Xin chào Bkasoft
Một trong những thủ thuật Seo tôi học được từ Anh Luyến đó là Seo Wordpress.com.
Trước đây 2016 tôi đã sử dụng và lên top rất nhanh với wordpress.com
Tuy nhiên nay 2020 tôi bắt đầu lại với wordpress.com thì link không được index . Tôi đã cài Google Search Console và yêu cầu lập chỉ mục hay gửi sitemap nhưng đều không index .
Tôi không biết phải làm thế nào. Mong được các bạn Bkasoft cho lời khuyên.
Đây là blog wordpress tôi làm :