
.net.tw Miễn phí 1.175.000 đ 1.175.000 đ
Đăng ký .net.tw
987.000 đ
Transfer domain .net.tw
Tên miền .store
.store Miễn phí 0 đ 1.175.000 đ
Đăng ký .store
1.034.000 đ
Transfer domain .store
Tên miền .ltda
.ltda Miễn phí 1.198.000 đ 1.198.000 đ
Đăng ký .ltda
958.000 đ
Transfer domain .ltda
Tên miền .poker
.poker Miễn phí 0 đ 1.266.000 đ
Đăng ký .poker
1.114.000 đ
Transfer domain .poker
Tên miền .college, .rent
.college, .rent Miễn phí 0 đ 1.322.000 đ
Đăng ký .college
1.163.000 đ
Transfer domain .college
Tên miền .fo
.fo Miễn phí 0 đ 1.401.000 đ
Đăng ký .fo
1.233.000 đ
Transfer domain .fo
Tên miền .press
.press Miễn phí 0 đ 1.440.000 đ
Đăng ký .press
1.267.000 đ
Transfer domain .press
Tên miền .bar
.bar Miễn phí 0 đ 1.469.000 đ
Đăng ký .bar
1.293.000 đ
Transfer domain .bar
Tên miền .scot, .vegas
.scot, .vegas Miễn phí 0 đ 1.514.000 đ
Đăng ký .scot
1.332.000 đ
Transfer domain .scot
Tên miền .archi, .baby
.archi, .baby Miễn phí 0 đ 1.582.000 đ
Đăng ký .archi
1.392.000 đ
Transfer domain .archi
Tên miền .io
.io Miễn phí 0 đ 1.627.000 đ
Đăng ký .io
1.432.000 đ
Transfer domain .io
Tên miền .global
.global Miễn phí 0 đ 1.639.000 đ
Đăng ký .global
1.442.000 đ
Transfer domain .global
Tên miền .paris, .green, .bio
.paris, .green, .bio Miễn phí 0 đ 1.695.000 đ
Đăng ký .paris
1.492.000 đ
Transfer domain .paris
Tên miền .build, .host
.build, .host Miễn phí 0 đ 1.921.000 đ
Đăng ký .build
1.690.000 đ
Transfer domain .build
Tên miền .investments, .credit, .accountants, .loans, .energy, .tires, .gold, .reise, .doctor
.investments, .credit, .accountants, .loans, .energy, .tires, .gold, .reise, .doctor Miễn phí 0 đ 2.088.000 đ
Đăng ký .investments
1.838.000 đ
Transfer domain .investments
Tên miền .physio
.physio Miễn phí 0 đ 2.115.000 đ
Đăng ký .physio
1.862.000 đ
Transfer domain .physio
Tên miền .law
.law Miễn phí 0 đ 2.183.000 đ
Đăng ký .law
1.921.000 đ
Transfer domain .law
Tên miền .ceo
.ceo Miễn phí 0 đ 2.215.000 đ
Đăng ký .ceo
1.949.000 đ
Transfer domain .ceo
Tên miền .adult, .porn
.adult, .porn Miễn phí 2.486.000 đ 2.486.000 đ
Đăng ký .adult
2.088.000 đ
Transfer domain .adult
Tên miền .fm
.fm Miễn phí 0 đ 2.497.000 đ
Đăng ký .fm
2.198.000 đ
Transfer domain .fm
Tên miền .travel
.travel Miễn phí 0 đ 2.531.000 đ
Đăng ký .travel
2.227.000 đ
Transfer domain .travel
Tên miền .blackfriday, .guitars, .hiphop, .audio, .diet, .property, .flowers
.blackfriday, .guitars, .hiphop, .audio, .diet, .property, .flowers Miễn phí 0 đ 2.938.000 đ
Đăng ký .blackfriday
2.585.000 đ
Transfer domain .blackfriday
Tên miền .creditcard, .casino
.creditcard, .casino Miễn phí 0 đ 3.132.000 đ
Đăng ký .creditcard
2.756.000 đ
Transfer domain .creditcard
Tên miền .hiv
.hiv Miễn phí 0 đ 5.062.000 đ
Đăng ký .hiv
4.455.000 đ
Transfer domain .hiv
Tên miền .movie
.movie Miễn phí 0 đ 6.328.000 đ
Đăng ký .movie
5.569.000 đ
Transfer domain .movie
Tên miền .juegos, .hosting, .sucks, .game
.juegos, .hosting, .sucks, .game Miễn phí 0 đ 8.475.000 đ
Đăng ký .juegos
7.458.000 đ
Transfer domain .juegos
Tên miền .feedback
.feedback Miễn phí 0 đ 8.814.000 đ
Đăng ký .feedback
7.756.000 đ
Transfer domain .feedback
Tên miền .tickets
.tickets Miễn phí 0 đ 10.283.000 đ
Đăng ký .tickets
9.049.000 đ
Transfer domain .tickets
Tên miền .theatre
.theatre Miễn phí 0 đ 14.125.000 đ
Đăng ký .theatre
12.430.000 đ
Transfer domain .theatre
Tên miền .storage
.storage Miễn phí 0 đ 14.690.000 đ
Đăng ký .storage
12.927.000 đ
Transfer domain .storage
Tên miền .reit
.reit Miễn phí 0 đ 29.380.000 đ
Đăng ký .reit
25.854.000 đ
Transfer domain .reit
Tên miền .car, .auto, .protection, .security, .cars
.car, .auto, .protection, .security, .cars Miễn phí 0 đ 56.500.000 đ
Đăng ký .car
49.720.000 đ
Transfer domain .car

TÊN MIỀN HÀNH CHÍNH

(Cập nhật tên miền đẹp theo địa giới hành chính nhiều người mua nhất tại Việt Nam)

Tên miền tỉnh/thànhPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .hanoi.vn, .danang.vn, .haiphong.vn, .cantho.vn, .bacninh.vn, .haiduong.vn, .hungyen.vn, .thanhphohochiminh.vn, .daknong.vn, .hatinh.vn, .langson.vn, .nghean.vn, .quangngai.vn, .tiengiang.vn, .vinhphuc.vn, .gialai.vn, .khanhhoa.vn, .laocai.vn, .quangbinh.vn, .quangnam.vn, .vinhlong.vn, .binhthuan.vn, .angiang.vn, .bacgiang.vn, .backan.vn, .baclieu.vn, .baria-vungtau.vn, .bentre.vn, .binhdinh.vn, .binhduong.vn, .binhphuoc.vn, .camau.vn, .caobang.vn, .daklak.vn, .dienbien.vn, .dongnai.vn, .dongthap.vn, .hagiang.vn, .hanam.vn, .haugiang.vn, .hoabinh.vn, .kiengiang.vn, .kontum.vn, .laichau.vn, .lamdong.vn, .longan.vn, .namdinh.vn, .ninhbinh.vn, .ninhthuan.vn, .phutho.vn, .phuyen.vn, .quangninh.vn, .quangtri.vn, .soctrang.vn, .sonla.vn, .tayninh.vn, .thaibinh.vn, .thainguyen.vn, .thanhhoa.vn, .thuathienhue.vn, .travinh.vn, .tuyenquang.vn, .yenbai.vn
.hanoi.vn, .danang.vn, .haiphong.vn, .cantho.vn, .bacninh.vn, .haiduong.vn, .hungyen.vn, .thanhphohochiminh.vn, .daknong.vn, .hatinh.vn, .langson.vn, .nghean.vn, .quangngai.vn, .tiengiang.vn, .vinhphuc.vn, .gialai.vn, .khanhhoa.vn, .laocai.vn, .quangbinh.vn, .quangnam.vn, .vinhlong.vn, .binhthuan.vn, .angiang.vn, .bacgiang.vn, .backan.vn, .baclieu.vn, .baria-vungtau.vn, .bentre.vn, .binhdinh.vn, .binhduong.vn, .binhphuoc.vn, .camau.vn, .caobang.vn, .daklak.vn, .dienbien.vn, .dongnai.vn, .dongthap.vn, .hagiang.vn, .hanam.vn, .haugiang.vn, .hoabinh.vn, .kiengiang.vn, .kontum.vn, .laichau.vn, .lamdong.vn, .longan.vn, .namdinh.vn, .ninhbinh.vn, .ninhthuan.vn, .phutho.vn, .phuyen.vn, .quangninh.vn, .quangtri.vn, .soctrang.vn, .sonla.vn, .tayninh.vn, .thaibinh.vn, .thainguyen.vn, .thanhhoa.vn, .thuathienhue.vn, .travinh.vn, .tuyenquang.vn, .yenbai.vn 220.000 đ 250.000 đ 470.000 đ Miễn phí

DỊCH VỤ BỔ SUNG

(Dịch vụ bổ sung dành cho khách khi sử dụng tên miền)

  • Trỏ tên miền miễn phí 0đ = 1 lần
  • Tạo 25 email tên miền Zoho 500.000đ = 1 lần
  • Cấu hình tên miền cho Blogger 250.000đ = 1 lần
  • Cấu hình tên miền cho Google Site 250.000đ = 1 lần
  • Tạo 1000 email tên miền Yandex 500.000đ = 1 lần
  • Bảo mật tên miền ID PROTECT 3.400đ x 12 tháng
  • Bảo vệ tên miền Việt Nam 37.500đ x 12 tháng
  • Bảo vệ tên miền Quốc Tế 500.000đ x 6 tháng

BẢNG GIÁ & ƯU ĐÃI

Khách hàng mới
Khách hàng mới lần đầu tiên đăng ký tên miền Quốc tếtên miền Việt Nam trên hệ thống BKASOFT sẽ được hưởng giá ưu đãi theo từng khung giờ, các chương trình sự kiện hoặc Combo sản phẩm/dịch vụ. Mỗi lần mua tên miền quý khách sẽ được tích điểm để có cơ hội đổi sang quà tặng bằng hiện vật hoặc điểm dưới dạng ví điện tử. Chính sách hỗ trợ sau bán hàng với các dịch vụ như: Hỗ trợ trỏ tên miền, Cấu hình cho web... được hỗ trợ nhanh chóng tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ lễ và Chủ Nhật. Quý khách có thể đặt mua tên miền bất kỳ thời gian nào và được xử lý nhanh chóng.

Khách hàng thân quen
Đã là khách hàng thân quen tại BKASOFT, quý khách được ưu đãi tốt nhất kèm theo các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới website mà không nơi nào có được. Giải pháp của BKASOFT ngoài chính sách giá tốt, chúng tôi chú trọng tới việc chăm sóc tổng thể cho khách hàng bao gồm website, tên miền, hosting, bảo mật... Khách hàng gặp khó khăn hãy liên hệ ngay với nhân viên hỗ trợ chăm sóc qua tổng đài hoặc gửi yêu cầu trên hệ thống để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đối tác Affiliates+
Chính sách ưu đãi giá cho đối tác Affiliates và hoa hồng rất mạnh mẽ nhờ vào sảm phẩm của BKASOFT rất đa dạng. Do đó nguồn thu của đối tác là cá nhân/doanh nghiệp luôn tăng trưởng theo cấp số nhân. Hãy tham gia đăng ký trở thành đối tác của chúng tôi để có thu nhập thụ động 7.000.000đ/1 tháng đến 20.000.000đ/1 tháng

Đối tác Đại lý
BKASOFT là đơn vị có hệ thống đại lý tên miền phủ khắp cả nước do có chính sách giá tốt nhất tại Việt Nam. Với hệ thống quản trị riêng, chính sách hỗ trợ đại lý, hỗ trợ đại lý tham gia cùng lúc 2 chương trình đại lý và Affiliates để có nguồn thu kép. Hãy tham gia ngay trở thành đại lý tên miền tại BKASOFT tại đây.