Cung Ứng Lao Động Hà Nội là công ty TNHH vừa kỷ niệm 12 năm thành lập, cũng như đánh dấu bước đột phá trong lĩnh vực cung ứng lao động phổ thông tại Hà Nội và nhiều địa phương