BÁO GIÁ GÓI THIẾT KẾ WEBSITE
MẠNG XÃ HỘI MINI 4.0

Bảng giá gói dịch vụ thiết kế website mạng xã hội mini dành cho Cá nhân và Doanh Nghiệp phiên bản 4.0 phát hành phiên bản chính thức 1.0 lần đầu tiên ngày 20/10/2018.
Đã cập nhật phiên bản mới nhất tháng 9/2023.

 • MXH Mini

  Máy chủ 2GB
  Web báo chí -
  Web siêu thị -
  Hỗ trợ SEO 3 tháng
  Copyright
  Giao diện Mẫu có sẵn
  SEO Content Automation
  Đăng tin tức Ok
  Đăng sản phẩm OK
  Đăng sự kiện OK
  Đăng tuyển dụng OK
  Up tin OK
  MXH ADS OK
  Bình luận OK
  Subscribe OK
  Alert OK
  Tìm kiếm OK
  Nạp tiền OK
  Liên hệ OK
  Email Marketing OK
  Cấu hình OK
  Công cụ quản trịFULL
  Thống kê OK
  Gói đăng tin OK
  Thành viên OK
  Duyệt tin OK
  1.165.800đ
  12 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
  Tặng kèm domain .com/.net + SSL + Máy chủ lưu trữ 2GB (trọn đời). Đây là dịch vụ thiết kế web trả phí gia hạn hằng năm, thanh toán tối thiểu 12 tháng mua càng nhiều năm giá càng rẻ
 • MXH & Web báo chí

  Máy chủ 4GB
  Web báo chí OK
  Web siêu thị -
  Hỗ trợ SEO 3 tháng
  Copyright
  Giao diện Mẫu có sẵn
  SEO Content Automation
  Đăng tin tức Ok
  Đăng sản phẩm OK
  Đăng sự kiện OK
  Đăng tuyển dụng OK
  Up tin OK
  MXH ADS OK
  Bình luận OK
  Subscribe OK
  Alert OK
  Tìm kiếm OK
  Nạp tiền OK
  Liên hệ OK
  Email Marketing OK
  Cấu hình OK
  Công cụ quản trịFULL
  Thống kê OK
  Gói đăng tin OK
  Thành viên OK
  Duyệt tin OK
  2.249.200đ
  12 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
  Tặng kèm domain .com/.net/.com.vn/.vn/.edu.vn + SSL + Máy chủ lưu trữ (trọn đời). Đây là dịch vụ thiết kế web trả phí gia hạn hằng năm, thanh toán tối thiểu 12 tháng mua càng nhiều năm giá càng rẻ. Website tương tự các trang báo chí <10k tin bài
 • MXH & Web siêu thị

  Máy chủ 8GB
  Web báo chí -
  Web siêu thị OK
  Hỗ trợ SEO 3 tháng
  Copyright
  Giao diện Mẫu có sẵn
  SEO Content Automation
  Đăng tin tức Ok
  Đăng sản phẩm OK
  Đăng sự kiện OK
  Đăng tuyển dụng OK
  Up tin OK
  MXH ADS OK
  Bình luận OK
  Subscribe OK
  Alert OK
  Tìm kiếm OK
  Nạp tiền OK
  Liên hệ OK
  Email Marketing OK
  Cấu hình OK
  Công cụ quản trịFULL
  Thống kê OK
  Gói đăng tin OK
  Thành viên OK
  Duyệt tin OK
  2.499.200đ
  12 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
  Tặng kèm domain .com/.net/.com.vn/.vn/.edu.vn + SSL + Máy chủ lưu trữ (trọn đời). Đây là dịch vụ thiết kế web trả phí gia hạn hằng năm, thanh toán tối thiểu 12 tháng mua càng nhiều năm giá càng rẻ. Website siêu thị số lượng sản phẩm 5k-10k sp
 • MXH & Web đại siêu thị

  Máy chủ 16GB
  Web báo chí OK
  Web siêu thị OK
  Hỗ trợ SEO 3 tháng
  Copyright
  Giao diện Mẫu có sẵn
  SEO Content Automation
  Đăng tin tức Ok
  Đăng sản phẩm OK
  Đăng sự kiện OK
  Đăng tuyển dụng OK
  Up tin OK
  MXH ADS OK
  Bình luận OK
  Subscribe OK
  Alert OK
  Tìm kiếm OK
  Nạp tiền OK
  Liên hệ OK
  Email Marketing OK
  Cấu hình OK
  Công cụ quản trịFULL
  Thống kê OK
  Gói đăng tin OK
  Thành viên OK
  Duyệt tin OK
  4.749.200đ
  12 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
  Tặng kèm domain .com/.net/.com.vn/.vn/.edu.vn + SSL + Máy chủ lưu trữ (trọn đời). Đây là dịch vụ thiết kế web trả phí gia hạn hằng năm, thanh toán tối thiểu 12 tháng mua càng nhiều năm giá càng rẻ. Website có quy mô gần giống DMX: +20k sp, +20k news
 • MXH Mini

  Máy chủ 4GB
  Web báo chí -
  Web siêu thị -
  Hỗ trợ SEO 6 tháng
  Copyright Không
  Giao diện Nhiều mẫu
  SEO Content Automation
  Đăng tin tức Ok
  Đăng sản phẩm OK
  Đăng sự kiện OK
  Đăng tuyển dụng OK
  Up tin OK
  MXH ADS OK
  Bình luận OK
  Subscribe OK
  Alert OK
  Tìm kiếm OK
  Nạp tiền OK
  Liên hệ OK
  Email Marketing OK
  Cấu hình OK
  Công cụ quản trịFULL
  Thống kê OK
  Gói đăng tin OK
  Thành viên OK
  Duyệt tin OK
  2.249.200đ
  12 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
  Tặng kèm domain .com/.net/.com.vn/.vn/.edu.vn + SSL + Máy chủ lưu trữ (trọn đời). Đây là dịch vụ thiết kế web trả phí gia hạn hằng năm, thanh toán tối thiểu 12 tháng mua càng nhiều năm giá càng rẻ
 • MXH & Web báo chí

  Máy chủ 8GB
  Web báo chí OK
  Web siêu thị -
  Hỗ trợ SEO 6 tháng
  Copyright Không
  Giao diện Nhiều mẫu
  SEO Content Automation
  Đăng tin tức Ok
  Đăng sản phẩm OK
  Đăng sự kiện OK
  Đăng tuyển dụng OK
  Up tin OK
  MXH ADS OK
  Bình luận OK
  Subscribe OK
  Alert OK
  Tìm kiếm OK
  Nạp tiền OK
  Liên hệ OK
  Email Marketing OK
  Cấu hình OK
  Công cụ quản trịFULL
  Thống kê OK
  Gói đăng tin OK
  Thành viên OK
  Duyệt tin OK
  4.249.200đ
  12 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
  Tặng kèm domain .com/.net/.com.vn/.vn/.edu.vn + SSL + Máy chủ lưu trữ (trọn đời). Đây là dịch vụ thiết kế web trả phí gia hạn hằng năm, thanh toán tối thiểu 12 tháng mua càng nhiều năm giá càng rẻ. Website tương tự các trang báo chí +10k tin bài
 • MXH & Web siêu thị

  Máy chủ 16GB
  Web báo chí -
  Web siêu thị OK
  Hỗ trợ SEO 6 tháng
  Copyright Không
  Giao diện Nhiều mẫu
  SEO Content Automation
  Đăng tin tức Ok
  Đăng sản phẩm OK
  Đăng sự kiện OK
  Đăng tuyển dụng OK
  Up tin OK
  MXH ADS OK
  Bình luận OK
  Subscribe OK
  Alert OK
  Tìm kiếm OK
  Nạp tiền OK
  Liên hệ OK
  Email Marketing OK
  Cấu hình OK
  Công cụ quản trịFULL
  Thống kê OK
  Gói đăng tin OK
  Thành viên OK
  Duyệt tin OK
  4.749.200đ
  12 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
  Tặng kèm domain .com/.net/.com.vn/.vn/.edu.vn + SSL + Máy chủ lưu trữ (trọn đời). Đây là dịch vụ thiết kế web trả phí gia hạn hằng năm, thanh toán tối thiểu 12 tháng mua càng nhiều năm giá càng rẻ. Website siêu thị số lượng sản phẩm 10k - 20k sp
 • MXH & Web đại siêu thị

  Máy chủ 32GB
  Web báo chí OK
  Web siêu thị OK
  Hỗ trợ SEO 6 tháng
  Copyright Không
  Giao diện Nhiều mẫu
  SEO Content Automation
  Đăng tin tức Ok
  Đăng sản phẩm OK
  Đăng sự kiện OK
  Đăng tuyển dụng OK
  Up tin OK
  MXH ADS OK
  Bình luận OK
  Subscribe OK
  Alert OK
  Tìm kiếm OK
  Nạp tiền OK
  Liên hệ OK
  Email Marketing OK
  Cấu hình OK
  Công cụ quản trịFULL
  Thống kê OK
  Gói đăng tin OK
  Thành viên OK
  Duyệt tin OK
  8.165.800đ
  12 tháng
  Giảm -10% đăng ký >=2 năm
  Giảm -15% đăng ký >=3 năm
  Giảm -20% đăng ký >=4 năm
  Giảm -25% đăng ký >=5 năm
  Giảm -30% đăng ký >=10 năm
  Tặng kèm domain .com/.net/.com.vn/.vn/.edu.vn + SSL + Máy chủ lưu trữ (trọn đời). Đây là dịch vụ thiết kế web trả phí gia hạn hằng năm, thanh toán tối thiểu 12 tháng mua càng nhiều năm giá càng rẻ. Website có quy mô gần giống DMX: +40k sp, +40k news

CÁC TÍNH NĂNG MỚI SẮP RA MẮT

Khách hàng mua bất kỳ gói dịch vụ nào nêu trên sẽ được nâng cấp tự đông thêm các tính năng mới dưới đây miễn phí từ bao gồm:

 • SMS Marketing Gửi SMS 2.0 - Cho phép nhập danh bạ vào hệ thống
 • Email Marketing Gửi hàng vạn email miễn phí
 • Link Buiding Thành viên có thể đăng ký mua back link và trả phí cho MXH Mini
 • Keys Trending Admin theo dõi được các xu hướng từ khóa
 • Giỏ hàng trên MXH Cho phép triển khai mô hình C2C thành viên mua hàng trên MXH
 • Affiliate Tích hợp giải pháp Affiliate cho MXH giúp tăng trưởng thành viên và mkt
 • Chat Giải pháp chat giữa các thành viên với nhau
 • Theme MXH Với gói pro có thể chọn theme theo sự kiện hoặc theme lĩnh vực
 • Landing page Cho phép thành viên chọn mẫu landing page
 • Group Admin hoặc thành viên có thể tạo nhóm tương tự Facebook Group
 • Chat MXH Inside Tích hợp chat MXH: Facebook, Zalo vào tài khoản thành viên
 • Ads Inside Tích hợp quảng cáo Facebook, Zalo, Tiktok Ads cho riêng thành viên

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP BẠN CẦN BIẾT

(Tìm hiểu một số câu hỏi thường gặp)

MXH Mini là gì?
Mạng xã hội mini là một giải pháp thiết kế hoạt động nguyên lý gần tương tự như Facebook, Youtube cho phép các cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể xây dựng kênh diễn đàn cho riêng mình. Với các tính năng cơ bản như: tạo kênh (cho phép thành viên theo dõi kênh), up tin, quảng cáo, tạo form thu lead,... MXH mini cũng có các tính năng cơ bản giống facebook như theo dõi kênh, người theo dõi kênh nhận được thông báo khi các idol đăng tin mới.

Có MXH facebook, youtube, tiktok... tại sao tôi lại phải xây dựng MXH mini của riêng mình?
Đây là giải pháp giúp bạn sở hữu một MXH của riêng mình dù bạn là cá nhân hay doanh nghiệp. Khi bạn có MXH riêng vị thế thương hiệu của bạn sẽ cao hơn so với bạn chỉ thiết kế web thông thường và sử dụng các tài khoản MXH miễn phí. Đặc biệt, MXH Mini sẽ là giải pháp giúp bạn kéo tất cả khách hàng từ các MXH facebook, youtube, tiktok... về MXH Mini từ đó thuận tiện cho việc chăm sóc khách hàng tiết kiệm thời gian - chi phí vận hành kinh doanh và quảng cáo.

Giá thiết kế web MXH Mini đắt thế?
MXH Mini khác website thông thường, đây là website thiết kế với giải pháp giúp bạn triển khai SEO, bán hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng tiết kiệm từ 60-80% chi phí so với phương pháp thông thường. Thay vì bạn đổ tiền cho các kênh Facebook, Youtube, Tiktok hay các công cụ marketing nước ngoài hoặc các công cụ quản lý phi tập trung rất tốn kém. Thì thiết kế web mạng xã hội mini bạn tính toán sẽ thấy chi phí này quá rẻ chưa kể tới việc bạn được hỗ trợ SEO bài bản và chuyên nghiệp tối thiểu lên tới 3 tháng. Khách hàng sẽ được ưu đãi giảm giá khi mua theo năm, số năm sử dụng càng lâu giá càng rẻ. Ví dụ: Năm thứ 2 giảm 10%, năm thứ 5 giảm 25%, năm thứ 10 giảm 30%...

Tôi có nên thiết kế website MXH Mini hay không?
BKASOFT phát triển mạng xã hội mini sau 4 năm làm dịch vụ đào tạo SEO. Vì chúng tôi nhận thấy những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp và cá nhân khi kinh doanh Online mà các website thông thường không khắc phục được:

 1. Triển khai SEO: Content, traffic, user rất khó khăn. MXH mini tạo ra sẽ là nơi hút khách hàng, độc giả vào website đăng câu hỏi giúp tăng tương tác thói quen của khách hàng, tiết kiệm thời gian chi phí làm SEO. Vì khi đó, chính khách hàng sẽ là người giúp website tăng content, traffic, user mà không phải bỏ chi phí.
 2. Bán hàng: Khi bán hàng hay chăm sóc khách hàng trên các MXH (fb, youtube, tiktok)... dễ bị chết kênh, không quản trị được hết các comment, chat,... Phải mua tool tốn kém mà không lưu trữ được lead, xử lý bán hàng chậm chạp, sai sót lớn...
 3. Quảng cáo: Chạy quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, Zalo Ads... rất tốn chi phí, mà không quản lý được các phễu khách hàng và phân loại phễu khách hàng dẫn đến tốn kém chi phí tới 80% mỗi tháng.
 4. Chăm sóc khách hàng: Các giải pháp tạo landing page, sử dụng tool gửi email marketing, sms marketing phải thuê ở ngoài lại đội thêm chi phí rất lớn chưa kể bạn sẽ mất nó bất cứ lúc nào. MXH Mini cung cấp sẵn tool email marketing, sms marketing tích hợp sẵn trong hệ thống giúp loại bỏ phương pháp chăm sóc khách hàng phi tập trung về 1 kênh duy nhất trên MXH mini

Ngày 15/9/2017, BKASOFT quyết định triển khai xây dựng MXH Mini mất 1 năm và chạy thử nghiệm trong gần 4 năm đã đạt thành công trên chính website bkasoft.com; Giờ đây bạn đang được tiếp cận phiên bản tốt nhất đã được xử lý ít lỗi nhất, với cực kỳ nhiều tính năng hỗ trợ kinh doanh chuyên nghiệp với công nghệ 4.0 thực thụ. Vì vậy, nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí Marketing Online - tăng hiệu quả kinh doanh - cần một giải pháp chăm sóc khách hàng tối ưu thì MXH Mini sẽ là lựa chọn hàng đầu trong 10 năm tới.

Video Clip