Phần mềm máy chủ (Web sever) có nhiệm vụ là đưa website lên internet. Dễ hiểu hơn là nó có khả năng tiếp nhận các request từ các trình duyệt web và gửi phản hồi tới các client. Nó sẽ kéo nội dung từ sever về cho mỗi lần truy vấn xuất phát từ máy khách và hiển thị kết quả tương ứng dưới hình thức là một website.
Có nhiều web sever khác nhau như Apache, Nginx, IIS,... Nhưng thông dụng hơn cả là Apache. Và có nhiều lý do để nó trở thành web sever phổ biến nhất. Nhưng nổi bật hơn cả là do đây là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí, cũng là phần mềm có độ tin cậy cao và ổn định.Bên cạnh đó, nó hoạt động cực kỳ hiệu quả với WordPress sites. Quan trọng nhất Apache là phần mềm vô cùng linh hoạt vì có cấu trúc Module.
Bởi những ưu điểm vượt trội mà tính tới năm 2019, Apache chiếm tới khoảng hơn 43% thị phần website trên toàn thế giới.
Nguồn ảnh: Sưu tầm
Thảo Vân