Email của bạn khi gửi đi bị đưa vào hòm thư Spam nhưng bạn không biết tại sao. Vậy hôm nay tôi sẽ đưa ra cho bạn một số nguyên nhân Email bị đưa vào Spam mà bạn nên biết.
1, Sử dụng những từ ngữ mang tính chất bạo lực, khủng bố.
2, Nội dung Email hoàn toàn bằng chữ viết HOA
3, Gửi tới nhiều người nhận trong cùng một Gmail của công ti
4, Sử dụng liên tiếp các dấu !!!!
5, Email chỉ có duy nhất một hình ảnh, hoặc chứa quá nhiều hình ảnh mà text quá ít
6, Code HTML một cách cẩu thả và vô tội vạ
7, Sử dụng nhiều màu sắc như màu đỏ
8, Nội dung Email có chứa Video
9, Nội dung chứa các đường dẫ URL không uy tín