Hỏi :
Để làm website thì tôi nên cần chuẩn bị những gì?
Trả lời :
Về cơ bản thì phải chuẩn bị một số thông tin ban đầu như sau:
Trang chủ : những hình ảnh giới thiệu chung sản phẩm, dịch vụ, thông tin mới nhất, hình ảnh ấn tượng và đẹp nhất
Trang giới thiệu : Viết bài giới thiệu và hình ảnh về công ty, lĩnh vực hoạt động, sản phẩm chủ lực, lịch sử phát triển, thành tựu đạt được...
Trang sản phẩm/ dịch vụ : Liệt kê giới thiệu tóm tắt cho từng dịch vụ sản phẩm của công ty.
Trang liên hệ : cung cấp số điện thoại, email, địa chỉ liên lạc,
Trang câu hỏi thường gặp : các vấn đề mà các khách hàng thường hỏi, trả lời cho từng câu hỏi, thắc mắc của khách hàng.
(Ảnh : Sưu tầm)