Tầm quan trọng của banner quảng cáoNgoài các hình thức quảng cáo trên Google, Facebook, Zalo,...banner quảng cáo cũng được xem là một phương pháp Marketing phổ biến và hữu