Song song với Facebook thì Zalo là một mạng xã hội vô cùng rộng lớn ở Việt Nam. Zalo ngày càng được yêu thích và ưa chuộng ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp và khắp mọi miền tổ