Vì sao không nên tải ảnh trực tiếp từ Google? + Vấn đề bản quyền: mặc dù kho ảnh photoshop rất lớn, nhưng nhiều ảnh lại được lồng ghép logo vào. Do đó bạn phải mất thời