BẢNG GIÁ TÊN MIỀN 2023

(Cập nhật bảng giá tên miền Việt Nam & Quốc tế đang có ưu đãi giá rẻ nhất hôm nay ngày 2/12)

Tên miền Việt NamPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .vn
.vn 200.000 đ 450.000 đ 520.000 đ / 650.000 đ
Đăng ký .vn
Miễn phí
Transfer domain .vn
Tên miền .com.vn
.com.vn 200.000 đ 350.000 đ 440.000 đ / 550.000 đ
Đăng ký .com.vn
Miễn phí
Transfer domain .com.vn
Tên miền .edu.vn, .gov.vn, .ac.vn
.edu.vn, .gov.vn, .ac.vn 150.000 đ 200.000 đ 280.000 đ / 350.000 đ
Đăng ký .edu.vn
Miễn phí
Transfer domain .edu.vn
Tên miền .net.vn
.net.vn 200.000 đ 350.000 đ 440.000 đ / 550.000 đ
Đăng ký .net.vn
Miễn phí
Transfer domain .net.vn
Tên miền .pro.vn, .info.vn
.pro.vn, .info.vn 110.000 đ 150.000 đ 208.000 đ / 260.000 đ
Đăng ký .pro.vn
Miễn phí
Transfer domain .pro.vn
Tên miền .org.vn, .gov.vn, .ac.vn
.org.vn, .gov.vn, .ac.vn 150.000 đ 200.000 đ 280.000 đ / 350.000 đ
Đăng ký .org.vn
Miễn phí
Transfer domain .org.vn
Tên miền .biz.vn
.biz.vn 200.000 đ 350.000 đ 440.000 đ / 550.000 đ
Đăng ký .biz.vn
Miễn phí
Transfer domain .biz.vn
Tên miền .int.vn
.int.vn 150.000 đ 200.000 đ 280.000 đ / 350.000 đ
Đăng ký .int.vn
Miễn phí
Transfer domain .int.vn
Tên miền .name.vn
.name.vn 10.000 đ 40.000 đ 40.000 đ / 50.000 đ
Đăng ký .name.vn
Miễn phí
Transfer domain .name.vn
Tên miền Quốc tếPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .com
.com Miễn phí 399.000 đ 319.200 đ / 399.000 đ
Đăng ký .com
299.000 đ
Transfer domain .com
Tên miền .net
.net Miễn phí 399.000 đ 319.200 đ / 399.000 đ
Đăng ký .net
325.000 đ
Transfer domain .net
Tên miền .org
.org Miễn phí 399.000 đ 319.200 đ / 399.000 đ
Đăng ký .org
351.000 đ
Transfer domain .org
Tên miền .top
.top Miễn phí 249.000 đ 199.200 đ / 249.000 đ
Đăng ký .top
219.000 đ
Transfer domain .top
Tên miền .xyz, .motorcycles, .boats, .autos, .yachts
.xyz, .motorcycles, .boats, .autos, .yachts Miễn phí 375.000 đ 300.000 đ / 375.000 đ
Đăng ký .xyz
330.000 đ
Transfer domain .xyz
Tên miền .site, .online, .fun
.site, .online, .fun Miễn phí 791.000 đ 632.800 đ / 791.000 đ
Đăng ký .site
696.000 đ
Transfer domain .site
Tên miền .website, .space, .accountant, .cricket, .ooo
.website, .space, .accountant, .cricket, .ooo Miễn phí 633.000 đ 506.400 đ / 633.000 đ
Đăng ký .website
557.000 đ
Transfer domain .website
Tên miền .link
.link Miễn phí 285.000 đ 228.000 đ / 285.000 đ
Đăng ký .link
251.000 đ
Transfer domain .link
Tên miền .cc, .net.co, .nom.co, .in.net, .sbs
.cc, .net.co, .nom.co, .in.net, .sbs Miễn phí 271.000 đ 216.800 đ / 271.000 đ
Đăng ký .cc
238.000 đ
Transfer domain .cc
Tên miền .co
.co Miễn phí 700.000 đ 560.000 đ / 700.000 đ
Đăng ký .co
616.000 đ
Transfer domain .co
Tên miền .us
.us Miễn phí 249.000 đ 199.200 đ / 249.000 đ
Đăng ký .us
219.000 đ
Transfer domain .us
Tên miền .name
.name Miễn phí 298.000 đ 238.400 đ / 298.000 đ
Đăng ký .name
262.000 đ
Transfer domain .name
Tên miền .info
.info Miễn phí 559.000 đ 447.200 đ / 559.000 đ
Đăng ký .info
492.000 đ
Transfer domain .info
Tên miền .ltd
.ltd Miễn phí 644.000 đ 515.200 đ / 644.000 đ
Đăng ký .ltd
567.000 đ
Transfer domain .ltd
Tên miền .tv
.tv Miễn phí 819.000 đ 655.200 đ / 819.000 đ
Đăng ký .tv
721.000 đ
Transfer domain .tv
Tên miền .ws, .esq, .phd, .prof
.ws, .esq, .phd, .prof Miễn phí 904.000 đ 723.200 đ / 904.000 đ
Đăng ký .ws
796.000 đ
Transfer domain .ws
Tên miền .coupons, .condos, .maison, .flights, .cruises, .plumbing, .ventures, .diamonds, .voyage, .camp, .lease, .financial, .delivery, .bingo, .hockey, .wine
.coupons, .condos, .maison, .flights, .cruises, .plumbing, .ventures, .diamonds, .voyage, .camp, .lease, .financial, .delivery, .bingo, .hockey, .wine Miễn phí 1.288.000 đ 1.030.400 đ / 1.288.000 đ
Đăng ký .coupons
1.133.000 đ
Transfer domain .coupons
Tên miền .xxx, .porn
.xxx, .porn Miễn phí 3.322.000 đ 2.657.600 đ / 3.322.000 đ
Đăng ký .xxx
2.923.000 đ
Transfer domain .xxx
Tên miền .health.vn
.health.vn Miễn phí 200.000 đ 280.000 đ / 350.000 đ
Đăng ký .health.vn
200.000 đ
Transfer domain .health.vn
Tên miền .ltda, .co.nl
.ltda, .co.nl Miễn phí 0 đ 0 đ / 0 đ
Đăng ký .ltda
Miễn phí
Transfer domain .ltda
Tên miền .io.vn
.io.vn Miễn phí 40.000 đ 40.000 đ / 50.000 đ
Đăng ký .io.vn
40.000 đ
Transfer domain .io.vn
Tên miền .id.vn
.id.vn Miễn phí 70.000 đ 64.000 đ / 80.000 đ
Đăng ký .id.vn
70.000 đ
Transfer domain .id.vn
Tên miền .com.de
.com.de Miễn phí 158.000 đ 126.400 đ / 158.000 đ
Đăng ký .com.de
139.000 đ
Transfer domain .com.de
Tên miền .rodeo
.rodeo Miễn phí 185.000 đ 148.000 đ / 185.000 đ
Đăng ký .rodeo
163.000 đ
Transfer domain .rodeo
Tên miền .work
.work Miễn phí 217.000 đ 173.600 đ / 217.000 đ
Đăng ký .work
191.000 đ
Transfer domain .work
Tên miền .jp.net
.jp.net Miễn phí 237.000 đ 189.600 đ / 237.000 đ
Đăng ký .jp.net
209.000 đ
Transfer domain .jp.net
Tên miền .gb.net
.gb.net Miễn phí 249.000 đ 199.200 đ / 249.000 đ
Đăng ký .gb.net
219.000 đ
Transfer domain .gb.net
Tên miền .casa
.casa Miễn phí 268.000 đ 214.400 đ / 268.000 đ
Đăng ký .casa
236.000 đ
Transfer domain .casa
Tên miền .com.co, .net.co, .nom.co, .in.net, .sbs
.com.co, .net.co, .nom.co, .in.net, .sbs Miễn phí 271.000 đ 216.800 đ / 271.000 đ
Đăng ký .com.co
238.000 đ
Transfer domain .com.co
Tên miền .click
.click Miễn phí 285.000 đ 228.000 đ / 285.000 đ
Đăng ký .click
251.000 đ
Transfer domain .click
Tên miền .art
.art Miễn phí 295.000 đ 236.000 đ / 295.000 đ
Đăng ký .art
260.000 đ
Transfer domain .art
Tên miền .futbol
.futbol Miễn phí 305.000 đ 244.000 đ / 305.000 đ
Đăng ký .futbol
268.000 đ
Transfer domain .futbol
Tên miền .trade, .bid, .party, .science, .date, .faith, .review, .download, .loan, .racing, .win, .men, .stream, .mex.com
.trade, .bid, .party, .science, .date, .faith, .review, .download, .loan, .racing, .win, .men, .stream, .mex.com Miễn phí 316.000 đ 252.800 đ / 316.000 đ
Đăng ký .trade
278.000 đ
Transfer domain .trade
Tên miền .fans
.fans Miễn phí 344.000 đ 275.200 đ / 344.000 đ
Đăng ký .fans
303.000 đ
Transfer domain .fans
Tên miền .asia
.asia Miễn phí 349.000 đ 279.200 đ / 349.000 đ
Đăng ký .asia
307.000 đ
Transfer domain .asia
Tên miền .icu, .cyou, .bond, .boo, .page, .rsvp
.icu, .cyou, .bond, .boo, .page, .rsvp Miễn phí 362.000 đ 289.600 đ / 362.000 đ
Đăng ký .icu
319.000 đ
Transfer domain .icu
Tên miền .contact
.contact Miễn phí 366.000 đ 292.800 đ / 366.000 đ
Đăng ký .contact
322.000 đ
Transfer domain .contact
Tên miền .club
.club Miễn phí 370.000 đ 296.000 đ / 370.000 đ
Đăng ký .club
326.000 đ
Transfer domain .club
Tên miền .vip, .markets
.vip, .markets Miễn phí 373.000 đ 298.400 đ / 373.000 đ
Đăng ký .vip
328.000 đ
Transfer domain .vip
Tên miền .monster, .motorcycles, .boats, .autos, .yachts
.monster, .motorcycles, .boats, .autos, .yachts Miễn phí 375.000 đ 300.000 đ / 375.000 đ
Đăng ký .monster
330.000 đ
Transfer domain .monster
Tên miền .radio.fm, .radio.am
.radio.fm, .radio.am Miễn phí 380.000 đ 304.000 đ / 380.000 đ
Đăng ký .radio.fm
334.000 đ
Transfer domain .radio.fm
Tên miền .company
.company Miễn phí 386.000 đ 308.800 đ / 386.000 đ
Đăng ký .company
340.000 đ
Transfer domain .company
Tên miền .desi
.desi Miễn phí 393.000 đ 314.400 đ / 393.000 đ
Đăng ký .desi
346.000 đ
Transfer domain .desi
Tên miền .gr.com
.gr.com Miễn phí 396.000 đ 316.800 đ / 396.000 đ
Đăng ký .gr.com
348.000 đ
Transfer domain .gr.com
Tên miền .gift, .pictures, .business, .observer, .miami
.gift, .pictures, .business, .observer, .miami Miễn phí 407.000 đ 325.600 đ / 407.000 đ
Đăng ký .gift
358.000 đ
Transfer domain .gift
Tên miền .tel
.tel Miễn phí 429.000 đ 343.200 đ / 429.000 đ
Đăng ký .tel
378.000 đ
Transfer domain .tel
Tên miền .biz
.biz Miễn phí 435.000 đ 348.000 đ / 435.000 đ
Đăng ký .biz
383.000 đ
Transfer domain .biz
Tên miền .rocks, .trading
.rocks, .trading Miễn phí 441.000 đ 352.800 đ / 441.000 đ
Đăng ký .rocks
388.000 đ
Transfer domain .rocks
Tên miền .exposed, .gratis, .cam
.exposed, .gratis, .cam Miễn phí 443.000 đ 354.400 đ / 443.000 đ
Đăng ký .exposed
390.000 đ
Transfer domain .exposed
Tên miền .shiksha
.shiksha Miễn phí 446.000 đ 356.800 đ / 446.000 đ
Đăng ký .shiksha
392.000 đ
Transfer domain .shiksha
Tên miền .boston, .homes, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin, .day, .dad, .foo, .ing, .meme, .mov, .nexus, .zip
.boston, .homes, .beauty, .hair, .makeup, .quest, .skin, .day, .dad, .foo, .ing, .meme, .mov, .nexus, .zip Miễn phí 452.000 đ 361.600 đ / 452.000 đ
Đăng ký .boston
398.000 đ
Transfer domain .boston
Tên miền .one
.one Miễn phí 455.000 đ 364.000 đ / 455.000 đ
Đăng ký .one
400.000 đ
Transfer domain .one
Tên miền .place, .reisen, .nagoya, .cymru, .wales, .irish, .cloud, .group, .eu.com, .jetzt, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com, .cfd
.place, .reisen, .nagoya, .cymru, .wales, .irish, .cloud, .group, .eu.com, .jetzt, .us.com, .ae.org, .us.org, .de.com, .cfd Miễn phí 475.000 đ 380.000 đ / 475.000 đ
Đăng ký .place
418.000 đ
Transfer domain .place
Tên miền .eu
.eu Miễn phí 480.000 đ 384.000 đ / 480.000 đ
Đăng ký .eu
422.000 đ
Transfer domain .eu
Tên miền .tokyo, .yokohama
.tokyo, .yokohama Miễn phí 481.000 đ 384.800 đ / 481.000 đ
Đăng ký .tokyo
423.000 đ
Transfer domain .tokyo
Tên miền .app
.app Miễn phí 500.000 đ 400.000 đ / 500.000 đ
Đăng ký .app
440.000 đ
Transfer domain .app
Tên miền .pink, .blue, .red, .pw, .rip, .best, .fyi, .luxe, .kim
.pink, .blue, .red, .pw, .rip, .best, .fyi, .luxe, .kim Miễn phí 509.000 đ 407.200 đ / 509.000 đ
Đăng ký .pink
448.000 đ
Transfer domain .pink
Tên miền .de
.de Miễn phí 510.000 đ 408.000 đ / 510.000 đ
Đăng ký .de
449.000 đ
Transfer domain .de
Tên miền .dev
.dev Miễn phí 520.000 đ 416.000 đ / 520.000 đ
Đăng ký .dev
458.000 đ
Transfer domain .dev
Tên miền .uk
.uk Miễn phí 537.000 đ 429.600 đ / 537.000 đ
Đăng ký .uk
473.000 đ
Transfer domain .uk
Tên miền .report, .supply, .supplies, .equipment, .management, .schule, .soccer, .pet, .promo
.report, .supply, .supplies, .equipment, .management, .schule, .soccer, .pet, .promo Miễn phí 542.000 đ 433.600 đ / 542.000 đ
Đăng ký .report
477.000 đ
Transfer domain .report
Tên miền .ai.vn
.ai.vn Miễn phí 350.000 đ 440.000 đ / 550.000 đ
Đăng ký .ai.vn
350.000 đ
Transfer domain .ai.vn
Tên miền .pro
.pro Miễn phí 559.000 đ 447.200 đ / 559.000 đ
Đăng ký .pro
492.000 đ
Transfer domain .pro
Tên miền .photos, .gallery, .graphics, .lighting, .directory, .center, .city, .football, .run, .bet
.photos, .gallery, .graphics, .lighting, .directory, .center, .city, .football, .run, .bet Miễn phí 576.000 đ 460.800 đ / 576.000 đ
Đăng ký .photos
507.000 đ
Transfer domain .photos
Tên miền .ink, .wiki
.ink, .wiki Miễn phí 601.000 đ 480.800 đ / 601.000 đ
Đăng ký .ink
529.000 đ
Transfer domain .ink
Tên miền .agency, .dance, .today, .support, .institute, .uno, .lc
.agency, .dance, .today, .support, .institute, .uno, .lc Miễn phí 610.000 đ 488.000 đ / 610.000 đ
Đăng ký .agency
537.000 đ
Transfer domain .agency
Tên miền .webcam, .space, .accountant, .cricket, .ooo
.webcam, .space, .accountant, .cricket, .ooo Miễn phí 633.000 đ 506.400 đ / 633.000 đ
Đăng ký .webcam
557.000 đ
Transfer domain .webcam
Tên miền .me
.me Miễn phí 640.000 đ 512.000 đ / 640.000 đ
Đăng ký .me
563.000 đ
Transfer domain .me
Tên miền .email
.email Miễn phí 644.000 đ 515.200 đ / 644.000 đ
Đăng ký .email
567.000 đ
Transfer domain .email
Tên miền .bz, .kids
.bz, .kids Miễn phí 651.000 đ 520.800 đ / 651.000 đ
Đăng ký .bz
573.000 đ
Transfer domain .bz
Tên miền .surf, .beer, .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog
.surf, .beer, .cooking, .fishing, .horse, .vodka, .yoga, .wedding, .fashion, .garden, .fit, .blog Miễn phí 655.000 đ 524.000 đ / 655.000 đ
Đăng ký .surf
576.000 đ
Transfer domain .surf
Tên miền .mobi, .photo, .pics, .technology, .solutions, .international, .band, .love, .lol, .games, .co.com, .saarland, .in, .qpon, .spa, .lat, .co.in
.mobi, .photo, .pics, .technology, .solutions, .international, .band, .love, .lol, .games, .co.com, .saarland, .in, .qpon, .spa, .lat, .co.in Miễn phí 678.000 đ 542.400 đ / 678.000 đ
Đăng ký .mobi
597.000 đ
Transfer domain .mobi
Tên miền .gripe, .sarl, .navy
.gripe, .sarl, .navy Miễn phí 680.000 đ 544.000 đ / 680.000 đ
Đăng ký .gripe
598.000 đ
Transfer domain .gripe
Tên miền .uk.com, .uk.net
.uk.com, .uk.net Miễn phí 689.000 đ 551.200 đ / 689.000 đ
Đăng ký .uk.com
606.000 đ
Transfer domain .uk.com
Tên miền .ninja, .tips, .systems, .news, .live
.ninja, .tips, .systems, .news, .live Miễn phí 712.000 đ 569.600 đ / 712.000 đ
Đăng ký .ninja
627.000 đ
Transfer domain .ninja
Tên miền .foundation, .gives, .charity, .giving
.foundation, .gives, .charity, .giving Miễn phí 724.000 đ 579.200 đ / 724.000 đ
Đăng ký .foundation
637.000 đ
Transfer domain .foundation
Tên miền .immobilien, .education, .moda, .discount, .haus, .network, .immo, .cab
.immobilien, .education, .moda, .discount, .haus, .network, .immo, .cab Miễn phí 729.000 đ 583.200 đ / 729.000 đ
Đăng ký .immobilien
642.000 đ
Transfer domain .immobilien
Tên miền .co.uk, .org.uk, .me.uk
.co.uk, .org.uk, .me.uk Miễn phí 735.000 đ 588.000 đ / 735.000 đ
Đăng ký .co.uk
647.000 đ
Transfer domain .co.uk
Tên miền .help, .broker
.help, .broker Miễn phí 746.000 đ 596.800 đ / 746.000 đ
Đăng ký .help
656.000 đ
Transfer domain .help
Tên miền .bargains, .cheap, .boutique, .tools, .democrat, .photography, .clothing, .singles, .contractors, .florist, .cash, .kaufen, .town, .limited, .wtf, .gifts, .auction, .forsale, .team, .family, .shopping, .vc
.bargains, .cheap, .boutique, .tools, .democrat, .photography, .clothing, .singles, .contractors, .florist, .cash, .kaufen, .town, .limited, .wtf, .gifts, .auction, .forsale, .team, .family, .shopping, .vc Miễn phí 780.000 đ 624.000 đ / 780.000 đ
Đăng ký .bargains
686.000 đ
Transfer domain .bargains
Tên miền .nyc, .online, .fun
.nyc, .online, .fun Miễn phí 791.000 đ 632.800 đ / 791.000 đ
Đăng ký .nyc
696.000 đ
Transfer domain .nyc
Tên miền .life, .studio
.life, .studio Miễn phí 814.000 đ 651.200 đ / 814.000 đ
Đăng ký .life
716.000 đ
Transfer domain .life
Tên miền .mom
.mom Miễn phí 819.000 đ 655.200 đ / 819.000 đ
Đăng ký .mom
721.000 đ
Transfer domain .mom
Tên miền .zone, .farm, .rest, .services, .vision, .parts, .pub, .community, .catering, .cards, .events, .productions, .properties, .social, .rentals, .vacations, .works, .cool, .land, .bike, .estate, .construction, .enterprises, .sexy, .academy, .computer, .training, .builders, .repair, .coffee, .exchange, .bayern, .fitness, .guide, .direct, .deals, .fail, .republican, .video, .world, .engineer, .software, .rehab, .money, .chat, .style, .school, .plus, .sale, .army, .airforce, .express, .gmbh, .mba, .abogado, .gd, .vg, .com.au, .llc, .net.au, .org.au, .au
.zone, .farm, .rest, .services, .vision, .parts, .pub, .community, .catering, .cards, .events, .productions, .properties, .social, .rentals, .vacations, .works, .cool, .land, .bike, .estate, .construction, .enterprises, .sexy, .academy, .computer, .training, .builders, .repair, .coffee, .exchange, .bayern, .fitness, .guide, .direct, .deals, .fail, .republican, .video, .world, .engineer, .software, .rehab, .money, .chat, .style, .school, .plus, .sale, .army, .airforce, .express, .gmbh, .mba, .abogado, .gd, .vg, .com.au, .llc, .net.au, .org.au, .au Miễn phí 848.000 đ 678.400 đ / 848.000 đ
Đăng ký .zone
746.000 đ
Transfer domain .zone
Tên miền .soy
.soy Miễn phí 854.000 đ 683.200 đ / 854.000 đ
Đăng ký .soy
752.000 đ
Transfer domain .soy
Tên miền .se.net, .hu.net, .cn
.se.net, .hu.net, .cn Miễn phí 859.000 đ 687.200 đ / 859.000 đ
Đăng ký .se.net
756.000 đ
Transfer domain .se.net
Tên miền .associates
.associates Miễn phí 881.000 đ 704.800 đ / 881.000 đ
Đăng ký .associates
775.000 đ
Transfer domain .associates
Tên miền .how, .esq, .phd, .prof
.how, .esq, .phd, .prof Miễn phí 904.000 đ 723.200 đ / 904.000 đ
Đăng ký .how
796.000 đ
Transfer domain .how
Tên miền .guru, .digital, .care, .vet, .tatoo
.guru, .digital, .care, .vet, .tatoo Miễn phí 915.000 đ 732.000 đ / 915.000 đ
Đăng ký .guru
805.000 đ
Transfer domain .guru
Tên miền .fish, .industries, .marketing, .kiwi, .watch, .domains, .menu, .house, .church, .media, .london, .market, .cafe, .show, .cn.com, .jpn.com
.fish, .industries, .marketing, .kiwi, .watch, .domains, .menu, .house, .church, .media, .london, .market, .cafe, .show, .cn.com, .jpn.com Miễn phí 949.000 đ 759.200 đ / 949.000 đ
Đăng ký .fish
835.000 đ
Transfer domain .fish
Tên miền .build
.build Miễn phí 961.000 đ 768.800 đ / 961.000 đ
Đăng ký .build
846.000 đ
Transfer domain .build
Tên miền .christmas, .actor, .quebec
.christmas, .actor, .quebec Miễn phí 983.000 đ 786.400 đ / 983.000 đ
Đăng ký .christmas
865.000 đ
Transfer domain .christmas
Tên miền .fr
.fr Miễn phí 989.000 đ 791.200 đ / 989.000 đ
Đăng ký .fr
870.000 đ
Transfer domain .fr
Tên miền .gay
.gay Miễn phí 1.000.000 đ 800.000 đ / 1.000.000 đ
Đăng ký .gay
880.000 đ
Transfer domain .gay
Tên miền .tattoo, .consulting, .luxury, .forex, .it
.tattoo, .consulting, .luxury, .forex, .it Miễn phí 1.017.000 đ 813.600 đ / 1.017.000 đ
Đăng ký .tattoo
895.000 đ
Transfer domain .tattoo
Tên miền .br.com
.br.com Miễn phí 1.044.000 đ 835.200 đ / 1.044.000 đ
Đăng ký .br.com
919.000 đ
Transfer domain .br.com
Tên miền .degree, .ca
.degree, .ca Miễn phí 1.085.000 đ 868.000 đ / 1.085.000 đ
Đăng ký .degree
955.000 đ
Transfer domain .degree
Tên miền .viajes, .design
.viajes, .design Miễn phí 1.107.000 đ 885.600 đ / 1.107.000 đ
Đăng ký .viajes
974.000 đ
Transfer domain .viajes
Tên miền .surgery
.surgery Miễn phí 1.123.000 đ 898.400 đ / 1.123.000 đ
Đăng ký .surgery
988.000 đ
Transfer domain .surgery
Tên miền .buzz
.buzz Miễn phí 1.130.000 đ 904.000 đ / 1.130.000 đ
Đăng ký .buzz
994.000 đ
Transfer domain .buzz
Tên miền .id
.id Miễn phí 1.153.000 đ 922.400 đ / 1.153.000 đ
Đăng ký .id
1.015.000 đ
Transfer domain .id
Tên miền .fan, .mn
.fan, .mn Miễn phí 1.187.000 đ 949.600 đ / 1.187.000 đ
Đăng ký .fan
1.045.000 đ
Transfer domain .fan
Tên miền .villas, .memorial
.villas, .memorial Miễn phí 1.203.000 đ 962.400 đ / 1.203.000 đ
Đăng ký .villas
1.059.000 đ
Transfer domain .villas
Tên miền .tech, .store
.tech, .store Miễn phí 1.266.000 đ 1.012.800 đ / 1.266.000 đ
Đăng ký .tech
1.114.000 đ
Transfer domain .tech
Tên miền .limo, .condos, .maison, .flights, .cruises, .plumbing, .ventures, .diamonds, .voyage, .camp, .lease, .financial, .delivery, .bingo, .hockey, .wine
.limo, .condos, .maison, .flights, .cruises, .plumbing, .ventures, .diamonds, .voyage, .camp, .lease, .financial, .delivery, .bingo, .hockey, .wine Miễn phí 1.288.000 đ 1.030.400 đ / 1.288.000 đ
Đăng ký .limo
1.133.000 đ
Transfer domain .limo
Tên miền .reviews, .camera, .solar, .university, .attorney, .lawyer, .dentist, .mortgage, .apartments
.reviews, .camera, .solar, .university, .attorney, .lawyer, .dentist, .mortgage, .apartments Miễn phí 1.356.000 đ 1.084.800 đ / 1.356.000 đ
Đăng ký .reviews
1.193.000 đ
Transfer domain .reviews
Tên miền .holiday, .tienda, .kitchen, .shoes, .glass, .finance, .insure, .toys, .dog, .restaurant, .tours, .theater, .vin, .salon, .hospital, .ski
.holiday, .tienda, .kitchen, .shoes, .glass, .finance, .insure, .toys, .dog, .restaurant, .tours, .theater, .vin, .salon, .hospital, .ski Miễn phí 1.390.000 đ 1.112.000 đ / 1.390.000 đ
Đăng ký .holiday
1.223.000 đ
Transfer domain .holiday
Tên miền .tw, .com.tw, .net.tw, .org.tw
.tw, .com.tw, .net.tw, .org.tw Miễn phí 1.413.000 đ 1.130.400 đ / 1.413.000 đ
Đăng ký .tw
1.243.000 đ
Transfer domain .tw
Tên miền .codes, .cleaning, .expert, .holdings, .recipes, .dating, .engineering, .fund, .clinic, .pizza, .coach, .golf, .jewelry, .taxi, .college, .rent, .com.cn, .net.cn, .org.cn
.codes, .cleaning, .expert, .holdings, .recipes, .dating, .engineering, .fund, .clinic, .pizza, .coach, .golf, .jewelry, .taxi, .college, .rent, .com.cn, .net.cn, .org.cn Miễn phí 1.424.000 đ 1.139.200 đ / 1.424.000 đ
Đăng ký .codes
1.253.000 đ
Transfer domain .codes
Tên miền .poker, .black
.poker, .black Miễn phí 1.441.000 đ 1.152.800 đ / 1.441.000 đ
Đăng ký .poker
1.268.000 đ
Transfer domain .poker
Tên miền .tennis, .lgbt
.tennis, .lgbt Miễn phí 1.458.000 đ 1.166.400 đ / 1.458.000 đ
Đăng ký .tennis
1.283.000 đ
Transfer domain .tennis
Tên miền .fo
.fo Miễn phí 1.489.000 đ 1.191.200 đ / 1.489.000 đ
Đăng ký .fo
1.310.000 đ
Transfer domain .fo
Tên miền .scot
.scot Miễn phí 1.514.000 đ 1.211.200 đ / 1.514.000 đ
Đăng ký .scot
1.332.000 đ
Transfer domain .scot
Tên miền .dental, .legal
.dental, .legal Miễn phí 1.526.000 đ 1.220.800 đ / 1.526.000 đ
Đăng ký .dental
1.343.000 đ
Transfer domain .dental
Tên miền .partners, .careers, .capital, .tax, .claims, .healthcare
.partners, .careers, .capital, .tax, .claims, .healthcare Miễn phí 1.559.000 đ 1.247.200 đ / 1.559.000 đ
Đăng ký .partners
1.372.000 đ
Transfer domain .partners
Tên miền .bar, .baby
.bar, .baby Miễn phí 1.582.000 đ 1.265.600 đ / 1.582.000 đ
Đăng ký .bar
1.392.000 đ
Transfer domain .bar
Tên miền .io, .ac, .sh
.io, .ac, .sh Miễn phí 1.627.000 đ 1.301.600 đ / 1.627.000 đ
Đăng ký .io
1.432.000 đ
Transfer domain .io
Tên miền .paris
.paris Miễn phí 1.645.000 đ 1.316.000 đ / 1.645.000 đ
Đăng ký .paris
1.448.000 đ
Transfer domain .paris
Tên miền .press
.press Miễn phí 1.661.000 đ 1.328.800 đ / 1.661.000 đ
Đăng ký .press
1.462.000 đ
Transfer domain .press
Tên miền .hk
.hk Miễn phí 1.695.000 đ 1.356.000 đ / 1.695.000 đ
Đăng ký .hk
1.492.000 đ
Transfer domain .hk
Tên miền .vegas
.vegas Miễn phí 1.740.000 đ 1.392.000 đ / 1.740.000 đ
Đăng ký .vegas
1.531.000 đ
Transfer domain .vegas
Tên miền .green, .bio
.green, .bio Miễn phí 1.780.000 đ 1.424.000 đ / 1.780.000 đ
Đăng ký .green
1.566.000 đ
Transfer domain .green
Tên miền .sg, .com.sg, .net.sg, .org.sg
.sg, .com.sg, .net.sg, .org.sg Miễn phí 1.836.000 đ 1.468.800 đ / 1.836.000 đ
Đăng ký .sg
1.616.000 đ
Transfer domain .sg
Tên miền .organic
.organic Miễn phí 1.865.000 đ 1.492.000 đ / 1.865.000 đ
Đăng ký .organic
1.641.000 đ
Transfer domain .organic
Tên miền .ru.com
.ru.com Miễn phí 1.867.000 đ 1.493.600 đ / 1.867.000 đ
Đăng ký .ru.com
1.643.000 đ
Transfer domain .ru.com
Tên miền .voto
.voto Miễn phí 1.953.000 đ 1.562.400 đ / 1.953.000 đ
Đăng ký .voto
1.719.000 đ
Transfer domain .voto
Tên miền .global
.global Miễn phí 1.966.000 đ 1.572.800 đ / 1.966.000 đ
Đăng ký .global
1.730.000 đ
Transfer domain .global
Tên miền .archi
.archi Miễn phí 2.034.000 đ 1.627.200 đ / 2.034.000 đ
Đăng ký .archi
1.790.000 đ
Transfer domain .archi
Tên miền .host
.host Miễn phí 2.057.000 đ 1.645.600 đ / 2.057.000 đ
Đăng ký .host
1.810.000 đ
Transfer domain .host
Tên miền .vote
.vote Miễn phí 2.170.000 đ 1.736.000 đ / 2.170.000 đ
Đăng ký .vote
1.910.000 đ
Transfer domain .vote
Tên miền .law
.law Miễn phí 2.183.000 đ 1.746.400 đ / 2.183.000 đ
Đăng ký .law
1.921.000 đ
Transfer domain .law
Tên miền .ceo
.ceo Miễn phí 2.215.000 đ 1.772.000 đ / 2.215.000 đ
Đăng ký .ceo
1.949.000 đ
Transfer domain .ceo
Tên miền .reise
.reise Miễn phí 2.237.000 đ 1.789.600 đ / 2.237.000 đ
Đăng ký .reise
1.969.000 đ
Transfer domain .reise
Tên miền .physio
.physio Miễn phí 2.341.000 đ 1.872.800 đ / 2.341.000 đ
Đăng ký .physio
2.060.000 đ
Transfer domain .physio
Tên miền .tires
.tires Miễn phí 2.373.000 đ 1.898.400 đ / 2.373.000 đ
Đăng ký .tires
2.088.000 đ
Transfer domain .tires
Tên miền .coop
.coop Miễn phí 2.486.000 đ 1.988.800 đ / 2.486.000 đ
Đăng ký .coop
2.188.000 đ
Transfer domain .coop
Tên miền .credit, .accountants, .loans, .energy, .gold
.credit, .accountants, .loans, .energy, .gold Miễn phí 2.543.000 đ 2.034.400 đ / 2.543.000 đ
Đăng ký .credit
2.238.000 đ
Transfer domain .credit
Tên miền .furniture, .investments, .doctor, .sc
.furniture, .investments, .doctor, .sc Miễn phí 2.712.000 đ 2.169.600 đ / 2.712.000 đ
Đăng ký .furniture
2.387.000 đ
Transfer domain .furniture
Tên miền .fm
.fm Miễn phí 2.882.000 đ 2.305.600 đ / 2.882.000 đ
Đăng ký .fm
2.536.000 đ
Transfer domain .fm
Tên miền .jp
.jp Miễn phí 3.108.000 đ 2.486.400 đ / 3.108.000 đ
Đăng ký .jp
2.735.000 đ
Transfer domain .jp
Tên miền .blackfriday, .guitars, .hiphop, .audio, .diet, .property, .flowers
.blackfriday, .guitars, .hiphop, .audio, .diet, .property, .flowers Miễn phí 3.164.000 đ 2.531.200 đ / 3.164.000 đ
Đăng ký .blackfriday
2.784.000 đ
Transfer domain .blackfriday
Tên miền .travel
.travel Miễn phí 3.221.000 đ 2.576.800 đ / 3.221.000 đ
Đăng ký .travel
2.834.000 đ
Transfer domain .travel
Tên miền .adult, .porn
.adult, .porn Miễn phí 3.322.000 đ 2.657.600 đ / 3.322.000 đ
Đăng ký .adult
2.923.000 đ
Transfer domain .adult
Tên miền .casino
.casino Miễn phí 3.729.000 đ 2.983.200 đ / 3.729.000 đ
Đăng ký .casino
3.282.000 đ
Transfer domain .casino
Tên miền .creditcard
.creditcard Miễn phí 4.238.000 đ 3.390.400 đ / 4.238.000 đ
Đăng ký .creditcard
3.729.000 đ
Transfer domain .creditcard
Tên miền .sa.com, .za.com
.sa.com, .za.com Miễn phí 4.714.000 đ 3.771.200 đ / 4.714.000 đ
Đăng ký .sa.com
4.148.000 đ
Transfer domain .sa.com
Tên miền .hiv
.hiv Miễn phí 5.664.000 đ 4.531.200 đ / 5.664.000 đ
Đăng ký .hiv
4.984.000 đ
Transfer domain .hiv
Tên miền .movie
.movie Miễn phí 7.289.000 đ 5.831.200 đ / 7.289.000 đ
Đăng ký .movie
6.414.000 đ
Transfer domain .movie
Tên miền .watches
.watches Miễn phí 8.475.000 đ 6.780.000 đ / 8.475.000 đ
Đăng ký .watches
7.458.000 đ
Transfer domain .watches
Tên miền .sucks
.sucks Miễn phí 8.701.000 đ 6.960.800 đ / 8.701.000 đ
Đăng ký .sucks
7.657.000 đ
Transfer domain .sucks
Tên miền .juegos, .hosting, .feedback, .game, .realty
.juegos, .hosting, .feedback, .game, .realty Miễn phí 9.492.000 đ 7.593.600 đ / 9.492.000 đ
Đăng ký .juegos
8.353.000 đ
Transfer domain .juegos
Tên miền .ai, .com.ai, .net.ai, .org.ai
.ai, .com.ai, .net.ai, .org.ai Miễn phí 10.396.000 đ 8.316.800 đ / 10.396.000 đ
Đăng ký .ai
9.148.000 đ
Transfer domain .ai
Tên miền .tickets
.tickets Miễn phí 11.074.000 đ 8.859.200 đ / 11.074.000 đ
Đăng ký .tickets
9.745.000 đ
Transfer domain .tickets
Tên miền .theatre, .storage
.theatre, .storage Miễn phí 15.820.000 đ 12.656.000 đ / 15.820.000 đ
Đăng ký .theatre
13.922.000 đ
Transfer domain .theatre
Tên miền .reit, .forum
.reit, .forum Miễn phí 31.640.000 đ 25.312.000 đ / 31.640.000 đ
Đăng ký .reit
27.843.000 đ
Transfer domain .reit
Tên miền .pr
.pr Miễn phí 33.900.000 đ 27.120.000 đ / 33.900.000 đ
Đăng ký .pr
29.832.000 đ
Transfer domain .pr
Tên miền .lotto
.lotto Miễn phí 42.714.000 đ 34.171.200 đ / 42.714.000 đ
Đăng ký .lotto
37.588.000 đ
Transfer domain .lotto
Tên miền .car, .auto, .protection, .security, .cars, .dealer, .inc
.car, .auto, .protection, .security, .cars, .dealer, .inc Miễn phí 63.280.000 đ 50.624.000 đ / 63.280.000 đ
Đăng ký .car
55.686.000 đ
Transfer domain .car
Tên miền .country
.country Miễn phí 67.800.000 đ 54.240.000 đ / 67.800.000 đ
Đăng ký .country
59.664.000 đ
Transfer domain .country

TÊN MIỀN HÀNH CHÍNH

(Cập nhật tên miền đẹp theo địa giới hành chính nhiều người mua nhất tại Việt Nam)

Tên miền tỉnh/thànhPhí khởi tạoPhí duy trì/nămPhí đăng kýPhí Transfer
Tên miền .hanoi.vn, .danang.vn, .haiphong.vn, .cantho.vn, .bacninh.vn, .haiduong.vn, .hungyen.vn, .thanhphohochiminh.vn, .daknong.vn, .hatinh.vn, .langson.vn, .nghean.vn, .quangngai.vn, .tiengiang.vn, .vinhphuc.vn, .gialai.vn, .khanhhoa.vn, .laocai.vn, .quangbinh.vn, .quangnam.vn, .vinhlong.vn, .binhthuan.vn, .angiang.vn, .bacgiang.vn, .backan.vn, .baclieu.vn, .baria-vungtau.vn, .bentre.vn, .binhdinh.vn, .binhduong.vn, .binhphuoc.vn, .camau.vn, .caobang.vn, .daklak.vn, .dienbien.vn, .dongnai.vn, .dongthap.vn, .hagiang.vn, .hanam.vn, .haugiang.vn, .hoabinh.vn, .kiengiang.vn, .kontum.vn, .laichau.vn, .lamdong.vn, .longan.vn, .namdinh.vn, .ninhbinh.vn, .ninhthuan.vn, .phutho.vn, .phuyen.vn, .quangninh.vn, .quangtri.vn, .soctrang.vn, .sonla.vn, .tayninh.vn, .thaibinh.vn, .thainguyen.vn, .thanhhoa.vn, .thuathienhue.vn, .travinh.vn, .tuyenquang.vn, .yenbai.vn
.hanoi.vn, .danang.vn, .haiphong.vn, .cantho.vn, .bacninh.vn, .haiduong.vn, .hungyen.vn, .thanhphohochiminh.vn, .daknong.vn, .hatinh.vn, .langson.vn, .nghean.vn, .quangngai.vn, .tiengiang.vn, .vinhphuc.vn, .gialai.vn, .khanhhoa.vn, .laocai.vn, .quangbinh.vn, .quangnam.vn, .vinhlong.vn, .binhthuan.vn, .angiang.vn, .bacgiang.vn, .backan.vn, .baclieu.vn, .baria-vungtau.vn, .bentre.vn, .binhdinh.vn, .binhduong.vn, .binhphuoc.vn, .camau.vn, .caobang.vn, .daklak.vn, .dienbien.vn, .dongnai.vn, .dongthap.vn, .hagiang.vn, .hanam.vn, .haugiang.vn, .hoabinh.vn, .kiengiang.vn, .kontum.vn, .laichau.vn, .lamdong.vn, .longan.vn, .namdinh.vn, .ninhbinh.vn, .ninhthuan.vn, .phutho.vn, .phuyen.vn, .quangninh.vn, .quangtri.vn, .soctrang.vn, .sonla.vn, .tayninh.vn, .thaibinh.vn, .thainguyen.vn, .thanhhoa.vn, .thuathienhue.vn, .travinh.vn, .tuyenquang.vn, .yenbai.vn 150.000 đ 200.000 đ 280.000 đ / 350.000 đ Miễn phí

DỊCH VỤ BỔ SUNG

(Dịch vụ bổ sung dành cho khách khi sử dụng tên miền)

  • Trỏ tên miền miễn phí 0đ = 1 lần
  • Tạo 25 email tên miền Zoho 500.000đ = 1 lần
  • Cấu hình tên miền cho Blogger 250.000đ = 1 lần
  • Cấu hình tên miền cho Google Site 250.000đ = 1 lần
  • Tạo 1000 email tên miền Yandex 500.000đ = 1 lần
  • Bảo mật tên miền ID PROTECT 3.400đ x 12 tháng
  • Bảo vệ tên miền Việt Nam 37.500đ x 12 tháng
  • Bảo vệ tên miền Quốc Tế 500.000đ x 6 tháng

BẢNG GIÁ & ƯU ĐÃI

Khách hàng mới
Khách hàng mới lần đầu tiên đăng ký tên miền Quốc tếtên miền Việt Nam trên hệ thống BKASOFT sẽ được hưởng giá ưu đãi theo từng khung giờ, các chương trình sự kiện hoặc Combo sản phẩm/dịch vụ. Mỗi lần mua tên miền quý khách sẽ được tích điểm để có cơ hội đổi sang quà tặng bằng hiện vật hoặc điểm dưới dạng ví điện tử. Chính sách hỗ trợ sau bán hàng với các dịch vụ như: Hỗ trợ trỏ tên miền, Cấu hình cho web... được hỗ trợ nhanh chóng tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ lễ và Chủ Nhật. Quý khách có thể đặt mua tên miền bất kỳ thời gian nào và được xử lý nhanh chóng.

Khách hàng thân quen
Đã là khách hàng thân quen tại BKASOFT, quý khách được ưu đãi tốt nhất kèm theo các dịch vụ hỗ trợ liên quan tới website mà không nơi nào có được. Giải pháp của BKASOFT ngoài chính sách giá tốt, chúng tôi chú trọng tới việc chăm sóc tổng thể cho khách hàng bao gồm website, tên miền, hosting, bảo mật... Khách hàng gặp khó khăn hãy liên hệ ngay với nhân viên hỗ trợ chăm sóc qua tổng đài hoặc gửi yêu cầu trên hệ thống để được hỗ trợ nhanh nhất.

Đối tác Affiliates+
Chính sách ưu đãi giá cho đối tác Affiliates và hoa hồng rất mạnh mẽ nhờ vào sảm phẩm của BKASOFT rất đa dạng. Do đó nguồn thu của đối tác là cá nhân/doanh nghiệp luôn tăng trưởng theo cấp số nhân. Hãy tham gia đăng ký trở thành đối tác của chúng tôi để có thu nhập thụ động 7.000.000đ/1 tháng đến 20.000.000đ/1 tháng

Đối tác Đại lý
BKASOFT là đơn vị có hệ thống đại lý tên miền phủ khắp cả nước do có chính sách giá tốt nhất tại Việt Nam. Với hệ thống quản trị riêng, chính sách hỗ trợ đại lý, hỗ trợ đại lý tham gia cùng lúc 2 chương trình đại lý và Affiliates để có nguồn thu kép. Hãy tham gia ngay trở thành đại lý tên miền tại BKASOFT tại đây.