CLOUD SERVER NODEJS

(Cập nhật bảng giá Cloud Server Nodejs 2024 - Giải pháp Web Server dành riêng cho Javascript giúp xử lý hàng ngàn request/s đảm bảo hàng ngàn lượt truy cập)

 • Dedicated Nodejs #1

  Core2 cores
  HHD40GB
  Ram2GB
  NodejsOK
  Apache/NginxOK
  MongoDBOK
  AngularOK
  ReactJSOK
  Quản lýToàn quyền
  451.250đ
  12 tháng
  Tặng Ram + Giảm 5% đăng ký hôm nay
  Chỉ còn: 451.250đ x 12 tháng
 • Dedicated Nodejs #2

  Core3 cores
  HHD50GB
  Ram4GB
  NodejsOK
  Apache/NginxOK
  MongoDBOK
  AngularOK
  ReactJSOK
  Quản lýToàn quyền
  722.000đ
  12 tháng
  Tặng Ram + Giảm 5% đăng ký hôm nay
  Chỉ còn: 722.000đ x 12 tháng
 • Dedicated Nodejs #3

  Core4 cores
  HHD80GB
  Ram6GB
  NodejsOK
  Apache/NginxOK
  MongoDBOK
  AngularOK
  ReactJSOK
  Quản lýToàn quyền
  1.083.000đ
  12 tháng
  Tặng Ram + Giảm 5% đăng ký hôm nay
  Chỉ còn: 1.083.000đ x 12 tháng
 • Dedicated Nodejs #4

  Core6 cores
  HHD120GB
  Ram8GB
  NodejsOK
  Apache/NginxOK
  MongoDBOK
  AngularOK
  ReactJSOK
  Quản lýToàn quyền
  1.353.750đ
  12 tháng
  Tặng Ram + Giảm 5% đăng ký hôm nay
  Chỉ còn: 1.353.750đ x 12 tháng
 • Nodejs #5

  Core8 cores
  HHD160GB
  Ram8GB
  PythonOK
  Apache/NginxOK
  MysqlOK
  Quản lýToàn quyền
  1.624.500đ
  12 tháng
  Tặng Ram + Giảm 5% đăng ký hôm nay
  Chỉ còn: 1.624.500đ x 12 tháng
 • Nodejs #6

  Core10 cores
  HHD180GB
  Ram10GB
  PythonOK
  Apache/NginxOK
  MysqlOK
  Quản lýToàn quyền
  2.075.750đ
  12 tháng
  Tặng Ram + Giảm 5% đăng ký hôm nay
  Chỉ còn: 2.075.750đ x 12 tháng

DỊCH VỤ BỔ SUNG

(Dịch vụ bổ sung dành cho khách khi sử dụng server - máy chủ tại Bkasoft)

 • Server Manager - Cao Cấp 1.198.800đ x 12 tháng
 • Server Manager - Thông thường 250.000đ x 12 tháng
 • Reload OS VPS 1h 300.000đ = 1 lần
 • Reload OS VPS 4h 0đ = 1 lần
 • Restore data for VPS Server 500.000đ = 1 lần
 • VPS/Dedicated/Colo IPv6 50.000đ x 1 tháng
 • VPS/Dedicated/Colo IPv4 100.000đ x 12 tháng
 • 100G HDD VPS 760.000đ x 12 tháng
 • 50G HDD VPS 470.000đ x 12 tháng
 • 10G HDD VPS 190.000đ x 12 tháng
 • 1G RAM VPS 200.000đ x 12 tháng
 • Backup For Server Pro #1 360.000đ x 3 tháng
 • VPS IP Block #1(4 IP IPV4) 240.000đ x 1 tháng
 • VPS IP Block #3(8 IP IPV4) 480.000đ x 1 tháng
 • VPS IP Block #4(12 IP IPV4) 660.000đ x 12 tháng
 • VPS IP Block #5(16 IP IPV4) 880.000đ x 12 tháng
 • SSL 16.667đ x 12 tháng
 • DMCA 83.334đ x 12 tháng
 • Whois Protect 3.000đ x 12 tháng