Chỉ cần bạn là "tay mơ" trong giới lập trình web. Chắc chắn bạn đã không ít lần nghe tới Javascript. Đây được biết đến như một ngôn ngữ lập trình "quyến rũ, quyền lực" nhất, có đến 92% các trang web chạy trên nền tảng JavaScript (năm 2016)
Vì sao JS có mức độ phổ biến khủng đến như vậy? Bởi vì có một điều tuyệt vời là hầu như tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ JS.
Các lĩnh vực phát triển phổ biến của JavaScrip
✩ Phát triển Web
✩ Serverless Computing
✩ Phát triển game trên trình duyệt
✩ Phát triển Backend
✩ Các ứng dụng trên thiết bị di động
Nguồn ảnh: Sưu tầm
Thảo Vân