Khi website của bạn không load được đầy đủ: chỉ có nền trắng, chữ thì chỉ có màu đen và xanh. Có lẽ thành phần CSS của bạn không tải lên được hoặc nó không tồn tại.
Chắc hẳn bạn không muốn website của mình trông "đơn điệu" như vậy đúng không?
Trong tin học, các tập tin định kiểu theo tầng – dịch từ tiếng Anh là Cascading Style Sheets (CSS) – được dùng để miêu tả cách trình bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML. Ngoài ra ngôn ngữ định kiểu theo tầng cũng có thể dùng cho XML, SVG, XUL (theo wikipedia)
Hay có thể hiểu một cách đơn giản hơn, CSS là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web. Nó dùng để tạo phong cách và định kiểu cho những yếu tố được viết dưới dạng ngôn ngữ đánh dấu, có thể điều khiển định dạng của nhiều trang web cùng lúc để tiết kiệm công sức cho người viết web. Nó phân biệt cách hiển thị của trang web với nội dung chính của trang bằng cách điều khiển bố cục, màu sắc, và font chữ.
Nguồn ảnh: Sưu tầm
Thảo Vân