Affiliate Marketing (tên tiếng Việt là tiếp thị liên kết) là 1 hình thức kinh doanh online gần giống như mô hình cộng tác viên nhưng nó được Công nghệ hóa và tối ưu hóa một