Bên cạnh các ngôn ngữ lập trình như Javascipt, Pyton, Java, C/C++,... còn một ngôn ngữ lập trình rất đáng để học cho những lập trình viên mới bước chân vào nghề. Đó là PHPPHP