Giao diện website được hiểu đơn giản bố là sự sắp xếp các vị trí, màu sắc, bố cục và hình ảnh ban đầu của nó. Mặc dù giao diện website không hẳn là nội dung, những những gì