Theo như quy định tại khoản 2, Điều 35 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của chính phủ thì khi website có thực hiện một trong các hoạt động sau, cần phải đăng ký sàn giao dịch Thương mại điện tử:
Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày hoặc giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Website cung cấp các chuyên mục bán hàng và cho phép người tham gia đăng tin, tiến hành các giao dịch mua bán sản phẩm/dịch vụ.
Webiste cho phép người tham gia thiết lập các website con để trưng bày hoặc giới thiệu sản phẩm/dịch vụ
Từ những quy định trên cho thấy website của bạn cần phải được đăng ký sàn giao dịch Thương Mại Điện Tử với Bộ Công Thương theo đúng pháp luật. Nếu bạn thiết lập website mà không đăng ký thì sẽ có thể bị phạt tiền lên tới 100 triệu đồng theo nghị định 185/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Về đối tượng đăng ký thủ tục website sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ tuân theo điều 13, Thông tư số 47/2014/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 5/12/2014. Ở đây, luật đã quy định rõ: Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website Thương mại điện tử trên đó có cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau Dịch vụ sàn giao dịch Thương mại điện tử, dịch vụ đấu giá trực tuyến, dịch vụ khuyến mại trực tuyến. Như vậy, có thể kết luận, để tiến hành thủ tục đăng ký sàn giao dịch Thương mại