Khi website của bạn không load được đầy đủ: chỉ có nền trắng, chữ thì chỉ có màu đen và xanh. Có lẽ thành phần CSS của bạn không tải lên được hoặc nó không tồn tại.Chắc hẳn