Để SEO ảnh dạng Infographics đưa lên TOP 1 Google bạn nên tìm hiểu chủ đề Hướng dẫn tối ưu hình ảnh Infographics trên Website cho người mới bắt đầu tại đây bạn nhé:
Bước 1: Hãy tạo 1 Infographics online trên website này https://piktochart.com/
Bước 2: Sử dụng đúng định dạng để tối ưu hình ảnh (tôi hay dùng định dạng .jpg để nén ảnh)
Bước 3: Thêm mô tả ảnh phía dưới ảnh trên website
Bước 4: Thêm từ khóa vào thẻ Alt của ảnh
Bước 5: Thêm hình ảnh vào Sitemap của Website
Bước 6: Sử dụng công nghệ Lazy Loading cho website (sẽ giúp giảm tải truy cập nhiều ảnh cùng 1 lúc)
Bước 7: Dùng ảnh Thumbnails làm ảnh đại diện
Chúc bạn thành công nhé!
Ảnh: Visme