Chủ đề: Cùng một bài viết đăng lên cả hai website, làm sao để google hiểu?

✩ Hôm nay, mình lại nhận được một câu hỏi rất hay của một bạn trên Diễn đàn Thiết kế Web và SEO Web với nội dung như sau:
Dear anh em,
- Cho mình hỏi một vấn đề, nếu mình có 2 web A và B, trường hợp mình đăng bài viết trên web A sau đó đăng nội dung y chang bên Web B thì mình cần dùng thủ thuật gì để google hiểu là mình chỉ đăng lại - không bị đánh giá trùng lặp nội dung?
- Thank you
✩ Mình muốn nhờ chuyên gia BKASOFT trả lời giúp chủ đề này. Rất mong nhận được ý kiến của Chuyên gia BKASOFT ạ.
_____✩ _____
Trần Văn Hạ
vanha.bkasoft@gmail.com